Projekty a granty
Archeologie paměti. Pruská a nacistická minulost v historické a rodinné paměti na Hlučínsku.
Id projektuSGS05/FF/2024
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePodstatou projektu je vytvoření týmu dvou studentů doktorandského studia, kteří se zabývají problematikou Hlučínska jako regionu se specifickým historickým vývojem, a jejich školitele/konzultanta, který má odbornou zkušenost s tématem Hlučínska i s kontextuálním tématem fungování historické a rodinné paměti. Jeden projekt se týká 19. století a druhý 20. století, společným bodem je svébytná historická a rodinná paměť na Hlučínsku vyplývající z pruského/německého vlivu a patriotismu. Motivací pro podání projektu SGS je zabezpečení finančních prostředků především pro badatelské cesty a pobyty doktorandů, nutné pro realizaci výzkumů v archivech a knihovnách. Výstupy projektu budou realizovány formou vědeckých studií v odborných periodicích.