Projekty a granty
Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé
Id projektuGA22-00669S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období4/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceTakzvaná mosaická fyzika (či mosaická přírodní filosofie) představuje jedinečné raně novověké úsilí vybudovat nejspolehlivější filosofii přírody, jež by byla založena na doslovném čtení Písma svatého, především pak první kapitoly knihy Genesis. Myslitelé, kteří byli pod toto označení řazeni, se výslovně stavěli jak proti tradičním přírodně-filosofickým autoritám (v čele s Aristotelem), tak i proti rodící se experimentální přírodní filosofii, neboť byli přesvědčeni, že Písmo může poskytnout to nejspolehlivější poznání světa. Ačkoliv se mosaické fyzice dostalo určité badatelské pozornosti, stále představuje jen málo prozkoumanou oblast, a to jak z hlediska dějin filosofie, tak i z pohledu dějin vědy. Projekt proto cílí na systematickou analýzu koncepcí "otců zakladatelů" raně novověké mosaické fyziky a na prozkoumání jejího druhého života mezi tzv. komeniány, tj. J. A. Komenským a jeho následovníky. Závěry výzkumu budou uveřejněny v jedné české a pěti anglických studiích a jedné české monografii.