Projekty a granty
Velká historie a její filozofický potenciál
Id projektuGA23-05800S
Hlavní řešitelMgr. David Černín, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceVelká historie je inovativní interdisciplinární oblastí, která se rapidně rozšiřuje a pokrývá všechny disciplíny, které usilují o poznání minulosti, od kosmologie a evoluční biologie až po geologii a archeologii. Navržený výzkumný projekt nabízí nový pohled na tuto vznikající vědeckou syntetickou disciplínu, na překážky, kterým čelí a zejména na její metodologii, terminologii a poznatky. Předložený projekt cílí na poskytnutí zevrubné filozofické analýzy konceptu Velké historie, zaměřuje se na ontologii, epistemologii a metodologii. Výzkumný tým bude kooperovat s mnoha předními mezinárodními experty z různých oblastí historických věd, aby poskytnul přesnou a vyčerpávající analýzu tohoto nového oboru, který je významný jak pro dějepisné vzdělávání, tak pro historické vědomí. Badatelé sdílejí společný zájem o filozofii historiografie, která představuje výborný počáteční bod pro průzkum filozofie Velké historie.