Projekty a granty
Od obelisku k střídmosti. Brněnská architektura 19. století
Id projektuGA23-04781S
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt Od obelisku ke střídmosti. Brněnská architektura 19. století podá první celkový a syntetický obraz vývoje brněnské architektury, urbanismu a péče o památky ve století vymezeném léty 1815-1915. Celkový obraz bude podán na pozadí dalších uměleckých disciplín (výtvarné umění, umělecké řemeslo), ale také v rámci obecné historie, sociologie a v neposlední řadě na pozadí dějin umění na Moravě, v českých zemích a ve střední Evropě. Hlavním výstupem projektu bude monografie téhož jména, jejíž součástí budou soupisové přílohy, biografické medailony architektů i stavitelů a katalogová část podchycující stavební produkci.