Projekty a granty
Analýza externích faktorů ovlivňujících současný francouzský jazyk
Id projektuSGS07/FF/2024
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt si klade za cíl provést podrobnou lingvistickou analýzu tzv. externích faktorů (facteur externe), které mají vliv zejména na lexikální složku francouzského jazyka. Koncepce výzkumu vychází především z teorie předního francouzského lexikologa Jean-Francois Sablayrolla, který hovoří o tzv. interních (facteur interne) a externích (facteur externe) faktorech, které se zásadním způsobem podílejí na vývoji francouzského jazyka. Mezi tzv. externí faktory jsou řazeny především cizí jazyky s kterými francouzština přichází v poslední době do kontaktu. V současném jazykovém kontextu Francie se jedná zejména o angličtinu a arabštinu, v menší míře pak má na její vývoj vliv italština, španělština a němčina. V rámci našeho výzkumu se chceme soustředit zejména na výše uvedené jazyky a pronikání výpůjček z těchto jazyků do současné francouzštiny. Pro náš výzkum bude využita speciální platforma Nénufar (http://nenufar.huma-num.fr/presentation/), která digitalizuje nejrozšířenější francouzsky psaný slovník Le Petit Larousse Illustré. Díky této platformě lze zjistit nejen přesný původ výpůjček, které vstupovaly do francouzského jazyka, ale i konkrétní rok, kdy byla výpůjčka zavedena do slovníku. Našim úkolem bude určit zejména hlavní zdroje těchto výpůjček a následně se zaměřit na jejich adaptaci a vliv na francouzský jazyk.