Projekty a granty
Role elit ve středověkých českých zemích
Id projektuSGS04/FF/2024
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceProjekt "Role elit ve středověkých českých zemích" navazuje na výzkumnou činnost Centra Vivarium a jeho dřívější projekty, které byly věnovány poznání různých aspektů středověké společnosti, kultury a pramenů. Hlavním přínosem a cílem navrhovaného projektu je intenzivní zapojení studentů doktorského a magisterského studia oboru Historie/Historické vědy do týmové práce a výzkumu středověkých písemných pramenů se zaměřením na možnosti jejich interdisciplinárního výzkumu, jejich analýzy a interpretace. Tým se zaměří na výzkum problematiky elit v českých zemích ve středověku, v rámci kterého budou akcentována témata, kterými se jednotliví členové týmu zabývají ve svých disertačních či diplomových pracích a odborné vědecké činnosti. Pozornost bude věnována jak panovníkům českého středověku, tak také šlechtickým rodům či církevním a městským elitám. Složení týmu umožní zpracovat problematiku ze širšího úhlu pohledu: kulturního, ekonomického, sociálního a právního a zahrnuty budou také různorodé metodologické a interpretační přístupy. Výsledkem budou dílčí závěrečné výstupy akademiků a doktorandů, které budou realizovány formou článků či studií v recenzovaných periodikách a aktivní účast všech členů týmu na workshopech či konferencích.