Projekty a granty
Modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848-1918: projevy, trendy, mechanismy
Id projektuGA23-23-06062S
Hlavní řešitelMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt si klade za cíl analyzovat proces modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848-1918. Představí klíčové trendy, projevy, mechanismy a socioekonomické souvislosti tohoto procesu. Hlavní devíza projektu spočívá v širokém uplatnění komparace, v kombinaci makropřístupu a mikroanalýzy a ve studiu minimálně reflektovaného tématu v rozsahu předlitavské části habsburské monarchie. Projekt bude založen na komparativní analýze základních kvantitativních a kvalitativních parametrů komerčně vzdělávací infrastruktury. Při studiu tématu sestoupíme dílčími sondami na úroveň vybraných škol, míst a regionů. Součástí projektu bude analýza postojů ke komerčnímu vzdělávání na centrální, zemské, regionální a lokální úrovni, studium angažmá státní správy, komunálních a zemských samospráv, profesních organizací a spolků. Rozsáhlé spektrum tištěných a archivních pramenů školské i neškolské provenience umožní komplexní přístup k tématu.