Projekty a granty
Intralingvální transfer emocionality na příkladu tzv. jednoduchého jazyka
Id projektuSGS09/FF/2024
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceCílem navrhovaného jednoletého projektu je analyzovat a popsat jazykové prostředky pro vyjádření emocionality v tzv. jednoduchém jazyce. Texty v jednoduchém jazyce jsou určeny především nerodilým mluvčím či osobám s obtížemi běžnému jazyku porozumět. V jednoduchém jazyce stojí v popředí srozumitelnost, příslušné texty se tak vyznačují jednoduchou syntaktickou strukturou, nízkou frekvencí cizích slov i odborných termínů a mj. také absencí komplexních metafor. Emocionalita jakožto celkový emoční potenciál textu zahrnující roviny exprese emocí, deskripce emocí a evokace emocí je velmi komplexním fenoménem a vyvstává otázka, jakými jazykovými prostředky je v jednoduchém jazyce vyjádřena. Jako analyzovaný korpus bude sloužit dílo Good Bye, Lenin! autorky Evy Dix (2015) v jednoduchém jazyce, které je knižním zpracováním stejnojmenné německé tragikomedie režiséra Wolfganga Beckera (2003). V rámci projektu bude důraz kladen především na analýzu a komparaci jazykových prostředků pro vyjádření emocionality a jejich intralingvální transfer mezi scénářem filmu Bernda Lichtenberga (2003) a verzí v jednoduchém jazyce. Motivací podání tohoto projektu je podpora samostatné vědecké činnosti studentky 3. ročníku doktorského studia, jejíž dizertační práce se zabývá problematikou bezbariérové komunikace s důrazem na vyjadřovací prostředky emocionality a jejich transfer v intersemiotickém a intralingválním kontextu. Výstupem projektu bude vedle prezentací průběžných výsledků projektu na tuzemských i zahraničních konferencích odborná studie shrnující výsledky výzkumu.