Publikační činnost - IS PUBL
Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki, Jana Veselá, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol.11, Num. 1
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Subkód, varieta, registr. Některé koncepce diverzity jazyka v české a francouzské jazykovědě
Pavlína Žídková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělština pro hospodářskou sféru I.
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština pro hospodářskou sféru 1. Učební text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Techniques abréviatives du francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
článek v odborném periodiku

Terminológia slovies
Jan Holeš, Paolo Di Vico, Lara Gonzáles Castano, Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Jana Klincková, Vlasta Křečková, Ivan Očenáš, Petra Pappová, Dominika Rašová, Veronika Sliačanová, Dagmar Veselá, Monika Zázrivcová
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
odborná kniha

Tropikal
Katerina Bohac
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2011
působení v zahraničí

V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Mariana Kunešová
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Mariana Kunešová
Rok: 2011, Divadelní revue
článek v odborném periodiku

Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově.
Jitka Radimská
Rok: 2011, Jihočeská univerzita-Nová tiskárna Pelhřimov
odborná kniha

Visiones
Katerina Bohac
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Vladimír Biloveský, Martin Djovčoš: VYBRANÉ KAPITOLY Z TRANSLATOLÓGIE I.
Zuzana Honová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výuka francouzských předložek a jejich osvojování českými mluvčími
Iva Dedková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka francouzských předložek a jejich osvojování českými mluvčími
Iva Dedková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Výuka předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci studijního oboru Francouzština ve sféře podnikání na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Iva Dedková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci studijního oboru Francouzština ve sféře podnikání na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Iva Dedková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011
stať ve sborníku

15 aňos de estudio de la hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situacióndel espaňol en la Universidad de Ostrava.
Kornélia Machová
Rok: 2011, Aracne Editrice
kapitola v odborné knize

Activités ludiques pour la classe de français langue étrangere
Guilaine Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bourdieu y la literatura espaňola
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cambio de código en los foros de debate en la prensa gallega
Irena Fialová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Collocation - notion a embarras terminologique
Jana Brňáková
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, num. 1
článek v odborném periodiku

Colores de la Selva, Jan Dungel
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Comment imaginer l´avant-garde aujourd´hui?
Mariana Kunešová
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Concurso Deruta
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Conferencia Internacional sobre la identidad
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contenidos de la revista Studia Romanistica 1995-2009
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Contes juifs
Karel Tabery
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Curso de conversación
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont 2, 34 avenue Carnot, 63000 Clermont-Ferrand
Iva Dedková
Rok: 2010
působení v zahraničí

Día Internacional de la mujer
Katerina Bohac
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Discretement, la partie avance. Raymond Roussel et les Tcheques
Mariana Kunešová
Rok: 2010, La Revue des Lettres modernes
článek v odborném periodiku

Discretement, la partie avance. Raymond Roussel et les Tcheques
Mariana Kunešová
Rok: 2010, Revue des lettres modernes
článek v odborném periodiku

El análisis traductológico de los cuentos de Arturo del Hoyo
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

El elemento espaňol SE y sus valores
Jana Veselá
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Etapas de una nación según la TRILOGÍA PARAGUAYA
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

Exposición Colectiva
Katerina Bohac
Rok: 2010
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 2: Pisma. ISBN 978-83-61727-70-5
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francois Ost (2009), Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris: Librairie Artheme Fayard.
Zuzana Honová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gaucho a obchodník. Argentinský rosismus a Portalesův režim v Chile
Jiří Chalupa
Rok: 2010, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku

Historie, parahistorie, ironie - španělský historický román v dobách postmoderny
Jiří Chalupa
Rok: 2010, World Literature Studies, Časopis pre výzkum svetovej literatúry (Ústav svetovej literatúry SAV)
článek v odborném periodiku

Impresion.es. Junio 2010. Número 3
Kornélia Machová
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

IMPRESION.es 2
Katerina Bohac
Rok: 2010
ediční a redakční práce

JACQUES FRANÇOIS, ÉRIC GILBERT, CLAUDE GUIMIER, MAXI KRAUSE (éds.) (2009), Autour de la préposition, Caen : Presses universitaires de Caen, 366 p., ISBN : 978-2-84133-344-8.
Iva Dedková
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Ana Enriquez-Vicentefranqueira (coords.) 2006, Estudios en lingüística Ibérica e Iberoamericana, Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. ISBN 83-920190-9-1. 143 pp.
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jitka Smičeková, Iva Dedková, Miroslava Pavlínková: Metodika výuky francouzského jazyka na střední škole z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita-Filozofická fakulta, 2010. 103 s.
Jana Veselá
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435