Publikační činnost - IS PUBL
Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales - Nancy, France, 4. 11. - 8. 11. 2013
Iva Dedková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislavě
Jan Lazar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave. Slovenská republika, přednáškový pobyt Erasmus, 8.4.-12.3.2013
Jana Veselá
Rok: 2013
působení v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Zuzana Honová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Veinte aňos del Hispanismo ostraviense. 1993 - 2013
Kornélia Machová
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2
článek v odborném periodiku

40 let od vojenského převratu v Chile
Jiří Chalupa
Rok: 2013
rozhlasové a televizní relace

A propos des couples antonymiques dedans/dehors et dessus/dessous
Iva Dedková
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 1/2012
článek v odborném periodiku

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2011), Aux marges de la langue : argots, style et dynamique lexicale. Hommage a Marc Sourdot pour son 65 ieme anniversaire, Brno : Masarykova univerzita. 198 pp. ISBN 978-80-210-5562-9.
Jana Brňáková
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Algunas consideraciones acerca de los verbos pronominales en el espaňol actual
Jana Veselá
Rok: 2012, Lingua viva 14
článek v odborném periodiku

Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cualidades humanas expresadas por unidades fraseológicas
Lubomír Bartoš
Rok: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 1
článek v odborném periodiku

Currículum profesional del profesor Lubomír Bartoš (*1932), publicaciones 1959-2012
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia romanistica, vol. 12, Num. 1
článek v odborném periodiku

Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile
Jiří Chalupa
Rok: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Den s překladem VII. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Irena Fialová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2. 4. - 6. 4. 2012
Iva Dedková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Die konfessionsspezifischen Termini in der Fachsprache der Katholischen Kirche im Französischen und Tschechischen
Pavlína Žídková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomie v jazyce na příkladu francouzštiny
Jana Brňáková, Jarmila Beková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

El Gaucho y el Comerciante. Dos modelos político-económico-sociales de los primeros tiempos de la independencia latinoamericana
Jiří Chalupa
Rok: 2012, Diálogos Latinoamericanos
článek v odborném periodiku

En busca de los tiempos perdidos. El carlismo y su lugar en la historia contemporánea de Espaňa. (Apuntes interpretativos)
Jiří Chalupa
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Endemické a ne-endemické lexémy v jazykovém subkódu katolické církve ve francouzštině a v češtině
Pavlína Žídková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991 - 2012
Begońa García Ferreira
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Jana Veselá
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Kornélia Machová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Iva Dedková
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Irena Fialová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 3: Nauka. ISBN 978-83-62536-63-4
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francouzská univerzita, vzdělávání učitelů a výuka ve školách
Jitka Smičeková, Iva Dedková
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Jan Mlčoch
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak připravit příspěvek na Studentskou vědeckou konferenci
Jana Veselá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak změnilo dobývání Nového světa myšlení Evropanů? Černá legenda o dobývání Nového světa
Jiří Chalupa
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2. E-learningový kurz Moodle
Jana Veselá
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jaromír Kadlec: Francouzština v Africe
Jan Holeš
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jaroslav Reska, cofundador de la hispanística ostraviense ha cumplido ochenta aňos (*29.7.1932)
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jazyková politika frankofonních zemí
Jana Brňáková, Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková politika frankofonních zemí
Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Rok: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Katharina REISS (2009), Problématiques de la traduction, Paris : Édition ECONOMICA, 2009, ISBN 978-2-7178-5742-9
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

La condensation syntaxique dans les textes juridiques francais et tcheques rédigés par les institutions europennes
Zuzana Honová
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

La locomotive est hors d´usage. A propos de HORS
Iva Dedková
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
článek v odborném periodiku

La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza. Las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna
Jiří Chalupa
Rok: 2012, FHV UMB
kapitola v odborné knize

La princesse Marie Ernestine d´Eggenberg née Schwarzenberg, duchesse de Krumlov (1649-1719) et la culture française en Boheme
Jitka Radimská
Rok: 2012, Lavauzelle
kapitola v odborné knize

La rebelión de Elvio Romero
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
kapitola v odborné knize

Le discours électronique médié
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le phénomene d´explicitation dans la langue juridique
Zuzana Honová
Rok: 2012, ROMANICA OLOMUCENSIA
článek v odborném periodiku

Les actualités cinématographiques francaises en Tchécoslovaquie
Karel Tabery
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Les aspects phraséologiques du lexique français
Jana Brňáková
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Los contenidos elearning en la enseňanza del espaňol a nivel universitario
Jana Veselá
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Los verbos pronominales en espaňol y sus locuciones
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Maurice Grevisse (2009), Le francais correct, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-8011-0051-6.512 pp.
Jan Lazar
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738