Publikační činnost - IS PUBL
Nová koncepce jazykového vzdělávání na základních a středních školách na Slovensku
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obchodní korespondence ve francouzštině
Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obchodní španělština - Espaňol comercial
Kornélia Machová
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Obraz hiszpanskiej wojny domowej lat 1936-1939 w literaturze polskiej. Disertační práce
Piotr Sawicki, Monika Bednarczuk
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostravagance 1
Thomas Olivier Laurent
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance 2
Thomas Olivier Laurent, Studenti Ff Ou
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Particularité linguistiques du français en Suisse romande
Jan Holeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Piotr Sawicki, Las plumas que valieron por pistolas
Nina Podleszańska
Rok: 2005
stať ve sborníku

Polskie przeklady poezji Victora Hugo w swietle teorii polisystemow
Jerzy Brzozowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Polszczyzna czeskim podszyta. O polskojezycznej cześci Mudrosloví národu slovanského ve příslovích Františka Ladislava Čelakovskiego
Piotr Sawicki
Rok: 2005, Rozprawy Komisji Jezykowej XXI
článek v odborném periodiku

Práce s odborným textem
Svatopluk Staniek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Práce s odborným textem
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práce s odborným textem. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Marcelina Reyes Jorge
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Romanistické studie. Studia romanistica 5
Piotr Sawicki, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rostislav Kocourek. Essais de linguistique française et anglaise
Jan Šabršula
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sobre la evolución de la lengua espaňola
Jan Šabršula
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sociology and Philosophy in France since 1945: Death and Resurrection of a Philosophy without a Subject
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Solidariedade, 25 anos depois?
Jerzy Brzozowski
Rok: 2005
stať ve sborníku

Starość nie radość? Problemy trzeciego wieku w paremiach jezyków romańskich i slowiańskich
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2005
stať ve sborníku

Studia romanistica 5
Jan Šabršula
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica 5
Ivo Buzek
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Tiempo literario y tiempo social
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2005, Paralelo 50, núm. 2
článek v odborném periodiku

Typologie de l´espace francophone : comparaison d´approches
Jan Holeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

UFPR Curitiba
Jerzy Brzozowski
Rok: 2005
působení v zahraničí

Unas reflexiones sobre las asignaturas con fines específicos
Kornélia Machová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Universidad de Cantabria
Ivo Buzek
Rok: 2005
působení v zahraničí

Universidad de Cantabria Santander Espaňa
Kornélia Machová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Universidad de Málaga
Piotr Sawicki
Rok: 2005
působení v zahraničí

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Kornélia Machová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kornélia Machová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výstava tematických obrazů českoněmeckého malíře Ladislava DRYÁKA pořádaná k 400. výročí vydání 1. dílu Dona Quijota
Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
uspořádání výstavy (E)

Vývoj španělského jazyka I, II.
Jan Šabršula, B. Zavadil
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy lexikologie a stylistiky 1. Text pro distanční vzdělávání
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Lubomír Bartoš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy stylistiky a lexikologie 1
Irena Fialová, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Ivo Buzek
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy stylistiky a lexikologie 1. Text pro distanční vzdělávání
Lubomír Bartoš, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

6. česko-slovenská konference kanadistiky
Jan Holeš
Rok: 2005, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

A Priori Artifical Languages
Jan Holeš
Rok: 2004, Language - Journal of American Linguistic Society
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738