Vyjeď s námi do zahraničí

Součástí výbavy dnešního absolventa je bezesporu studium v zahraničí. Katedra romanistiky má navázanou spolupráci s celou řadou zahraničních univerzitních pracovišť, na nichž většina studentů katedry absolvuje část svého studia. Jedná se celkem o 12 univerzit ve Španělsku či Francii a další řadu pracovišť v Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Zároveň máme databázi desítek zahraničních firem a institucí, kam studenti vyjíždějí na odborné stáže.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020


Způsob uznávání předmětů absolvovaných v rámci zahraničních mobilit na katedře romanistiky FF OU (Erasmus+, VIA apod.)

Zahraniční mobilita probíhá v souladu se Směrnicí rektora č. 239/2017 a na ní navázanými dokumenty.