Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1959
Stálý zástupce vedoucího katedry
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
553 46 1925
Pedagogický poradce
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
553 46 1925
Koordinátor pro zahraniční mobility
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1959
Projektový koordinátor
Lazar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
projektový specialista
553 46 1362
Sekretariát
Kaštovská Petra, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1911
553 46 1350
 
Členové katedry
Docenti
Holeš Jan, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: francouzská lingvistika
553 46 1360
Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.
činnost: dějiny a literatura Španělska a hispanofonních zemí
553 46 1921
553 46 1373
Lazar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
projektový specialista
činnost: francouzská lingvistika
553 46 1362
Odborní asistenti
Božoňová Catherine Célia, Mgr.
činnost: praktický francouzský jazyk a reálie francouzsky mluvících zemí
553 46 1375
Dedková Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: odborný francouzský jazyk, překlad, reálie frankofonních zemí Evropy; didaktika francouzského jazyka; garantka francouzštiny pro neoborové studenty
553 46 1919
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
činnost: španělská lingvistika
553 46 1925
García Ferreira Begońa, Lic.
činnost: praktický jazyk
553 46 1925
Gonzalez Espinosa Lillyam Rosalba, Mgr., Ph.D.
činnost: literatura Španělska a hispanofonních zemí
553 46 1912
Honová Zuzana, Mgr., Ph.D.
koordinátor francouzské filologie
činnost: francouzská lingvistika, překlad
553 46 1361
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor pro zahraniční mobility
činnost: dějiny a literatura Španělska a hispanofonních zemí, historický vývoj španělského jazyka
553 46 1959
Orawczak Kunešová Mariana, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny francouzské literatury, portugalský jazyk
553 46 1375
 
Podhajská Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: španělská lingvistika
553 46 1359
Střelec Karel, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny francouzské literatury, komparatistika
553 46 1921
553 46 1373
Šlechta Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: španělská lingvistika
553 46 1360
Veselá Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: španělská lingvistika, překlad
553 46 1912
Hostující profesoři
Hirsch Fabrice Albert Simon, Dr
činnost: francouzská fonetika a fonologie
 
 
Malinovská Zuzana, prof. PhDr., CSc.
činnost: francouzská literatura
553 46 1944
 
Sawicki Piotr, prof. dr hab.
činnost: dějiny španělsky psaných literatur
553 46 1912
 
Externisté
Bossu Céline
činnost: praktický francouzský jazyk
 
Kovaliková Romana, Mgr.
činnost: italský jazyk
 
Kuchnová Monika, Mgr. et Mgr.
činnost: didaktika španělského jazyka
 
Machová Kornélia, Mgr.
činnost: obchodní korespondence
 

Posluchači doktorského studia

Doktorandi
Bílková Veronika, Mgr.
činnost: španělsky psané literatury
Neuman Ondřej, Mgr.
činnost: španělsky psané literatury
Ondreášová Dominika, Mgr.
činnost: španělsky psané literatury
Resslerová Veronika, Mgr.
činnost: francouzská lingvistika
Zubková Pavla, Mgr.
činnost: francouzská lingvistika


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2024