Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KRO
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
e-mail:
telefon: 553 46 1959
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
e-mail:
telefon: 553 46 1925
Sekretariát
Julínková Dagmar
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1911
Členové katedry
Docenti
Holeš Jan, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: francouzská lingvistika, překlad
e-mail:
telefon: 553 46 1944
Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.
činnost: dějiny španělské a latinskoamerické literatury, reálie Španělska a hispanofonních zemí, překlad
e-mail:
telefon: 553 46 1925
Lazar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
projektový specialista
činnost: francouzská jazykověda - morfologie, syntax, stylistika, textová lingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1921
Odborní asistenti
Dedková Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: odborný francouzský jazyk, překlad, reálie frankofonních zemí Evropy; didaktika francouzského jazyka; garantka francouzštiny pro neoborové studenty
e-mail:
telefon: 553 46 1919
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
činnost: španělská jazykověda - stylistika, lexikologie a lexikografie, sociolingvistika; překlad, praktický jazyk, Galicie - reálie a jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1925
García Ferreira Begońa, Lic.
činnost: praktický jazyk, Galicie - reálie a jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1925
García Guirao Pedro, Dr
činnost: španělská aplikovaná lingvistika
e-mail:
telefon:
Gonzalez Espinosa Lillyam Rosalba, Mgr., Ph.D.
činnost: španělsky psané literatury
e-mail:
telefon:
Honová Zuzana, Mgr., Ph.D.
koordinátor francouzské filologie
činnost: odborný francouzský jazyk, překlad; italský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1927
Orawczak Kunešová Mariana, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny francouzské literatury, divadla a literární kritiky; překlad; portugalský jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1944
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
činnost: dějiny španělské a latinskoamerické literatury, historický vývoj španělského jazyka a překlad
e-mail:
telefon: 553 46 1959
Pleško Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: francouzská lingvistika, překlad
e-mail:
telefon: 553 46 1921
Senhadji Nadia, PGCE
činnost: praktický jazyk, reálie Francie
e-mail:
telefon: 553 46 1375
Šlechta Petr, Mgr.
činnost: španělská lingvistika - fonetika a fonologie, americká španělština; odborný španělský jazyk; překlad; úvod do studia románských jazyků
e-mail:
telefon: 553 46 1360
Střelec Karel, Mgr., Ph.D.
činnost: francouzská literatura
e-mail:
telefon: 553 46 2701
Veselá Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: španělská jazykověda - morfologie, syntax; srovnávací stylistika; překlad
e-mail:
telefon: 553 46 1912
Vědečtí pracovníci
Simón Partal José Alejandro, Dr.
činnost: současná španělská literatura
e-mail:
telefon:
Hostující profesoři
Hirsch Fabrice Albert Simon, Dr
činnost: francouzská fonetika a fonologie
e-mail:
telefon:
Le Blanc Guy-Armel
činnost: odborný francouzský jazyk zaměřený na ekonomii a cestovní ruch
e-mail:
telefon:
Malinovská Zuzana, prof. PhDr., CSc.
činnost: francouzská literatura
e-mail:
telefon: 553 46 1944
Sawicki Piotr, prof. dr hab.
činnost: dějiny španělsky psaných literatur
e-mail:
telefon: 553 46 1912
Externisté
Kovaliková Romana, Mgr.
činnost: italský jazyk
e-mail:
telefon:
Kuchnová Monika, Mgr.
činnost: didaktika španělského jazyka
e-mail:
telefon:
Malá Jaroslava, Mgr.
činnost: italský jazyk
e-mail:
telefon: