Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KRO
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
553 46 1959
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
553 46 1925
Sekretariát
Julínková Dagmar
sekretářka katedry
553 46 1911
 
Členové katedry
Docenti
Holeš Jan, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: francouzská lingvistika
553 46 1360
Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.
činnost: dějiny a literatura Španělska a hispanofonních zemí
553 46 1921
Lazar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
projektový specialista
činnost: francouzská lingvistika
553 46 1362
Odborní asistenti
Dedková Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: odborný francouzský jazyk, překlad, reálie frankofonních zemí Evropy; didaktika francouzského jazyka; garantka francouzštiny pro neoborové studenty
553 46 1919
Fialová Irena, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, pedagogická poradkyně, koordinátorka výuky lektorských jazyků
činnost: španělská lingvistika
553 46 1925
García Ferreira Begońa, Lic.
činnost: praktický jazyk
553 46 1925
Gonzalez Espinosa Lillyam Rosalba, Mgr., Ph.D.
činnost: literatura Španělska a hispanofonních zemí
553 46 1912
Honová Zuzana, Mgr., Ph.D.
koordinátor francouzské filologie
činnost: francouzská lingvistika, překlad
553 46 1361
Mlčoch Jan, dr
vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
činnost: dějiny a literatura Španělska a hispanofonních zemí, historický vývoj španělského jazyka
553 46 1959
Orawczak Kunešová Mariana, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny francouzské literatury, portugalský jazyk
553 46 1375
Střelec Karel, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny francouzské literatury
553 46 1921
Šlechta Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: španělská lingvistika
553 46 1360
Veselá Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: španělská lingvistika, překlad
553 46 1912
Hostující profesoři
Hirsch Fabrice Albert Simon, Dr
činnost: francouzská fonetika a fonologie
 
 
Malinovská Zuzana, prof. PhDr., CSc.
činnost: francouzská literatura
553 46 1944
 
Sawicki Piotr, prof. dr hab.
činnost: dějiny španělsky psaných literatur
553 46 1912
 
Externisté
Gold Vendelín, Mgr.
činnost: španělština pro cestovní ruch
 
Kovaliková Romana, Mgr.
činnost: italský jazyk
 
Kuchnová Monika, Mgr.
činnost: didaktika španělského jazyka
 
Machová Kornélia, Mgr.
činnost: obchodní korespondence
553 46 1959
Malá Jaroslava, Mgr.
činnost: italský jazyk