Publikační činnost - IS PUBL
Zpracování posudku na distanční oporu v projektu OP VK, r.č.: CZ.1.07/1.3.05/11.0011- Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji.
Kornélia Machová, Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

15 aňos de estudio de la hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situación del espaňol en la Universidad de Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2009
stať ve sborníku

15 aňos del estudio de hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situación del espaňol en la Universidad de Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Actas del Congreso de Filología: UNPLUGGED: La Palabra Como Nueva tecnología
Miroslav Slowik, Margarita García Casado, Susana Sánchez Rodríguez, Francisco Lanillo Gutiérrez, Cristina Gómez Castro, Miroslav Slowik, Susana Sánchez Rodríguez
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Alfred Jarry a poetický třesk
Iva Dedková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Irena Fialová, Mariana Kunešová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Mariana Kunešová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Alfred Jarry et la culture tcheque / Alfred Jarry a česká kultura
Mariana Kunešová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Alfred Jarry et le modernisme polonais / Alfred Jarry a polská moderna
Aleksander Ablamowicz, Kolektiv Autorů
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Avant- propos
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Benigno Fernández Salgado (dir.) (2004): Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega, Vigo, Editorial Galaxia (1308 páginas)
Irena Fialová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2008
působení v zahraničí

CERTAIN CHOSEN PERIPHRASTIC FORMS OF EXPRESSING
Marie Dlouhá
Rok: 2008
stať ve sborníku

Claude Bocquet (2008), La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-80415928-3
Zuzana Honová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

De la vérité au merveilleux
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Les Cahiers de Varsovie
článek v odborném periodiku

De la vérité au merveilleux
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Les Cahiers de Varsovie
článek v odborném periodiku

Del asno a la zorra. Refranes espaňoles sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas eslavas
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2008, AnaPress, Bratislava
kapitola v odborné knize

Den ostravské hispanistiky
Kornélia Machová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Den ostravské hispanistiky 22. října 2008. 15. výročí založení oddělení španělštiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 1993-2008
Jana Veselá
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Día de Venezuela
Katerina Bohac
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku 1833-1936
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Epocha
odborná kniha

Droit devant soi on peut aller bien loin...Jan Šabršula:parcours d´un linquiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ecrits sur le roman et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha

Ecrits sur le roman et le romanesque
Jana Veselá, Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

El camino hacia USTED - la evolución del sistema pronominal en espaňol
Miroslav Slowik
Rok: 2008
stať ve sborníku

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El Concilio de Remiremont (introducción y traducción al castellano)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Faust. Národní divadlo moravskoslezské
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hagiografía polaca del general Franco = Polska hagiografia generała Franco
Piotr Sawicki
Rok: 2008, Instituto Cervantes de Varsovia = Instytut Historii PAN
kapitola v odborné knize

Histoire du College de Pataphysique de Teplice
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Images surréalistes
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Frankofoni
článek v odborném periodiku

Impresiones
Katerina Bohac
Rok: 2008
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Infinitif substantivé en francais, en italien et en espagnol
Jana Pavlisková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra
Jana Brňáková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jan Jaroslav Šabršula : 90eme anniversaire d´un linguiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008, Linguistica Pragensia, vol. XVIII./2 (2008)
článek v odborném periodiku

Janet Holmes: An Introduction to Sociolinguistics (Harlow: Pearson Education Limited, 2008, 3e édition, 481 pp.)
Iva Dedková
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Jarry a Klíma : deux voies au-dela de la métaphysique
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry v anekdotách aneb demystifikace mýtu
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Jornada de conferencias de APE en la República Checa
Kornélia Machová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Jornada de conferencias de la APE en Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2008, Boletín AUŠ - APE 2008 Asociace učitelů španělštiny v České republic
článek v odborném periodiku

K syntaktickým transpozicím při tlumočení
Jan Šabršula, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Universitas ostraviensis
kapitola v odborné knize

Kompendium z historického vývoje španělského jazyka
Miroslav Slowik
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krótka relacja z procesu autolustracji polskich środowisk akademickich (I)
Piotr Sawicki
Rok: 2008, Eslavística Complutense
článek v odborném periodiku

Kunešová, M. (ed.) Alfred Jarry a česká kultura
Jitka Smičeková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

L. Fraczak, F. Lebas (coords.) (2007), Cahiers du Laboratiore de Recherche sur le Langage: Interprétation : aspects sémantiques et pragmatiques. Entre théorie et applications.
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

La comparaison et la métaphore dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435