OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry romanistiky

Nedílnou součástí každého akademického pracoviště je vědecká činnost. Členové katedry romanistiky rozvíjejí svou vědeckou aktivitu převážně v oblastech francouzské a španělské lingvistiky a ve studiu španělsky a francouzsky psaných literatur.

Oddělení francouzštiny:

 • Morfosyntax současné francouzštiny se zaměřením na francouzské předložky.
 • Vývoj francouzského jazyka na internetu (chat, blog, facebook, twitter), neologismy.
 • Odborný francouzský jazyk a terminologie.
 • Teorie a praxe překladu.
 • Sociolingvistika, frankofonie, jazyková situace a specifika francouzštiny mimo Francii, kreolské jazyky na bázi francouzštiny.
 • Lingvodidaktika francouzského jazyka.
 • Francouzská literatura a divadlo 19. a 20. století se zaměřením na avantgardy.

Oddělení španělštiny:

 • Současná jazyková situace ve španělštině, normativnost a pluralita norem ve španělštině, interference mezi galicijštinou a španělštinou, španělská lingvistická terminologie
 • Slovotvorba – neologismy v současné španělštině
 • Kontrastivní lingvistika
 • Lingvistika překladu – srovnávací španělsko-česká stylistika se zaměřením na překladatelskou teorii a praxi.
 • Lingvodidaktické problémy osvojování španělského jazyka
 • Španělská a latinskoamerická literatura 20. a 21. století - vliv politických ideologií na literární tvorbu, historická paměť v literatuře, vzájemná interakce hudby a literatury
facebook
rss
social hub