OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra romanistiky > Studium a přijímací řízení

Studium a přijímací řízení

Na katedře romanistiky se vyučuje široké spektrum studijních oborů. Nabízí jak tříleté bakalářské studium, tak dvouleté navazující magisterské studium. V bakalářském stupni nabízí tradiční studium francouzského nebo španělského jazyka a literatury v kombinaci s dalším oborem vyučovaným na OU. Zároveň poskytuje také žádané studium zaměřené na praxi Francouzština nebo Španělština ve sféře podnikání. Tyto obory lze studovat nejen v prezenční, ale také v kombinované formě. V magisterském stupni lze pak pokračovat v jednooborovém nebo dvouoborovém studiu francouzského nebo španělského jazyka a literatury, studovat učitelství těchto dvou aprobací v kombinaci s jakýmkoli dalším oborem vyučovaným na OU nebo se zaměřit na překladatelství francouzského nebo španělského jazyka. Katedra romanistiky poskytuje také dva rozšiřující kurzy celoživotního vzdělávání.

Akademičtí pracovníci katedry zajišťují výuku italštiny, portugalštiny, galicijštiny nebo rumunštiny jako tzv. lektorského jazyka.

facebook
rss
social hub