Studium a přijímací řízení

Na katedře romanistiky se vyučuje široké spektrum studijních oborů a programů, a to v bakalářském, magisterském a doktorském cyklu. V bakalářském stupni nabízíme tradiční studium francouzského nebo španělského jazyka a literatury. Tyto obory lze studovat nejen samostatně (varianta completus), ale také v kombinaci s dalším oborem vyučovaným na OU (varianty maior, minor), případně jako přípravu na učitelskou profesi (varianta se zaměřením na vzdělávání). Vedle těchto oborů lze studovat také prakticky zaměřenou jednooborovou Francouzštinu pro odbornou a profesní komunikaci, případně Španělštinu pro odbornou a profesní komunikaci (varianta specializace), které nahradily populární obory ve sféře podnikání.

Studijní obory Španělština pro odbornou a profesní komunikaci a Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci lze studovat také kombinovanou formou, kdy je část předmětů vedena samostudiem (pomocí on-line studijních opor a materiálů) a zbývající část je vyučována vždy každý čtvrtek.

V magisterském stupni pak katedra romanistiky nabízí pokračování jednooborových a dvouoborových programů Španělská filologie a Francouzská filologie (varianty completus, maior, minor), dále studium Učitelství francouzského jazyka pro SŠ a španělského jazyka pro SŠ a jednooborové programy Francouzština pro překlad, případně Španělština pro překlad.

Od roku 2022 katedra také otevírá doktorské studium Románská filologie.

Katedra romanistiky poskytuje také dva rozšiřující kurzy celoživotního vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2022