Studium a přijímací řízení

Na katedře romanistiky se vyučuje široké spektrum studijních oborů a programů, a to v bakalářském, magisterském a doktorském cyklu.

V bakalářském stupni katedra romanistiky nabízí:

  • studium francouzského nebo španělského jazyka a literatury – buďto samostatně (varianta completus), nebo v kombinaci s dalšími obory vyučovanými na OU, např. s češtinou, cizími jazyky, historií, společenskými vědami, psychologií, geografií, biologií a dalšími (varianty maior, minor). Uchazeči, kteří mají zájem stát se středoškolskými profesory, volí obor přípravy na učitelskou profesi, také v kombinaci s druhým oborem (varianta se zaměřením na vzdělávání);
  • prakticky zaměřenou jednooborovou francouzštinu/ španělštinu pro odbornou a profesní komunikaci (varianta specializace). Tyto obory lze studovat výhradně kombinovanou formou, kdy je část předmětů vedena samostudiem (pomocí on-line studijních opor a materiálů) a výuka oborových předmětů probíhá 1x za 14 dní ve čtvrtek.

V magisterském stupni katedra romanistiky nabízí:

  • pokračování jednooborových i dvouoborových programů španělská filologie a francouzská filologie (varianty completus, maior, minor),
  • studium učitelství francouzského jazyka nebo španělského jazyka pro SŠ, jednooborové programy francouzština pro překlad a španělština pro překlad.

V doktorském stupni katedra romanistiky nabízí:

V oblasti celoživotního vzdělávání katedra romanistiky nabízí:


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024