Ze života katedry

Katedra romanistiky na facebooku

Portugalština, francouzština, španělština

Den s překladem

Den s překladem je souborný název pro celostátní studentskou překladatelskou soutěž, překladatelskou konferenci a překladatelské dílny pořádané již po několik let filologickými katedrami filozofické fakulty pod záštitou vedení FF OU v Ostravě.

Sborníky příspěvků ze studentské vědecké konference KRO

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf.

Spolupracujeme s…

V rámci výuky i mimo ni katedra romanistiky spolupracuje s následujícími organizacemi...