Publikační činnost - IS PUBL
Benigno Fernández Salgado (dir.) (2004): Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega, Vigo, Editorial Galaxia (1308 páginas)
Irena Fialová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Centre de Recherches et d´Applications Pédagogiques en Langues, Université Nancy 2, Campus Lettres et Sciences Humaines, Nancy, France
Iva Dedková
Rok: 2008
působení v zahraničí

CERTAIN CHOSEN PERIPHRASTIC FORMS OF EXPRESSING
Marie Dlouhá
Rok: 2008
stať ve sborníku

Claude Bocquet (2008), La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-80415928-3
Zuzana Honová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

De la vérité au merveilleux
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Les Cahiers de Varsovie
článek v odborném periodiku

De la vérité au merveilleux
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Les Cahiers de Varsovie
článek v odborném periodiku

Del asno a la zorra. Refranes espaňoles sobre los animales y sus equivalentes semánticos en lenguas eslavas
Jitka Smičeková, Piotr Sawicki
Rok: 2008, AnaPress, Bratislava
kapitola v odborné knize

Den ostravské hispanistiky
Kornélia Machová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Den ostravské hispanistiky 22. října 2008. 15. výročí založení oddělení španělštiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 1993-2008
Jana Veselá
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Día de Venezuela
Katerina Bohac
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku 1833-1936
Jiří Chalupa
Rok: 2008, Epocha
odborná kniha

Droit devant soi on peut aller bien loin...Jan Šabršula:parcours d´un linquiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ecrits sur le roman et le romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, FF OU
odborná kniha

Ecrits sur le roman et le romanesque
Jana Veselá, Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

El camino hacia USTED - la evolución del sistema pronominal en espaňol
Miroslav Slowik
Rok: 2008
stať ve sborníku

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El Concilio de Remiremont (introducción y traducción al castellano)
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Faust. Národní divadlo moravskoslezské
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Hagiografía polaca del general Franco = Polska hagiografia generała Franco
Piotr Sawicki
Rok: 2008, Instituto Cervantes de Varsovia = Instytut Historii PAN
kapitola v odborné knize

Histoire du College de Pataphysique de Teplice
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Images surréalistes
Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008, Frankofoni
článek v odborném periodiku

Impresiones
Katerina Bohac
Rok: 2008
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Infinitif substantivé en francais, en italien et en espagnol
Jana Pavlisková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak se píše mistrovské dílo? Přepisování jako hra
Jana Brňáková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jan Jaroslav Šabršula : 90eme anniversaire d´un linguiste
Jitka Smičeková
Rok: 2008, Linguistica Pragensia, vol. XVIII./2 (2008)
článek v odborném periodiku

Janet Holmes: An Introduction to Sociolinguistics (Harlow: Pearson Education Limited, 2008, 3e édition, 481 pp.)
Iva Dedková
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Jarry a Klíma : deux voies au-dela de la métaphysique
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry jako literární kritik La Revue blanche: podvratné užití citací
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jarry v anekdotách aneb demystifikace mýtu
Zuzana Honová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Językowy obraz świata guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Jornada de conferencias de APE en la República Checa
Kornélia Machová
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Jornada de conferencias de la APE en Ostrava
Kornélia Machová
Rok: 2008, Boletín AUŠ - APE 2008 Asociace učitelů španělštiny v České republic
článek v odborném periodiku

K syntaktickým transpozicím při tlumočení
Jan Šabršula, Eva Hrdinová, Vítězslav Vilímek
Rok: 2008, Universitas ostraviensis
kapitola v odborné knize

Kompendium z historického vývoje španělského jazyka
Miroslav Slowik
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Krótka relacja z procesu autolustracji polskich środowisk akademickich (I)
Piotr Sawicki
Rok: 2008, Eslavística Complutense
článek v odborném periodiku

Kunešová, M. (ed.) Alfred Jarry a česká kultura
Jitka Smičeková
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

L. Fraczak, F. Lebas (coords.) (2007), Cahiers du Laboratiore de Recherche sur le Langage: Interprétation : aspects sémantiques et pragmatiques. Entre théorie et applications.
Jitka Smičeková
Rok: 2008
stať ve sborníku

La comparaison et la métaphore dans l´oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2008, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

La Irrealidad en los Manuales E.L.E
Miroslav Slowik
Rok: 2008
stať ve sborníku

La Irrealidad en los Manuales E.L.E.
Miroslav Slowik
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La pataphysique, son comique de l´absurde et ses paralleles tcheques
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

La sinonimia adjetiva sobre la base afijal
Lubomír Bartoš, Petrea Lindenbauer, Kathrin Sartingen, Margit Thir, Jaroslav Šoltys
Rok: 2008, AnaPress Bratislava
kapitola v odborné knize

Le langage du tchat- usage didactique
Jan Lazar
Rok: 2008, Bulletin SUF
článek v odborném periodiku

Les couples antonymiques des prépositions spatiales et temporelles et leur (non-)symétrie
Iva Dedková
Rok: 2008, XLinguae.eu
článek v odborném periodiku

Les Minutes de sable mémorial a rytmus slovanských a germánských jazyků: tradice a experimenty ve stopách Louise Dumura a polemika o postavení přízvuku v poezii
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les Minutes de sable mémorial a rytmus slovanských a germánských jazyků: tradice a experimenty ve stopách Louise Dumura a polemika o postavení přízvuku v poezii
Jana Brňáková, Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Les principes vivants du théâtre de Jarry sur une scene tcheque contemporaine
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

L´humour d´Ubu roi dans le contexte de l´avant-garde théâtrale tcheque
Mariana Kunešová
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738