Publikační činnost - IS PUBL
Syntetické a analytické paradigma vztažných vět bez řídícího členu v současné francouštině
Jan Šabršula
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tadeusz Boy-Zelenski : De la traduction au dialogue des cultures
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1999
stať ve sborníku

Tlumaczenie wypowiedzi wewnarzfikcyjnych
Nina Podleszańska
Rok: 1999
stať ve sborníku

Una tradición discontinua. Relaciones literarias hispano-polocas.
Piotr Sawicki
Rok: 1999
stať ve sborníku

Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny
Lubomír Bartoš
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výberová bibliografia UNESCO katedry prekladatelstva Univerzity Komenského Bratislava Slovensko
Jitka Smičeková
Rok: 1999
stať ve sborníku

ALFA; Universitas Dalhousiana 7/8
Jan Šabršula
Rok: 1998, Cizí jazyky 9-10
článek v odborném periodiku

Aragon et la servitude du romanesque
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1998, Etudes romanesques
článek v odborném periodiku

Comenius linguiste; ses sources; son originalité a travers le prisme...
Jan Šabršula
Rok: 1998
stať ve sborníku

Čítanka odborných španělských textů z oblasti ekonomiky a podnikání
Jana Veselá
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dechová cvičení ve vyučování cizímu jazyku
Jana Pavlisková, Stella Nangonová, Pavla Zajícová
Rok: 1998, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Dějiny a kultura Španělska
Lubomír Bartoš
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etudes de linguistique offertes a R. Kocourek
Jan Šabršula
Rok: 1998, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Francúzska výslovnosť z lingvodidaktického hl´adiska
Jitka Smičeková
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Henri Bonnard: Grammaire française
Jan Šabršula
Rok: 1998
zveřejněné odborné posudky, recenze

Henri Bonnard; Grammaire française a l`usage de tous
Jan Šabršula
Rok: 1998, Linguistica Pragensis
článek v odborném periodiku

K životnímu jubileu profesora Šabršuly
Jana Pavlisková
Rok: 1998, K životnímu jubileu profesora Šabršuly
článek v odborném periodiku

Katedra romanistiky
Jana Pavlisková
Rok: 1998, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

La fantastique de Maupassant - fantastique fin de siecle?
Magdalena Wandzioch
Rok: 1998
stať ve sborníku

La parole prémonitoire dans l´univers romanesque de Barbey d´Aurevilly
Magdalena Wandzioch
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le romanesque français d'une fin de siécle a l'autre
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1998
ediční a redakční práce

Le romanesque français d´une fin de siecle a l´autre
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy

L´opposition statique vs. cinétique. Fonctionnement des prépositions et des préverbes dans la langue et dans la parole
Jan Šabršula
Rok: 1998
stať ve sborníku

L'opposition statique vs. cinétique. Fonctionnement des prépositons et des préverbes dans la langue et dans la parole
Jan Šabršula
Rok: 1998
stať ve sborníku

Notas sobre los sufíjos nominales AL /AR en espaňol
Lubomír Bartoš
Rok: 1998, Boletín de Filología Universidad de Chile
článek v odborném periodiku

Pět let od založení bakalářského studia španělštiny
Jaroslav Reska
Rok: 1998, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Pisarze swiata. Slownik Encyklopedyczny
Piotr Sawicki
Rok: 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN
kapitola v odborné knize

Přijímací testy na OPF 1995-1997
Jana Veselá
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reprodukce původní promluvy (na španělském, českém, polském , slovenském a ruském materiálu)
Jaroslav Reska
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sobre los adjetivos derivados en - al
Lubomír Bartoš
Rok: 1998, Études romanes de Brno
článek v odborném periodiku

Španělština. Praktický jazykový průvodce
Lubomír Bartoš
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Une belle fete de la linguistique romane tcheque
Jan Šabršula
Rok: 1998, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

ALFA vol. 7/8 1994-95
Jan Šabršula
Rok: 1997, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Cvičením k uvolnění a soustředění v hodině cizího jazyka
Jana Pavlisková, Pavla Zajícová, Stella Nangonová
Rok: 1997, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Deux problemes linguistiques de l union balkanique
Jan Šabršula
Rok: 1997
stať ve sborníku

Dos autores espaňoles sobre la utilidad de la literatura
Nina Podleszańska
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El motivo del poblado en "Al filo de agua" de Agustín Yáňez y en "La lluvia amarilla" de Julio Llamazares
Nina Podleszańska
Rok: 1997
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etudes françaises en Slovaquie, vol II
Jitka Smičeková, Jitka Smičeková
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Francouzský román mezi dvěma světovými válkami
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

La correction des fautes de prononciation fondée sur la transcription phonétique
Jitka Smičeková
Rok: 1997
stať ve sborníku

La didactique des pauvres ou l´hyperbole-argument
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1997
stať ve sborníku

La función denominativa del adjetivo
Lubomír Bartoš
Rok: 1997, Revista del Instituto de Lingüística, 7
článek v odborném periodiku

La neología adjetival en el espaňol (Problema visto por el usuario extranjero)
Lubomír Bartoš
Rok: 1997, Études Romanes de Brno
článek v odborném periodiku

La stéréotypie et ses fonctions dans le roman de science-fiction
Magdalena Wandzioch
Rok: 1997
stať ve sborníku

Le romanesque et le réel
Aleksander Ablamowicz
Rok: 1997
stať ve sborníku

Les interactions verbales II, III
Jan Šabršula
Rok: 1997, Cizí jazyky 7-8
článek v odborném periodiku

L´Europe de l´Est le miroir de deformant de la litterature populaire
Magdalena Wandzioch
Rok: 1997
stať ve sborníku

Maiakovski (La teoría del valor en la práctica poética: a propósito de
José Luis Bellón Aguilera, Juan Carlos Rodríguez
Rok: 1997
redakční a jazykové úpravy

Morphologie du français
Jan Šabršula
Rok: 1997, OSTRAVSKA UNIVERZITA
odborná kniha

Morphologie du français I
Jan Šabršula
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738