Publikační činnost - IS PUBL
Acogida de los becarios de Ostrava en la Universidad de Málaga
Kornélia Machová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Africký večer I, II, III
Mariana Kunešová
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Alfred Jarry critique dramatique
Mariana Kunešová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Algunas consideraciones sobre el lenguaje político-politológico
Lubomír Bartoš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Apelativizace vlastních jmen ve francouzštině
Jan Holeš
Rok: 2003, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Aspect de l´action et ordre de proces
Jan Šabršula
Rok: 2003
stať ve sborníku

Asymetrické fungování jazykového znaku I
Jan Šabršula
Rok: 2003, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Asymetrické fungování jazykového znaku II.
Jan Šabršula
Rok: 2003, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Avant propos et présentation
Jana Pavlisková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Bibliografie nejnovějších prací prof. J. Šabršuly
Jan Holeš
Rok: 2003, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Bruchet, J. : Langue française et Francophonie. Répertoire des organismeset asssociations oeuvrant pour la promotion de la langue française
Jan Holeš
Rok: 2003, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Chronologie du québecois
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Dérivation suffixale dans l'oeuvre de Frédéric Dard
Jana Brňáková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Dictionnaire des onomatopées
Jan Holeš
Rok: 2003, Jazykové aktuality
článek v odborném periodiku

Dictionnaire des régionalismes de France. Géographie et histoire d´un patrimoine linguistique
Jan Holeš
Rok: 2003, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

Dictionnaire historique du français québécois. Monographies lexicographiques de québécismes
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Diez aňoz de estudios hispánicos en l aUniversidad de Ostrava
Jaroslav Reska
Rok: 2003
stať ve sborníku

Dohalská, M. - Schulzová, O. : Fonetika francouzštiny
Jan Holeš
Rok: 2003, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Don Quijote en los países de habla checa
Jaroslav Reska
Rok: 2003
stať ve sborníku

El compromiso consiste en desvelar y reconstruir las verdades ocultas
Nina Podleszańska
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

El compromiso consiste en desvelar y reconstruir las verdades ocultas (Respiración artificial de Ricardo Piglia y Lo real de Belén Gopegui)
Nina Podleszańska
Rok: 2003
stať ve sborníku

El profesor Lubomír Bartoš septuagenario
Jana Veselá
Rok: 2003, Ibero-Americana Pragensia
článek v odborném periodiku

Espaňa es diferente
Nina Podleszańska
Rok: 2003, Tygodnik Powszechny
článek v odborném periodiku

Estudios Hispánicos X. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos
Piotr Sawicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Estudios Hispánicos XI. Espaňa en Europa
Piotr Sawicki, Agnieszka Marhall
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Estudios Hispánicos XI. Espaňa en Europa. Historia, contactos, viajes
Piotr Sawicki
Rok: 2003
ediční a redakční práce

Eugenio Coseriu en nuestras memorias
Jana Veselá
Rok: 2003
stať ve sborníku

Filmová publicistika Karla Smrže, část druhá
Karel Tabery
Rok: 2003, Univerzita Palackého
odborná kniha

Filmová publicistika Karla Smrže, část první
Karel Tabery
Rok: 2003, Univerzita Palackého
odborná kniha

Français de Saint-Pierre-et-Miquelon
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

Francouzská sématika
Jan Šabršula
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Géostrategie des langues
Jan Holeš
Rok: 2003, Travaux de linguistique
článek v odborném periodiku

Gironilla, cronista o intérprete? La guerra civil espaňola desde una perspectiva histórica y moral
Piotr Sawicki
Rok: 2003
stať ve sborníku

Hiszpańskie lata pani Gabrieli /Makowieckej/
Piotr Sawicki
Rok: 2003, Dekada Literacka
článek v odborném periodiku

Honni soit qui mal y pense
Jan Holeš
Rok: 2003, Jazykovedný časopis
článek v odborném periodiku

Jargot san-antoniesque
Jana Brňáková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazykové zákony Kanadské konference a jejich uplatňování v praxi
Jan Holeš
Rok: 2003, Časopis pro moderní filologii
článek v odborném periodiku

Jazyky situace na anglonormanských ostrovech
Jan Holeš
Rok: 2003, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

K životnímu jubileu profesora Jana Šabršuly
Jan Holeš
Rok: 2003, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku

Karel Smrž a zvukový film
Karel Tabery
Rok: 2003, Kino-Ikon
článek v odborném periodiku

Karel Smrž (1897-1953)
Karel Tabery
Rok: 2003
uspořádání konference, workshopu

Kokis, S.: Pán hry, in Hledání Ameriky, antologie současného quebeckého románu
Mariana Kunešová
Rok: 2003
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Konference kanadistů v Grainau
Jan Holeš
Rok: 2003, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku

La bibliographie des travaux de Mme Zdeňka Stavinohová
Jana Pavlisková
Rok: 2003
stať ve sborníku

La imagen del diablo en la fraseología checa y espaňola
Lubomír Bartoš
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La nueva novela urbana en la prosa hispánica. Sobre el ejemplo de Los detectives salvajes de Roberto Bolaňo y La noche es virgen de Jaime Bayly
Nina Podleszańska
Rok: 2003
stať ve sborníku

La question du théâtre moderne dans la revue SIC
Mariana Kunešová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La situation et les particularismes du français louisianais
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku

La terminologie dans la langue et dans ses sous-codes
Jan Šabršula
Rok: 2003
stať ve sborníku

Language Laws, Linguistic Situation and Position of French-Speaking Population in Canandian Province of Ontario
Jan Holeš
Rok: 2003
stať ve sborníku


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637