Výstupy z grantů katedry romanistiky

IRP: Výukové tendence současné francouzštiny.

Řešitel: doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.

Výuková opora k projektu:

IRP2017 - Le Français du tourisme 1 / Francouzština pro cestovní ruch 1

Výuková opora k projektu:

IRP - Ejercicios gramaticales del español II / Gramatická cvičení ze španělštiny II

Řešitel: Mgr. Irena Fialová, Ph.D., Lic. Begońa García Ferreira

Výuková opora k projektu:

IRP - Gramaticka cviceni ze spanelstiny 1

Řešitel: Mgr. Jana Veselá, Ph.D., Mgr. Lukáš Hotový

Výuková opora k projektu:

IRP 2016 - Studijní materiál Vybrané problémy francouzské morfosyntaxe

Řešitel: doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.

Výuková opora k projektu:

IRP 201515 - Studijní materiál Esbozo de la Historia de la lengua española

Řešitel: dr Jan Mlčoch

Výuková opora k projektu:

IRP201510 - Studijní materiál multimediálního charakteru: Práce s odborným textem ve francouzštině

Řešitelka: Mgr. Iva Dedková, Ph.D.

Výuková opora k projektu:

IRP201414 - Studijní materiál multimediálního charakteru: Geografie cestovního ruchu pro romanisty se zaměřením na frankofonní a hispanofonní země

Řešitelka: Mgr. Kornélia Machová

Opory k projektu:

IRP201411 - Studijní materiál multimediálního charakteru: Lexicografía española - Španělská lexikografie

Řešitelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.

Opory k projektu:

IRP201413 - Multimediální učební text Syntax pro překladatele

Řešitel: doc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Spoluřešitelka: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.

Opory k projektu:

IRP201410: Vybrané kapitoly z reálií frankofonních zemí Evropy - Belgie, Lucembursko a Švýcarsko / Thèmes choisis en civilisation des pays francophones : la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Řešitelka: Mgr. Iva Dedková, Ph.D.

Výstupy z projektu:

Projekt studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu OU, SGS10/FF/2013: Španělsko-česká terminologie z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe, 2013

Řešitelka: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.

Výstupy z projektu:

FRVŠ MŠMT ČR: Dějiny španělské literatury 2 (učební text k distančnímu vzdělávání), 2012

Řešitel: dr Jan Mlčoch

Opory k projektu:

Projekt SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, 2009 – 2012

Opory k projektu:

 • PhDr. Jitka Smičeková, CSc., Mgr. Iva Dedková, Ph.D., Mgr. Miroslava Pavlínková: Metodika výuky francouzského jazyka na střední škole z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele, 2010.
 • Mgr. Miroslav Slowik, Petra Adamczyk: Metodika výuky španělského jazyka na střední škole z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínajícího učitele, 2010.
 • Mgr. Miroslav Slowik: Zájmena zájmena hejbejte se – pronominální systém současné španělštiny z hlediska didaktického, 2010.
 • Mgr. Iva Dedková, Ph.D., Mgr. Guilaine Becker, Mgr. Miroslava Pavlínková: Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny, 2011.
 • PhDr. Jitka Smičeková, CSc.: Francouzská výslovnost v lingvodidaktickém kontextu, 2011.

FRVŠ MŠMT ČR: Hospodářská španělština 1. Interaktivní kurz, 2010

Řešitel: Mgr. Miroslav Slowik

Opory k projektu:

FRVŠ MŠMT ČR - Aktualizace a inovace zásad kreditního systému na OU, příprava ECTS Label, 2007 – 2010

2009/2010, Mgr. Jana Veselá, Ph.D., Mgr. Iva Dedková, Ph.D., spolupracovali ostatní členové katedry.
2008/2009, PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D., Mgr. Iva Dedková, Ph.D., spolupracovali ostatní členové katedry.
2007/2008, Mgr. Jana Veselá, Ph.D., Mgr. Irena Fialová.

FRVŠ MŠMT ČR: Interaktivní kurz španělštiny, 2007

Řešitel Mgr. Miroslav Slowik

Opory k projektu:

FRVŠ MŠMT ČR: Podpora učitelského vzdělávání v kombinované formě studia (Učitelství španělského jazyka a literatury), 2007

Garant za KRS: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.

Opory k projektu:

 • Prof. PhDr. Lubomír Bartoš: Americká španělština. El español en América.
  Odborný posudek: Doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
  Metodický posudek: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.: Základy stylistiky, lexikologie a lexikografie.
  Odborný posudek: Prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.
  Metodický posudek: Mgr. Irena Fialová.
 • Mgr. Miroslav Slowik: Písemný projev ve španělštině. Cómo redactar en español.
  Odborný posudek: Mgr. Petra Adamczyk.
  Metodický posudek: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Jana Veselá, Ph.D.: Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en español.
  Odborný posudek: Prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc.
  Metodický posudek: Mgr. Irena Fialová.

ESF Projekt OP RLZ: Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů. 2005 – 2007

Garant: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.

Spolupracovníci: PhDr. Juana Matouš Reyes, Mgr. Irena Fialová.
Kurz: Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny – prosinec 2006/únor 2007 (Mgr. Jana Veselá, Ph.D, Mgr. Irena Fialová)

2006 – Projekt - Modul didaktika

Opora k projektu:

 • VESELÁ, J., MATOUŠ REYES, J., FIALOVÁ, I. Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny.

Odborný posudek: PhDr. Jitka Smičeková, CSc.
Metodický posudek: Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Projekt IGA OU: Neologismy v současné španělštině, 2005

Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.M

Spolupracovníci: Prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc., Mgr. Irena Fialová.
Posudek publikace: doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Posudek na výstup z projektu: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.

Projekt MGS – FS: Mezinárodní geografická studia – hispanofonní země, 2005.

Spolupracovníci za KRS a KRO: prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc., PhDr. Jitka Smičeková, CSc., Mgr. Jana Veselá, Ph.D., PhDr. Juana Matouš Reyes, Mgr. Ivo Buzek, Ph.D., Mgr. Jana Brňáková, Ph.D., Mgr. Kornélia Machová, Mgr. Irena Fialová, Mgr. Svatopluk Staniek, Mgr. Tomáš Rucki.

Příprava akreditace bakalářského studia oboru Francouzština ve sféře podnikání v kombinované formě, 2005

Mgr. Jana Brňáková, Ph.D.

Opory k projektu:

 • Mgr. Jana Brňáková, Ph.D.: Historie a kultura Francie 1.
  Odborný posudek: Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc.
  Metodický posudek: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Jana Brňáková, Ph.D.: Historie a kultura Francie 2.
  Odborný posudek: Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc.
  Metodický posudek: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.: Francouzština pro hospodářskou sféru 1.
  Odborný posudek: PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D.
  Metodický posudek: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.: Francouzština pro hospodářskou sféru 2.
  Odborný posudek: PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D.
  Metodický posudek: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
 • Mgr. Svatopluk Staniek. : Dějiny, kultura a civilizace Francie a frankofonních zemí
  Odborný posudek: PhDr. Jitka Smičeková, CSc.,
  Metodický posudek: Mgr. Jana Veselá, Ph.D.

Transformační a rozvojový projekt MŠMT ČR: Koncepční řešení komplexního zabezpečení optimalizace kvalifikační struktury akademických pracovníků, 2005,

PhDr. Jitka Smičeková, CSc., PhDr. Jana Pavlisková, Ph.D.

Projekt FIGS FF OU: Čeština a španělština – srovnání syntaktických struktur, 2003

Řešitel: Mgr. Alice Ogurčaková.
Reg.č. 25520/1058

Spolupracovníci: PhDr. Jaroslav Reska, CSc., Mgr. Jana Veselá, Ph.D., Mgr. David Jašek.

Učební text jako výstup z projektu:

 • Mgr. Jana Veselá, PhDr. Jaroslav Reska, CSc., Mgr. David Jašek: Čeština a španělština – srovnání syntaktických struktur. Cvičebnice s klíčem. Ostrava: FF OU, 2004. ISBN 80-7042-636-5.
  Posuzovatelé učebního textu: Prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc., PhDr. Hana Valíková.

Projekt FIGS FF OU: Španělská profesní a jazyková etiketa, 2003

Řešitel: Mgr. Alice Ogurčaková.
Reg.č. 25520/1059

Spolupracovníci: PhDr. Jaroslav Reska, CSc., Mgr. Jana Veselá, Ph.D., Mgr. Tamara Brancová, Mgr. Tomáš Pek, Mgr. David Jašek.

Učební text jako výstup z projektu:

 • PhDr. Jaroslav Reska, CSc., Mgr. Jana Veselá, Ph.D., Mgr. Tamara Brancová, Mgr. Tomáš Pek, Mgr. David Jašek: Španělská profesní a jazyková etiketa. Ostrava: FF OU, 2004. ISBN 80-7042-635-7.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 05. 2019