Publikační činnost - IS PUBL
Les activités ludiques orales et phonétiques
Guilaine Becker
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Les textes juridiques des institutions européennes en tant que catégorie spécifique de textes spécialisés
Zuzana Honová
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2. 2011
článek v odborném periodiku

Les textes juridiques européens et leur acces en ligne en tant que source importante pour le traducteur/interprete assermenté
Zuzana Honová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Los verbos pronominales en espaňol desde el punto de vista sincrónico
Jana Veselá
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LOUIS-JEAN CALVET (2010), Histoire du français en Afrique. Une langue en copropriété ? Paris : Éditions Écriture, 210 pages. ISBN : 978-2-35905-007-3
Iva Dedková
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Manual básico de literatura latinoamericana
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika a nástroje překladatele
Jana Veselá
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Několik jazykových zajímavostí o Senegalu. K 50. výročí jeho samostatnosti
Jan Holeš
Rok: 2011, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Notes sur les prépositions DEVANT/DERRIERE
Iva Dedková
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Novela posmoderna: una renuncia a la búsqueda de la verdad o un testimonio de una época de relativismo (Eduardo Mendoza, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez-Reverte)
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Aracne Editrice
kapitola v odborné knize

Ostravagance No. 23
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 24
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Ostravagance No. 25
Guilaine Becker, Franck Burlot
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Piotr Sawicki, Jitka Smičeková (2010), Srovnávací frazeologie a paremiografie.
Jana Veselá
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol.11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Ireny Fialové: Interferencias lingüísticas del gallego en el castellano de Galicia
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladatelská dílna: španělština 2011
Kornélia Machová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Quelques observations sur les écrits atypiques en francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quelques remarques sur les particularités du lexique français au Sénégal
Jan Holeš
Rok: 2011, Romanica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Rafael Barrett y Josefina Plá. Dos espaňoles en rescate de la mujer paraguaya
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1
článek v odborném periodiku

Rafael Barrett y las ideas de la generación del 98. Aclaraciones críticas
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Raková, Zuzana (2011): Francophonie de la population tch?que 1848-2008, Brno: MU
Jan Holeš
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflexión sobre la imagen de Europa y la de la América Latina vistas a través de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier
Jan Mlčoch
Rok: 2011, Studia Romanistica, vol. 11, Num. 1/2011
článek v odborném periodiku

Reflexiones sobre el concepto de argot
Lubomír Bartoš
Rok: 2011, Universidad de Sevilla
kapitola v odborné knize

Spory o duše a těla (ba i mrtvoly): Španělské vztahy a postoje k domorodému obyvatelstvu Nového světa
Jiří Chalupa
Rok: 2011, Západočeská univerzita v Plzni, Nakladatelství Epocha
kapitola v odborné knize

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 1 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1/2011
Tomáš Rucki, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Lubomír Bartoš, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki, Jana Veselá, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol.11, Num. 1
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Subkód, varieta, registr. Některé koncepce diverzity jazyka v české a francouzské jazykovědě
Pavlína Žídková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Španělština pro hospodářskou sféru I.
Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština pro hospodářskou sféru 1. Učební text pro distanční vzdělávání
Kornélia Machová, Miroslav Slowik
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Techniques abréviatives du francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2011, Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1
článek v odborném periodiku

Terminológia slovies
Jan Holeš, Paolo Di Vico, Lara Gonzáles Castano, Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Jana Klincková, Vlasta Křečková, Ivan Očenáš, Petra Pappová, Dominika Rašová, Veronika Sliačanová, Dagmar Veselá, Monika Zázrivcová
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
odborná kniha

Tropikal
Katerina Bohac
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Universidade de Santiago de Compostela
Irena Fialová
Rok: 2011
působení v zahraničí

V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Mariana Kunešová
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

V kolik hodin odjíždí vlak do Paříže?
Mariana Kunešová
Rok: 2011, Divadelní revue
článek v odborném periodiku

Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově.
Jitka Radimská
Rok: 2011, Jihočeská univerzita-Nová tiskárna Pelhřimov
odborná kniha

Visiones
Katerina Bohac
Rok: 2011
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Vladimír Biloveský, Martin Djovčoš: VYBRANÉ KAPITOLY Z TRANSLATOLÓGIE I.
Zuzana Honová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výuka francouzských předložek a jejich osvojování českými mluvčími
Iva Dedková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka francouzských předložek a jejich osvojování českými mluvčími
Iva Dedková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Výuka předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci studijního oboru Francouzština ve sféře podnikání na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Iva Dedková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci studijního oboru Francouzština ve sféře podnikání na katedře romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Iva Dedková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Yo y el otro en el monólogo interior de Augusto Roa Bastos
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2011
stať ve sborníku

15 aňos de estudio de la hispanística en el Dpto. de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras o la actual situacióndel espaňol en la Universidad de Ostrava.
Kornélia Machová
Rok: 2011, Aracne Editrice
kapitola v odborné knize

Activités ludiques pour la classe de français langue étrangere
Guilaine Becker
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bourdieu y la literatura espaňola
José Luis Bellón Aguilera
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637