Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023, Universidad del País Vasco
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Universidad del País Vasco
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Theatralia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2022
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, Thomson Reuters
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Romanistica Comeniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Protimluv
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lillyam Rosalba Gonzalez Espinosa, Monika Brenisinova, José Brownrigg-Gleeson, Manuel del sol
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radka Mudrochová, Jan Lazar
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022, A2 - kulturní čtrnáctideník
článek v odborném periodiku
 
Radka Mudrochová, Jan Lazar
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Studia Romanistica. Vol. 22 / Núm. 1
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Jazykovědné aktuality
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Romanistica Comeniana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)