Publikační činnost - IS PUBL
Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile
Jiří Chalupa
Rok: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha

Den s překladem VII. Sborník z konference Den s překladem
Tomáš Rucki, Irena Fialová
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Département de linguistique, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2. 4. - 6. 4. 2012
Iva Dedková
Rok: 2012
působení v zahraničí

Die konfessionsspezifischen Termini in der Fachsprache der Katholischen Kirche im Französischen und Tschechischen
Pavlína Žídková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ekonomie v jazyce na příkladu francouzštiny
Jana Brňáková, Jarmila Beková
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

El Gaucho y el Comerciante. Dos modelos político-económico-sociales de los primeros tiempos de la independencia latinoamericana
Jiří Chalupa
Rok: 2012, Diálogos Latinoamericanos
článek v odborném periodiku

En busca de los tiempos perdidos. El carlismo y su lugar en la historia contemporánea de Espaňa. (Apuntes interpretativos)
Jiří Chalupa
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Endemické a ne-endemické lexémy v jazykovém subkódu katolické církve ve francouzštině a v češtině
Pavlína Žídková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991 - 2012
Begońa García Ferreira
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Jana Veselá
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Kornélia Machová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Iva Dedková
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Irena Fialová
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francisco Javier Sancho Fermín OCD, Edyta Stein. Cz. 3: Nauka. ISBN 978-83-62536-63-4
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Francouzská univerzita, vzdělávání učitelů a výuka ve školách
Jitka Smičeková, Iva Dedková
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Jan Mlčoch
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak připravit příspěvek na Studentskou vědeckou konferenci
Jana Veselá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak změnilo dobývání Nového světa myšlení Evropanů? Černá legenda o dobývání Nového světa
Jiří Chalupa
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Irena Fialová, Jan Mlčoch
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2. E-learningový kurz Moodle
Jana Veselá
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jaromír Kadlec: Francouzština v Africe
Jan Holeš
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jaroslav Reska, cofundador de la hispanística ostraviense ha cumplido ochenta aňos (*29.7.1932)
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jazyková politika frankofonních zemí
Jana Brňáková, Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jazyková politika frankofonních zemí
Jan Holeš, Jaromír Kadlec
Rok: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Katharina REISS (2009), Problématiques de la traduction, Paris : Édition ECONOMICA, 2009, ISBN 978-2-7178-5742-9
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

La condensation syntaxique dans les textes juridiques francais et tcheques rédigés par les institutions europennes
Zuzana Honová
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

La locomotive est hors d´usage. A propos de HORS
Iva Dedková
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2/2012
článek v odborném periodiku

La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza. Las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna
Jiří Chalupa
Rok: 2012, FHV UMB
kapitola v odborné knize

La princesse Marie Ernestine d´Eggenberg née Schwarzenberg, duchesse de Krumlov (1649-1719) et la culture française en Boheme
Jitka Radimská
Rok: 2012, Lavauzelle
kapitola v odborné knize

La rebelión de Elvio Romero
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Las conexiones literarias entre Espaňa y Paraguay
Maksymilian Drozdowicz
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu
kapitola v odborné knize

Le discours électronique médié
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Le phénomene d´explicitation dans la langue juridique
Zuzana Honová
Rok: 2012, ROMANICA OLOMUCENSIA
článek v odborném periodiku

Les actualités cinématographiques francaises en Tchécoslovaquie
Karel Tabery
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Les aspects phraséologiques du lexique français
Jana Brňáková
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Los contenidos elearning en la enseňanza del espaňol a nivel universitario
Jana Veselá
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Los verbos pronominales en espaňol y sus locuciones
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Maurice Grevisse (2009), Le francais correct, Bruxelles : De Boeck. ISBN 978-2-8011-0051-6.512 pp.
Jan Lazar
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Místo pedagogické praxe v přípravě učitelů francouzštiny
Jitka Smičeková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Místo pedagogické praxe v přípravě učitelů francouzštiny
Jitka Smičeková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Müglová, Daniela. KOMUNIKACE, TLUMOČENÍ, PŘEKLAD aneb Proč spadla Babylónská věž? Ze slovenského originálu KOMUNIKÁCIA, TLMOČENIE, PREKLAD alebo Prečo spadla Babylonská veža? Bratislava: ARIMES, 2009, přeložil Vítězslav Vilímek.
Zuzana Honová, Zuzana Honová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oldřich Bělič en el recuerdo (9.6.1920 - 13.6.2002)
Lubomír Bartoš
Rok: 2012, Studia romanistica, Vol. 12, Num. 2
článek v odborném periodiku

PHENOMENE SAN-ANTONIO
Jana Brňáková
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Pojištění proti špatnému počasí ve Francii
Iva Dedková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojištění proti špatnému počasí ve Francii
Iva Dedková
Rok: 2012
stať ve sborníku

První roky v pedagogické praxi
Iva Dedková
Rok: 2012
stať ve sborníku

První roky v pedagogické praxi
Iva Dedková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Překladatelská dílna: španělština 2012
Kornélia Machová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Quelques observations sur les néographies phonétisantes en francais tchaté
Jan Lazar
Rok: 2012, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku

Quelques remarques ? propos des anthroponymes formant les pseudonymes français
Jan Lazar
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637