Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KHI
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
tajemník KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Sekretariát KHI
Krumpolcová Lucie
sekretářka KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Pedagogičtí poradci
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Členové katedry
Profesoři
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc.
činnost: historická demografie, světová historiografie
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Kladiwa Pavel, prof. PhDr., Ph.D.
činnost: české a obecné dějiny 18. a 19. století
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny středověku, PVH
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Pavelčíková Nina, prof. PhDr., CSc.
činnost: nejnovější české a československé dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1967
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Docenti
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro KHI
činnost: hospodářské a sociální dějiny, dějiny Slezska
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc.
činnost: didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1979
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc.
činnost: gender studies
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
e-mail:
telefon: 553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
činnost: hospodářské a sociální dějiny, novověká historiografie
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Odborní asistenti
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
tajemník KHI
činnost: historická demografie, kulturní dějiny 19. století
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Vědečtí pracovníci
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
vědecký pracovník, koordinátor programu Erasmus+, správce knihovny KHI
činnost: české dějiny raného novověku
e-mail:
telefon: 553 46 1979
Hostující profesoři
Cerman-Štefanová Dana, Univ.-Doz. Mag. Dr.
hostující profesor z Universität Wien
e-mail:
telefon:
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D.
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
e-mail:
telefon:
Externisté
Hruboš Jan, PhDr., Ph.D.
činnost: metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Carbol Pavel, PhDr., Ph.D.
činnost: soudobé československé dějiny
e-mail:
telefon:
Macháček Martin, prof. Ing., Ph.D. et Ph.D.
činnost: dějiny ekonomických teorií
e-mail:
telefon:
Vlček Vojtěch, Mgr.
činnost: církve a totalitarismus ve 20. století, protikomunistický odboj a perzekuce
e-mail:
telefon:
Vojtal Petr, PhDr.
činnost: základy muzeologie
e-mail:
telefon:
Zezula Michal, Mgr.
činnost: archeologie, dějiny pravěku
e-mail:
telefon: