Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 1965
Stálý zástupce vedoucího katedry
Lipovski Radek, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
553 46 1974
Pedagogický poradce
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
553 46 1968
Koordinátor pro zahraniční mobility
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 1979
Projektový koordinátor
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
553 46 1975
Sekretariát katedry
553 46 1966
 
Členové katedry
Profesoři
Kladiwa Pavel, prof. PhDr., Ph.D.
činnost: české a obecné dějiny novověku
553 46 1968
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny novověku
553 46 1971
Emeritní profesoři
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc.
činnost: historická demografie, novější česká historiografie, regionální dějiny
553 46 1978
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny středověku, pomocné vědy historické
553 46 1978
Pavelčíková Nina, prof. PhDr., CSc.
činnost: nejnovější české a československé dějiny
553 46 1967
Docenti
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny českého středověku
553 46 1971
553 46 1801
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: sociální dějiny novověku, pomocné vědy historické
553 46 1968
Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc.
činnost: didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
553 46 1979
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
činnost: hospodářské a sociální dějiny novověku, novověká historiografie
553 46 1965
Odborní asistenti
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13. – 16. století)
553 46 1975
Janková Julie, Mgr., Ph.D.
činnost: didaktika dějepisu
 
Lipovski Radek, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
činnost: historická demografie, kulturní dějiny 19. století
553 46 1974
Pezda Jan, Mgr., Ph.D.
správce knihovny KHI
činnost: kulturní dějiny, dějiny těla a tělesné kultury 19. a 20. století, dějiny turismu, gender history
553 46 1967
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility
činnost: české dějiny raného novověku
553 46 1979
Hostující profesoři
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D.
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
 
 
Externisté
Carbol Pavel, PhDr., Ph.D.
činnost: soudobé československé dějiny
 
 
Kadlec Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny školství a vzdělávání v kontextu sociokulturního vývoje „dlouhého“ 19. století
553 46 1938
Macháček Martin, prof. Ing., Ph.D. et Ph.D.
činnost: dějiny ekonomických teorií
 
 
Závodná Michaela, Mgr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny
553 46 1938