Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KHI
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Sekretariát KHI
Martiníková Gabriela, Bc.
sekretářka KHI
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Pedagogičtí poradci
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Členové katedry
Profesoři
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc.
činnost: historická demografie, novější česká historiografie, regionální dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Kladiwa Pavel, prof. PhDr., Ph.D.
činnost: české a obecné dějiny 18. a 19. století
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny středověku, pomocné vědy historické
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Pavelčíková Nina, prof. PhDr., CSc.
činnost: nejnovější české a československé dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1967
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny novověku
e-mail:
telefon: 553 46 1010
553 46 1971
Docenti
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny českého středověku
e-mail:
telefon: 553 46 1971
553 46 1801
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: sociální dějiny novověku, pomocné vědy historické
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc.
činnost: didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1979
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
e-mail:
telefon: 553 46 1967
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
činnost: hospodářské a sociální dějiny novověku, novověká historiografie
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Odborní asistenti
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
projektový koordinátor
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13. – 16. století)
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Kaška Václav, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny 20. století, dějiny komunismu
e-mail:
telefon:
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího KHI
činnost: historická demografie, kulturní dějiny 19. století
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility, správce knihovny KHI
činnost: české dějiny raného novověku
e-mail:
telefon: 553 46 1979
Hostující profesoři
Cerman-Štefanová Dana, Univ.-Doz. Mag. Dr.
hostující profesor z Universität Wien
e-mail:
telefon:
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D.
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
e-mail:
telefon:
Externisté
Hruboš Jan, PhDr., Ph.D.
činnost: metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Carbol Pavel, PhDr., Ph.D.
činnost: soudobé československé dějiny
e-mail:
telefon:
Macháček Martin, prof. Ing., Ph.D. et Ph.D.
činnost: dějiny ekonomických teorií
e-mail:
telefon:
Vlček Vojtěch, Mgr., Ph.D.
činnost: církve a totalitarismus ve 20. století, protikomunistický odboj a perzekuce
e-mail:
telefon:
Vojtal Petr, PhDr.
činnost: základy muzeologie
e-mail:
telefon:
Zezula Michal, Mgr.
činnost: archeologie, dějiny pravěku
e-mail:
telefon: