OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Aleš Zářický

Prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání

Aleš Zářický

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: R 306, budova R
D 707, budova D
funkce:ředitel CHSD
prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Rektorát
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1974
553 46 1010
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011OU, FF, KHI profesura v oboru českých a československých dějin se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
2006OU, FF, KHI - habilitace v oboru čes. a čsl. dějiny
2000-2002OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
2000OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1996-1998OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1993-1996OU, FF, KHI - bakalářské studium odborné historie (Bc.)
1992-1993Institut rozvoje podnikání, Ostrava - studijní program manager a ekonom firmy

Praxe

2011 - dosudOU, FF, děkan
2011 - dosudprofesor českých a československých dějin, Wydzial Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii
2011 - dosudOU, FF, KHI, profesor
2011 - dosudOU, CHSD, vědecký ředitel
2008 - 2011OU, CHSD, výkonný ředitel
2006 - 2011OU, FF, KHI - docent
2002 - 2006OU, FF, KHI - odborný asistent
1998 - 2000 OU, FF, KHI - vedoucí seminární knihovny KHI - civilní služba

Výzkum a grantová činnost:

 • Granty aktivní:
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska), řešitel
 • Granty neaktivní:
  • GAČR 404/07/0769
   Geneze české historiografie hospodářských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky (řešitel)
  • GAČR 409/06/0012
   Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (spoluřešitel)
  • GAČR 409/02/D079
   Fenomén "Big Business" v rakouském Slezsku před první světovou válkou (řešitel)
  • GAČR 404/05/0322
   Biografický slovník Slezska a severní Moravy (spolupracovník)
  • GAČR 409/00/1378
   Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století. (spolupracovník)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

 • Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - HISTORIE/HISTORICA (od 2006 – zástupce předsedy redakční rady)
 • Sborník prací mladých historiků STUDIA IUVENILIA (2003–2013 – předseda redakční rady)
 • Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013 – předseda redakční rady)
 • Podkomise 404 GAČR (od 2006)
 • Nobilitas in historia moderna (ediční řada) – (od 2008 místopředseda redakční rady)
 • Grantové řízení Úřadu vlády ČR v souvislosti s informováním o evropských záležitostech - komise Bezpečná Evropa (2006)
 • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2005)
 • Zaranie Śląskie. Seria nowa, Biblioteka Śląska, Katowice (Polsko) (od 2013 – člen redakční rady)
 • Časopis Matice Moravské (od 2012 – člen redakční rady)
 • Szkice Archiwalno-Historyczne, Archiwum Państwowe w Katowicach (Polsko) (od 2011 – člen redakční rady]
 • Hospodářské dějiny / Economic History (od 2010 – člen redakční rady)
 • Slezský sborník (od 2009 – člen redakční rady)
 • Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers (od 2009 – člen redakční rady]
 • Documenta Liechtensteiniana. Series Nova (od 2009 – člen redakční rady]
 • Vědecká a programová rada Muzea Těšínska (od 2013 – člen)
 • Vědecká Rada FF (FHV) Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica (SR, od 2011 – člen)
 • Vědecká rada Ostravské univerzity v Ostravě (od 2011 – člen)
 • Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (od 2005 – člen)
 • Grantová agentura ČR, podkomise 404 (2006-2009, člen)
 • Komise Bezpečná Evropa (od 2006 – člen)

Základní výzkumné zaměření:

 • Hospodářské dějiny 18.-20. století (dějiny podnikání a podnikatelstva, dějiny průmyslových a zemědělských podniků, prosopografický výzkum)


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
social hub