Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Aleš Zářický

Prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání

Aleš Zářický

titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: R 306, budova R
D 707, budova D
funkce:ředitel CHSD
prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny novověku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Rektorát
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1010
553 46 1971
e-mail:

Vzdělání

2011
OU, FF, KHI profesura v oboru českých a československých dějin se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
2006
OU, FF, KHI - habilitace v oboru čes. a čsl. dějiny
2000 – 2002
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
2000
OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1996 – 1998
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1993 – 1996
OU, FF, KHI - bakalářské studium odborné historie (Bc.)
1992 – 1993
Institut rozvoje podnikání, Ostrava - studijní program manager a ekonom firmy
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
OU, FF, děkan
2011 – dosud
profesor českých a československých dějin, Wydzial Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii
2011 – dosud
OU, FF, KHI, profesor
2011 – dosud
OU, CHSD, vědecký ředitel
2008 – 2011
OU, CHSD, výkonný ředitel
2006 – 2011
OU, FF, KHI - docent
2002 – 2006
OU, FF, KHI - odborný asistent
1998 – 2000
OU, FF, KHI - vedoucí seminární knihovny KHI - civilní služba
 

Odborné zaměření

Hospodářské dějiny 18.-20. století (dějiny podnikání a podnikatelstva, dějiny průmyslových a zemědělských podniků, prosopografický výzkum)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - HISTORIE/HISTORICA (od 2006 - zástupce předsedy redakční rady)
Sborník prací mladých historiků STUDIA IUVENILIA (2003-2013 - předseda redakční rady)
Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013 - předseda redakční rady)
Podkomise 404 GAČR (od 2006)
Nobilitas in historia moderna (ediční řada) - (od 2008 místopředseda redakční rady)
Grantové řízení Úřadu vlády ČR v souvislosti s informováním o evropských záležitostech - komise Bezpečná Evropa (2006)
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2005)
Zaranie Śląskie. Seria nowa, Biblioteka Śląska, Katowice (Polsko) (od 2013 - člen redakční rady)
Časopis Matice Moravské (od 2012 - člen redakční rady)
Szkice Archiwalno-Historyczne, Archiwum Państwowe w Katowicach (Polsko) (od 2011 - člen redakční rady]
Hospodářské dějiny / Economic History (od 2010 - člen redakční rady)
Slezský sborník (od 2009 - člen redakční rady)
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers (od 2009 - člen redakční rady]
Documenta Liechtensteiniana. Series Nova (od 2009 - člen redakční rady]
Vědecká a programová rada Muzea Těšínska (od 2013 - člen)
Vědecká Rada FF (FHV) Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica (SR, od 2011 - člen)
Vědecká rada Ostravské univerzity v Ostravě (od 2011 - člen)
Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (od 2005 - člen)
Grantová agentura ČR, podkomise 404 (2006-2009, člen)
Komise Bezpečná Evropa (od 2006 - člen)
 


The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Rok: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
článek v odborném periodiku

The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century
Aleš Zářický
Rok: 2015
stať ve sborníku

Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Hana Šústková, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize

Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Rok: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
kapitola v odborné knize

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Rothschildové a ti druzí
Aleš Zářický
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Ve stínu těžních věží
Aleš Zářický
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Já jsem horník, kdo je víc...(? nebo !)
Aleš Zářický
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

Wettbewerb - Misstrauen - Kooperation.
Aleš Zářický, Ryszard Kaczmarek
Rok: 2021, Leipziger Universitätsverlag
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 5
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Eksperyment Czechosłowacja (1918-1938)
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fabric chimneys as a symbol of economic modernity
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospodářský historik a zakladatel "slezské historické školy" Milan Myška (1933-2016)
Aleš Zářický
Rok: 2019, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani in Res Publica Bohemica
Aleš Zářický, Petr Popelka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostrawa jako centrum petrochemii austro-węgierskiej
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková ... další autoři
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Polští architekti v českých zemích v období novověku / Architekci polscy w Republice Czeskiej w czasach nowoźytnych
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Sukcesy i porażki: I/II Republika Czechosłowacka - II Rzeczpospolita Polska - wizja państwa i jego realizacja (1918-1939)
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Svět ztracených iluzí / Świat utraconych iluzji
Aleš Zářický
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Symbols of Modernity
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

The Modernization and the Landscape. On Example of Mining and Iron Industries in the 19th and 20th Centuries
Aleš Zářický
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce

W drodze do Niepodległej...
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 4
Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Czeska szlachta i powstanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej
Aleš Zářický
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česko-polské mincovní inspirace / Czesko-polskie inspiracje mennicze
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)

Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti / Czesko-polskie stosunki monetarne od średniowiecza do współczesności
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Der Blick der tschechischen Forschung auf die HKS und ihre Tätigkeit
Aleš Zářický
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institut viščoi osvity Nacionalnoi akaděmii pedagogičeskich nauk Ukrainy / Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2018
působení v zahraničí

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Polonika ve sbírkách okresních muzeí Moravskoslezského kraje
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Polské mince, medaile a papírová platidla z muzejních sbírek: Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum = Polskie monety, medale i banknoty ze zbiorów muzealnych: Muzeum Ziemi Morawskiej, Muzeum Ziemi Śląskiej
Aleš Zářický
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Vítkovice v érách zlomu. Na scénu přicházejí Rothschildové (1835-1843) a Gutmanni (1865-1873)
Aleš Zářický
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2017
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2017
působení v zahraničí

Sítě napříč sítěmi
Aleš Zářický
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Antonín Bedřich Mitrovský (s. 138-139), Wilhelm Gutmann (s. 168)
Aleš Zářický
Rok: 2016, Vlastivědné muzeum v Olomouci
kapitola v odborné knize

Euroazijské akademické fórum jako platforma mezinárodní spolupráce
Aleš Zářický
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2016
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2016
působení v zahraničí

Laudatio u příležitosti udělení titulu doctor honoris causa prof. PhDr. Rudolfu Šrámkovi, CSc.
Aleš Zářický
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modernizace církve od zrušení jezuitského řádu do II. Vatikánského koncilu
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

MRVÍK, Vladimír Jakub: Zahrada květná a melounice
Aleš Zářický
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Polonika ve sbírkách slezských a moravských muzeí / Polonika w zbiorach muzeów śląskich i morawskich
Aleš Zářický, Jana Bolková
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Problem(atika) průmyslových regionů od poloviny 19. století do doby nedávno minulé? (na příklado ostravské průmyslové oblasti) / Problem(atyka) regionów przemysłowych od połowy 19 wieku do czasów niedawno minionych? (na przykładzie ostrawskiego obszaru przemysłowego)
Aleš Zářický
Rok: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Problém(atika) průmyslových regionů včera, dnes a zítra (?)
Aleš Zářický
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Rozvoj Těšínska za života Františka Josefa I.
Aleš Zářický
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

August Scholtis albo z Bolacic do Berlina i z powrotem
Hana Šústková, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska
Radoslav DANĚK, Janusz Jan Spyra, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Die Rolle des Adels während der Industrialisierung des mährisch-schlesischen Grenzgebiets vor dem Jahr 1848
Aleš Zářický
Rok: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
článek v odborném periodiku

Evroaziatskij akademičeskij forum kak platforma meždunarodnogo sotrudničestva
Aleš Zářický
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2015
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2015
působení v zahraničí

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Potenciál a perspektivy rozvoje restrukturalizovaných regionů na počátku 21. století
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Pracovní seminář k rozvoji tradičních průmyslových regionů
Aleš Zářický, Petr Rumpel
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Sedmdesát let od prvního náletu na Ostravu. 26. srpna - 3. října 2014. Dům u šraněk, Ostrava-Vítkovice
Aleš Zářický
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šlechticův žid / Žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době
Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič
Rok: 2015
ediční a redakční práce

The Ostrava-Karvina Coalfield in the late 19th and early 20th Century
Aleš Zářický
Rok: 2015
stať ve sborníku

Topografové zlaté éry historické topografie v českých zemích
Michaela Závodná, Krzysztof Czajkowski, Aleš Zářický, Jan Malura, Janusz Jan Spyra
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

X. sjezd českých historiků 14.-16. 9 . 2011. Ostrava. Sv. IV.
Michaela Závodná, Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2015
ediční a redakční práce

4. Vývoj sekundárního sektoru: živnostenská výroba a tovární průmysl od druhé poloviny 18. stol. do roku 1914 / Vývoj jednotlivých odvětví do první světové války
Aleš Zářický, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec, Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

August Scholtis a Fran Směja - dva pohledy na jednu zemi
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Hana Šústková, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Rok: 2014, Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

August Scholtis aneb z Bolatic do Berlína a zase zpátky
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948. Diskurz mezi historii a literární vědou na téma selského a hraničářského románu
Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Die Welt der verlorenen Illusionen in der ČSR
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evrazijskij nacionalnyj universitět iměni L. N. Gumiljova / L. N. Gumilyov Eurasian National University
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Jančík, Drahomír - Štolleová, Barbora (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha 2014, 368 s.
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Barbora Štolleová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kdo jsou lidé na Hlučínsku - stálá expozice Muzea Hlučínska, Hlučín
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kostajskij gosudarstvěnnyj universitět iměni A. Baitursynova / Kostanay State University, named after A. Baitursynov
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Milan Myška: Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostrava ve víru Velké války. 1.-31. července 2014, Radnice města Ostravy, Ostrava
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sevěro-Kazašskij gosudarstvěnnyj universitět iměni M. Kozybaeva / North Kazakhstan State University, named for M. Kozybaeva
Aleš Zářický
Rok: 2014
působení v zahraničí

Studie sekce historie valašské konference, Rožnov pod Radhoštěm září 2013
Aleš Zářický, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Technická inteligence - Skutečnost nebo chiméra
Aleš Zářický, Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

VII Tyskie Sympozjum Historyczne: Napitki i jadło na stołach książąt, szlachty i poddanych. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 6. 12. 2013
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji II.
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji. Setkání druhé: Historik na provincii v novověku. Seminář k 200. výročí úmrtí L J. Scherschnika (1747-2014) / Historyk na prowincji w czasach nowoźytnych. Wiełoglos z okazji 200 rocznicy śmierci L. J. Sz. ...
Aleš Zářický
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" / Uczony ponad granicami "prowincjonalności"
Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrod moderních průmyslových aglomerací na pomezí rakouského, pruského a ruského impéria v polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien
Hana Šústková, Eduard Kubů, Aleš Zářický, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša ... další autoři
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický, Radoslav DANĚK
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Centrum a periferie - úvodní představení problému
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků
Petr Popelka, Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Dva pohledy na jednu zemi / Hlučínsko očima Frana Směji a Augusta Scholtise
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomén hospodářské krize v českých zemích / střední Evropě 19. a 20. století
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Petr Hájek, Jindřich Soukup
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Gutmannové aneb Šlechticův žid - žid šlechticem
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2013
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2013
působení v zahraničí

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní vědecká konference Šlechticův žid, žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / Szlachcic i jego żyd, żyd i jego szlachcic. Elita żydowska i szlachta żydowska w czasach nowożytnych i epoce najnowszej
Aleš Zářický, Kateřina Včíslová, Jana Knapiková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Obraz sedláka v beletrii druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století ve stínu nacionalismu
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Rewolucja piwna w Czechach. Piwo Pilsner Urquell jako fenomen przeszłośći i współczesnośći
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Marek Juha
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Technická inteligence
Aleš Zářický
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko - historie a kultura
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vzdělanec na provincii / Uczony na prowincji I.
Aleš Zářický, Mariana STONIŠOVÁ
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Baki Slavyan Universiteti
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Brainstorming k problematice evropské sociální politiky
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Centre for Economic and Social History 2008-2012
Aleš Zářický, Radek Lipovski, Hana Šústková, Michaela Závodná
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dny textilu v Jeseníku. Stručná informace o výstavě Historie textilního průmyslu na Jesenicku, stejnojmenné konferenci a publikaci
Aleš Zářický
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Donetskij děržavnyj universitět upravleniya / Donetsk State University of Management
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Dvě inspirující výstavy k procesu modernizace Ostravska: Vítkovice ve víru 20. století, 30. 4.-31. 8. 2012, Rothschildův zámeček, Ostrava-Vítkovice; Kdysi na Karolině aneb když za humny vyrostou doly a hutě, 4.-30. 9. 2012, Ostrava, MMO (Nová radnice)
Aleš Zářický, Radomír Seďa
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Fialová, I. - Ragač, R. - Vařeka, M.: Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského na oboch brehoch rieky Moravy
Aleš Zářický, Ivana Fialová, Radoslav Ragač, Marek Vařeka
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

GERŠLOVÁ, JANA: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historie hornictví ve světle jednání X. sjezdu českých historiků
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlučínské doly od nástupu Rothschildů do první světové války (1835-1914)
Aleš Zářický
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Illustrative outline of modern european entrepreneurship: GERŠLOVÁ, Jana: Dějiny moderního podnikání, Praha: Professional Publishing 2012, 224 pp. ISBN 978-80-7431-08-05
Aleš Zářický, Jana Geršlová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2012
působení v zahraničí

Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století
Jiří Brňovják, Antoni Barciak, Aleš Zářický
Rok: 2012, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

K počátkům dobývání kamenného uhlí na Hlučínsku (1870-1835)
Aleš Zářický
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

K problematyce kooperacji Rothschildów i Gutmannów w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim w latach 1865-1895
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lexikon českých historiků 2010
Radek Lipovski, Lumír Dokoupil, Aleš Zářický
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno 2012, 887 s.
Aleš Zářický, Jiří Malíř
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Polish-German Historical Conference about Industrialization of Upper Silesia: Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 r.) / Unternehmer im Industrialisierungs ...
Aleš Zářický
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přehled dějin Ázerbajdžánu. Země věčného ohně III.
Aleš Zářický, Igrar Aliev
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Świat, Europa, Austro-Węgry i Śląsk Cieszyński w czasach dzieciństwa i młodości Józefa Kiedrońa
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symbols and Signs in Art (Colours, Animals, Plants, precious Stones)
Aleš Zářický
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu
Petr Kadlec, Aleš Zářický
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

XV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Kultura Europy Środkowej Podróże i migracje w Europie Środkowej
Aleš Zářický, Bogusław Czechowicz, Jiří Brňovják
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

BARTOŠ, Josef - SCHULZ, Jindřich - TRAPL, Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, Sv. 16, Okresy: Ostrava, Fryštát, Hlučín. Olomouc 2011, 192 s.
Aleš Zářický, Josef Bartoš, Jindřich Schulz, Miloš Trapl
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 1
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Drahomír Jančík - Eduard Kubů (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945). Praha 2011
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Eduard Kubů
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2011
působení v zahraničí

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aleš Zářický
Rok: 2011
působení v zahraničí

Irská a skotská šlechta na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krátké vyprávění o životních osudech posledních těšínských Habsburků
Aleš Zářický
Rok: 2011, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Martin Strakoš a kol.: Bílá loď uprostřed Ostravy 1961-2011 (50 let Domu kultury města Ostravy v proměnách umění a doby). Ostrava 2010
Aleš Zářický, Martin STRAKOŠ
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2011
stať ve sborníku

Několik poznámek k textilnímu velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtic v Horním Slezsku / Szlachcic na Górnym Śląsku: Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) / Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek)
Jiří Brňovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický
Rok: 2011
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků
Petr Vorel, Aleš Zářický, Tomáš Krejčík, Radek Lipovski
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Agrareliten in Österreichisch-Schlesien 1848-1914
Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co by tomu řekl Johann Becher?
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2010, Professional Publishing
odborná kniha

Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české
Aleš Zářický, Marek Vařeka, Jiří Brňovják
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Milan Myška. Z díla hospodářského historika
Aleš Zářický, Milan Myška, Zdeněk Jindra, Pavel Šopák
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Ostravsko-opavská operace / Ostravsko-opavskaja operacija 1945
Aleš Zářický, Marek Otisk, Lenka KRÁLOVÁ
Rok: 2010, Montanex
odborná kniha

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku II.
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Research Efforts and Patronizing Activities of Count Johann Nepomuk Wilczek
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Hana Šústková, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

Šlechta v českém Slezsku v první polovině 20. století
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

15 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy (východiska, výsledky, perspektivy)
Aleš Zářický, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize

A vot kakuju ocenku knige daet docent Ostravskogo universiteta Aleš Zaržickij
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 12. (24.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2009, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Centrum a *periférie*. Dva rody - dva osudy.
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Der Aufstieg der Aktiengesellschaften im Ostrau-Karwiner Rewier am Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts
Aleš Zářický, Toni Pierenkenper
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize

Der Geburtsadel an der Schwelle des Industriezeitalters. Das Beispiel der Familie Larisch-Mönnich
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Rok: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
kapitola v odborné knize

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří: Dějiny Masarykovy univerzity v Brně (Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě). Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gebrüder Gutmann, Wien (Stručná historie nejen jednoho obchodního a bankovního domu)
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize

Introduction of Section I9: Public Activity of The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Antoni Barciak, Jiří Jung
Rok: 2009, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

Malíř, Jiří - Rája, Martin (eds.): JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Brno 2009
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Martin Rája
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost, 1. část: Energetika, zemědělství a průmysl
Stanislav Knob, Aleš Zářický
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nobilitace ve světle písemných pramenů
Aleš Zářický
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

SZYMCZAK, D: Modernizace *po velkopolsku*. Pokus o charakteristiku modernizačních procesů ve Velkoknížectví poznaňském ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. In: Město a městská společnost v procesu modernizace. Ostrava 2009, s. 160-167.
Aleš Zářický
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Šlechtic v Horním Slezsku v novověku (16.-19. století). Vztah regionu a centra na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek, David Pindur
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800-1914
Aleš Zářický, Milan Myška, Pavel Kladiwa, Hana Šústková, Tomáš Krejčík, Lumír Dokoupil, Petr Popelka, Stanislav Knob ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life, 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Rok: 2009
působení v zahraničí

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum dějin hornictví na Ostravské univerzitě v posledních dvaceti letech
Aleš Zářický
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XVth World Economic History Congress: Section I9: Public Activity of Businessmen on the Local and Countrywide Level in 1800-1914
Aleš Zářický, Radek Lipovski
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Zapomenutí důlní podnikatelé 1. poloviny 19. století na Orlovsku
Aleš Zářický
Rok: 2009
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 11. (23.)
Milan Myška, Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha

Compass - Kompas
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Hanuš, J. - Fasora, L. - Malíř, J.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno 2008
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Hrušov - historicko-antropologický pohled do dějin jednoho průmyslového města
Vladimír Horák, Aleš Zářický
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Julius Bühler a rozwiązanie problemu mieszkaniowego robotników w majątkach książąt Lichnowskich w okresie I wojny światowej
Aleš Zářický, Jiří Jung
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krátký pohled do zákulisí moderního podnikání hraběcího rodu Wilczeků
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Lisový, I. - Vellas, G.: Ellada boga Dionisa. Athens 2008
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Międzynarodowa konferencja naukova Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych / Mezinárodní vědecká konference Deficity historických věd v bádání o dějinách Slezska
Aleš Zářický
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monograficko-encyklopedickou práci Miloše Matěje a kolektivu Kulturní památky ostravsko- karvinského revíru
Aleš Zářický, Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Přehled historického vývoje společnosti VÍTKOVICE (úvodní referát)
Aleš Zářický
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Research Efforts of Count Wilczek
Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

STRAKOŠ, Martin: Radnice Slezské Ostravy jako vychýlený svorník mezi tradicí a moderností. Ostrava 2008, 63 s.
Aleš Zářický, Martin Strakoš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Rok: 2008
působení v zahraničí

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
Aleš Zářický
Rok: 2008
působení v zahraničí

VAŘEKA, Marek: Zadluženost Jana z Pernštejna na Moravě v letech 1582-1617. Univerzita Hradec Králové, Prostějov 2006, 287 s. + přílohy
Aleš Zářický, Marek Vařeka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna)
Aleš Zářický, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

VIKTOŘÍK, Michael: Čokoládovnický a cukrovinkářský průmysl v Olomouci. Olomouc 2005, 137 stran + přílohy
Aleš Zářický, Michael Viktořík
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vmjesto predislovja. Vozvraščenije k rassvjetu jevropjejskoj kultury
Aleš Zářický, Igor Lisový, Georgis Vellas
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy
Aleš Zářický
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Badania nad historią przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ostrawskim - wyniki i perspektywy
Aleš Zářický
Rok: 2007
stať ve sborníku

Biografický slovník českých zemí 6. (3 biogramy)
Aleš Zářický
Rok: 2007, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník českých zemí 7. (4 biogramy)
Aleš Zářický
Rok: 2007, Libri
kapitola v odborné knize

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... další autoři
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.
Jana Grollová, Aleš Zářický
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

HISTORIE 2006 - Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě (vědecká redakce)
Aleš Zářický, Petr Popelka
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Pokludová, A.: Obecní rada Opavy 1850-1912. (Komunální samospráva zemského hlavního města a její reprezentanti). Opava 2007
Aleš Zářický, Andrea Pokludová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na monografii obce Wisła Janusze Spyry
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příspěvek k problematice formování podnikatelských elit v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2007, Dokořán
kapitola v odborné knize

Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Štajgr
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Továrník (na příkladu Elbertzhagenů, Glassnerů, Hochstetterů, Millerů zu Aichholz a Maxe Böhma)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Uhlobaron (na příkladu Zwierzinů a Vondráčků)
Aleš Zářický, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

University of Sakarya, Fakulty of Arts and Sciences, Department of History
Aleš Zářický
Rok: 2007
působení v zahraničí

Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts II.
Aleš Zářický
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník českých zemí 4. (2 biogramy)
Aleš Zářický
Rok: 2006, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník českých zemí 5. (5 biogramů)
Aleš Zářický
Rok: 2006, Libri
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada, sešit 8. (20.) : supplementum: Šustková, H.: Biografický slovník poslanců Slezského zemského sněmu v Opavě (1861-1918)
Milan Myška, Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Bogus, M.: Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim vw XIX i XX wieku. Ostrava 2006
Aleš Zářický, Marzena Bogus
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006
Aleš Zářický, Jana Grollová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Eduard Hořovský - tvůrce moderního českého báňského názvosloví
Aleš Zářický
Rok: 2006
stať ve sborníku

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 8. (20.) (1 biogram)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 9. (21.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M.: Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Opava 2006
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ostrava - Karviná, blízko a přece daleko! (Příspěvek k utváření místních podnikatelských elit v hlavních centrech ostravsko-karvinského revíru v 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický
Rok: 2006
stať ve sborníku

STUDIA IUVENILIA MMIV-MMV (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Velkopodnikatel (příklad Johanna Larisch-Mönnich a dalších)
Aleš Zářický
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru (odpovědný redaktor za FF OU)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Výzkum dějin podnikání a podnikatelstva na Ostravské univerzitě v letech 2000-2005
Aleš Zářický
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktiengesellschaften in Ostrau-Karwiner Revier in 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts I.
Aleš Zářický
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dokoupil, L. - Myška, M. - Svoboda, J. (eds.): Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I., II. (4 hesla + 3 mapy)
Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jiří Svoboda
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Julius Rütgers, Fritz von Friedländer-Fuld a Caesar Wollheim aneb tři krátké životopisy říšskoněmeckých podnikatelů působících v ostravsko-karvinském revíru
Aleš Zářický
Rok: 2005
stať ve sborníku

Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání
Aleš Zářický
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 6. (18.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 7. (19.) (3 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Ostravsko-opavská operace
Aleš Zářický, Lenka Králová
Rok: 2005, Montanex
kapitola v odborné knize

Rothschildové a ti druzí
Aleš Zářický
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Rothschildové a ti druzí aneb Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou
Aleš Zářický
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Wilhelm a David Gutmannové aneb jak dva chudí lipničtí židé k rytířským titulům přišli
Aleš Zářický
Rok: 2005, Genealogické a heraldické informace 2004
článek v odborném periodiku

In memoriam profesora Miloně Dohnala
Aleš Zářický
Rok: 2004, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Karvinská katastrofa 1894
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Rok: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
článek v odborném periodiku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 5. (17.) (2 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2004
stať ve sborníku

STUDIA IUVENILIA MMIII (vědecká a výkonná redakce)
Aleš Zářický, Richard Psík
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Ve stínu těžních věží
Aleš Zářický
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Velkopodnikatel (Příklad Heinricha hraběte Larisch-Mönnich, Josefa Zwierziny a Wilhelma Gutmanna)
Aleš Zářický
Rok: 2004
stať ve sborníku

Zemřel Prof. PhDr. Miloň Dohnal, CSc.
Aleš Zářický
Rok: 2004
stať ve sborníku

Historical Encyclopedia of the Czech, Moravian and Silesian entrpreneurs within the first half of the 20th century and its place in the modern European historiography
Aleš Zářický
Rok: 2003, European Business History Association Newsletter
článek v odborném periodiku

Jan Konečný - příběh zapomenutého vynálezce, konstruktéra a zlepšovatele.
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 4. (16.) (7 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (výkonná redakce)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Myška, M. a kol.: Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století (76 biogramů)
Aleš Zářický, Milan Myška
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Ostravsko-karvinský revír v éře nástupu akciových společností na konci 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

SEMPER PROGREDIENS - Podnikatelské aktivity Wilhelma Gutmanna a založení obchodního domu
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Uhelný průmysl na Ostravsku od poloviny 18. století do konce první světové války
Aleš Zářický, Autorský Kolektiv
Rok: 2003, Anagram
kapitola v odborné knize

Vývoj majetkových vztahů v ostravsko-karvinském revíru na konci 19. a počátku 20. století
Aleš Zářický
Rok: 2003
stať ve sborníku

Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od počátku prospektorské činnosti do roku 1906
Aleš Zářický
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Moravskoostravští měšťanští podnikatelé na cestě od rodinných firem k nadnárodním společnostem (K problematice změn forem podnikání na konci 19. a počátku 20. století)
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Myška, M. - Dokoupil, L. (eds.): Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada 3. (15.) (4 biogramy)
Aleš Zářický, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum
kapitola v odborné knize

Národnostní stratifikace slezského zemského sněmu od jeho vzniku v roce 1861 do rozpadu habsburské monarchie (Příspěvek k problematice fomování občanské společnosti v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století)
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Od Zwierzinů ke Gutmannům - těžířstvo Sofien-Zeche v Porubě u Orlové a jeho předchůdci v letech 1841-1889
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Podnikání olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Strassmannové - Vzestup a pád druhé generace (Příspěvek k vývoji moravského pivovarnictví v první polovině 20. století)
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

Střední podnikatelé na Karvinsku v procesu majetkové transformace v polovině 19. století
Aleš Zářický
Rok: 2002
stať ve sborníku

K procesu koncentrace uhelného průmyslu v OKR ve druhé polovině 19. století (Kamenouhelné doly Orlová - Lazy a investiční činnost vídeňského obchodního domu Gutmannů na Orlovsku v letech 1865-1889)
Aleš Zářický
Rok: 2001
stať ve sborníku

Marcus Strassmann - manažér, podnikatel, kapitalista (nástin života moravského pivovarníka)
Aleš Zářický
Rok: 2001
stať ve sborníku

Universität zu Köln, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Aleš Zářický
Rok: 2001
působení v zahraničí

K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
Aleš Zářický, J. Bilan
Rok: 2000
stať ve sborníku

K počátkům důlního podníkání židovské rodiny Gutmannů v ostravsko-karvinském revíru v letech 1865-1873
Aleš Zářický
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vznik a vývoj Kamenouhelných dolů Orlová-Lazy v letech 1865-1889
Aleš Zářický
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Problém úrazovosti související s těžbou ve strmě uložených slojích na jámě Žofie v Porubě u Orlové v letech první československé republiky
Aleš Zářický
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Dulatov BerikHistorie a politický osud Čechů na území Ruska (1914-1925)disertační 2022 
Závodná MichaelaProblematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918disertační 2015 
Jung JiříKarl Max von Lichnowsky (1860-1928) Život a životní styl vysokého pruského aristokrata ve Slezsku na přelomu 19. a 20. stoletídisertační 2010 
Šústková HanaPoslanci Rakouského Slezska na zemském sněmu 1861-1918 (Slezské hospodářské, intelektuální a politické elity)disertační 2010 
Gromnica JanVývoj chemického průmyslu na Ostravsku do znárodnění.diplomová 2016 
Melena JanKulturněhistorické aspekty působení spiritistů v rakouském Slezsku před druhou světovou válkoudiplomová 2014 
Stařinská Lucie"Lánská akce" v Ostravsko-karvinském revíru (1949-1953)diplomová 2012 
Jordánová EvaPohled do historie věznic v českých zemích do roku 1938. (Na příkladu Moravské Ostravy a Opavy)diplomová 2010 
Dučková MarkétaHistorie čokoládovnického a cukrovinkářského průmyslu v Opavě do znárodněnídiplomová 2007 
Kubová KateřinaHistorie stavební firmy "Grossmann a Fiala" v epoše urbanistického rozmachu Ostravska v 1. třetině 20. stoletídiplomová 2007 
Sikorová BarboraHistorie šlechtění vinné révy ve Znojemské vinařské oblastidiplomová 2006 
Blahová MartinaHistorie sklárny ve Květné 1794 - 1945bakalářská 2022 
Uvíra VítězslavZlomové momenty na stránkách legionářského tisku 1918-1919bakalářská 2020 
Gromnica JanOstravská rafinerie minerálních olejů (1888-1948)bakalářská 2013 
Palata PavelČeská maloobchodní železářská firma Šafrata v Moravské Ostravě v letech 1918 - 1948bakalářská 2011 
Medveďová SoňaDějiny firmy Bubela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín (1901-1948)bakalářská 2010 
Smetková JanaHnědouhelné doly Baťova koncernu v Ratíškovicích (1927-1948)bakalářská 2010 
Stařinská Lucie"Lánská akce" v pramenech Archivu OKD, a. s.bakalářská 2010 
Laryš MarekHistorie jámy Michal od jejího založení do rozpadu první Československé republikybakalářská 2009 
Ryšavá LenkaHistorie kloboučnické firmy Janyška a spol. ve Valašském Meziříčí (1921-1946)bakalářská 2009 
Bžatek JakubHistorie Rolnického akciového pivovaru v Záhlinicích na Kroměřížsku v letech 1895-1925bakalářská 2008 
Honová JanaHistorie továrny na výrobu šicích strojů Minerva v Opavě v letech 1888-1945bakalářská 2008 
Lukešová HanaHistorie keramických závodů Ditmar-Urbach ve Znojmě od roku 1878 do znárodnění The history of the ceramics manufactories Ditmar-Urbach from 1878 tu nationalization in Znojmobakalářská 2008 
Materna AlešLodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo (1893 - 1918)bakalářská 2008 
Vaculík LukášHistorie výroby likérů v Opavě do znárodněníbakalářská 2007 
Alsharif JanaHistorie báňského záchranářství v ostravsko-karvinském revírubakalářská 2006 
Janulíková LenkaHistorie firmy Jan Pivečka, továrna na kůže a obuv ve Slavičíně (do roku 1948)bakalářská 2006 
Šebáková JanaPodnikatelské aktivity stavitelské rodiny Böhmů v Moravské Ostravě a okolí ve 2. polovině 19. a na počátku 20. stoletíbakalářská 2005 
Šebková DominikaStratifikace studentů německého státního reálného a českého Matičního gymnázia v Moravské Ostravě dle místa narození a bydliště, původu, vyznání a obcovací řeči v letech 1897-1918bakalářská 2005 


Příprava a vydání edice pamětí Ing. Jana Kubly (1859-1940), významné osobnosti hospodářského, společenského a kulturního života v Ostravě
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Stavukončený
Ekonomické a sociální dějiny vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18. až 20. století II
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavřešený
Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Zvyšování vědecké kvality centra excelentního výzkumu na FF OU
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Paul Kupelweiser - život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2.poloviny 19. století a počátku 20. století
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období3/2016 - 12/2016
PoskytovatelSponzorské dary
Stavukončený
Polonika ve sbírkách českých muzeí - Opava, Brno, Olomouc (Kulturní dědictví / Ochrana kulturního dědictví v zahraničí.)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období8/2016 - 12/2016
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Stavukončený
Novověká společnost v procesu modernizace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice - oblasti historického Záolší
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období9/2015 - 12/2015
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Industrializace a její význam při formování moderní občanské společnosti v moravskoslezském regionu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Transformace a posílení vědeckých center na FF OU
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období3/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období10/2011 - 9/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Ekonomické, sociální a kulturní faktory historického procesu modernizace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období9/2010 - 8/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Nová šlechta na Moravě od počátku 18. století do roku 1918
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období8/2012 - 12/2012
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Geneze české historiografie hospodářských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Fenomén "Big Business" v rakouském Slezsku před první světovou válkou
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období9/2002 - 12/2005
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub