Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Aleš Zářický

Prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání

Aleš Zářický

titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: R 306, budova R
D 707, budova D
funkce:ředitel CHSD
prorektor pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny novověku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Rektorát
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1010
553 46 1971
e-mail:

Vzdělání

2011
OU, FF, KHI profesura v oboru českých a československých dějin se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
2006
OU, FF, KHI - habilitace v oboru čes. a čsl. dějiny
2000 – 2002
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
2000
OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1996 – 1998
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1993 – 1996
OU, FF, KHI - bakalářské studium odborné historie (Bc.)
1992 – 1993
Institut rozvoje podnikání, Ostrava - studijní program manager a ekonom firmy
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
OU, FF, děkan
2011 – dosud
profesor českých a československých dějin, Wydzial Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii
2011 – dosud
OU, FF, KHI, profesor
2011 – dosud
OU, CHSD, vědecký ředitel
2008 – 2011
OU, CHSD, výkonný ředitel
2006 – 2011
OU, FF, KHI - docent
2002 – 2006
OU, FF, KHI - odborný asistent
1998 – 2000
OU, FF, KHI - vedoucí seminární knihovny KHI - civilní služba
 

Odborné zaměření

Hospodářské dějiny 18.-20. století (dějiny podnikání a podnikatelstva, dějiny průmyslových a zemědělských podniků, prosopografický výzkum)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - HISTORIE/HISTORICA (od 2006 - zástupce předsedy redakční rady)
Sborník prací mladých historiků STUDIA IUVENILIA (2003-2013 - předseda redakční rady)
Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013 - předseda redakční rady)
Podkomise 404 GAČR (od 2006)
Nobilitas in historia moderna (ediční řada) - (od 2008 místopředseda redakční rady)
Grantové řízení Úřadu vlády ČR v souvislosti s informováním o evropských záležitostech - komise Bezpečná Evropa (2006)
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2005)
Zaranie Śląskie. Seria nowa, Biblioteka Śląska, Katowice (Polsko) (od 2013 - člen redakční rady)
Časopis Matice Moravské (od 2012 - člen redakční rady)
Szkice Archiwalno-Historyczne, Archiwum Państwowe w Katowicach (Polsko) (od 2011 - člen redakční rady]
Hospodářské dějiny / Economic History (od 2010 - člen redakční rady)
Slezský sborník (od 2009 - člen redakční rady)
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers (od 2009 - člen redakční rady]
Documenta Liechtensteiniana. Series Nova (od 2009 - člen redakční rady]
Vědecká a programová rada Muzea Těšínska (od 2013 - člen)
Vědecká Rada FF (FHV) Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica (SR, od 2011 - člen)
Vědecká rada Ostravské univerzity v Ostravě (od 2011 - člen)
Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (od 2005 - člen)
Grantová agentura ČR, podkomise 404 (2006-2009, člen)
Komise Bezpečná Evropa (od 2006 - člen)
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Příprava a vydání edice pamětí Ing. Jana Kubly (1859-1940), významné osobnosti hospodářského, společenského a kulturního života v Ostravě
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Edice pamětí Paula Kupelwiesera
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Stavukončený
Ekonomické a sociální dějiny vybraných lokalit Moravy a Slezska v 18. až 20. století II
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelFond vzdělávací politiky MŠMT
Stavřešený
Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Zvyšování vědecké kvality centra excelentního výzkumu na FF OU
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Rozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Paul Kupelweiser - život a dílo předního manažera a sociálního reformátora 2.poloviny 19. století a počátku 20. století
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období3/2016 - 12/2016
PoskytovatelSponzorské dary
Stavukončený
Polonika ve sbírkách českých muzeí - Opava, Brno, Olomouc (Kulturní dědictví / Ochrana kulturního dědictví v zahraničí.)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období8/2016 - 12/2016
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Stavukončený
Novověká společnost v procesu modernizace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ochrana a dokumentace polského kulturního dědictví v České republice - oblasti historického Záolší
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období9/2015 - 12/2015
PoskytovatelOstatní projekty ze zahr. prostředků
Stavukončený
Industrializace a její význam při formování moderní občanské společnosti v moravskoslezském regionu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Transformace a posílení vědeckých center na FF OU
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období3/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období10/2011 - 9/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Ekonomické, sociální a kulturní faktory historického procesu modernizace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období9/2010 - 8/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Nová šlechta na Moravě od počátku 18. století do roku 1918
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období8/2012 - 12/2012
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Geneze české historiografie hospodářských a sociálních dějin v díle prof. Milana Myšky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Fenomén "Big Business" v rakouském Slezsku před první světovou válkou
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období9/2002 - 12/2005
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub