Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Aleš Zářický

Aleš Zářický

titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
R 306, budova R
D 707, budova D
funkce:
ředitel CHSD
obor činnosti:
hospodářské a sociální dějiny novověku
telefon, mobil:
553 46 1971
e-mail:

Vzdělání

2011
OU, FF, KHI profesura v oboru českých a československých dějin se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
2006
OU, FF, KHI - habilitace v oboru čes. a čsl. dějiny
2000 – 2002
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
2000
OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1996 – 1998
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1993 – 1996
OU, FF, KHI - bakalářské studium odborné historie (Bc.)
1992 – 1993
Institut rozvoje podnikání, Ostrava - studijní program manager a ekonom firmy
 

Zaměstnání, praxe

2011 – dosud
OU, FF, děkan
2011 – dosud
profesor českých a československých dějin, Wydzial Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Historii
2011 – dosud
OU, FF, KHI, profesor
2011 – dosud
OU, CHSD, vědecký ředitel
2008 – 2011
OU, CHSD, výkonný ředitel
2006 – 2011
OU, FF, KHI - docent
2002 – 2006
OU, FF, KHI - odborný asistent
1998 – 2000
OU, FF, KHI - vedoucí seminární knihovny KHI - civilní služba
 

Odborné zaměření

Hospodářské dějiny 18.-20. století (dějiny podnikání a podnikatelstva, dějiny průmyslových a zemědělských podniků, prosopografický výzkum)
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity - HISTORIE/HISTORICA (od 2006 - zástupce předsedy redakční rady)
Sborník prací mladých historiků STUDIA IUVENILIA (2003-2013 - předseda redakční rady)
Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013 - předseda redakční rady)
Podkomise 404 GAČR (od 2006)
Nobilitas in historia moderna (ediční řada) - (od 2008 místopředseda redakční rady)
Grantové řízení Úřadu vlády ČR v souvislosti s informováním o evropských záležitostech - komise Bezpečná Evropa (2006)
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (od 2005)
Zaranie Śląskie. Seria nowa, Biblioteka Śląska, Katowice (Polsko) (od 2013 - člen redakční rady)
Časopis Matice Moravské (od 2012 - člen redakční rady)
Szkice Archiwalno-Historyczne, Archiwum Państwowe w Katowicach (Polsko) (od 2011 - člen redakční rady]
Hospodářské dějiny / Economic History (od 2010 - člen redakční rady)
Slezský sborník (od 2009 - člen redakční rady)
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers (od 2009 - člen redakční rady]
Documenta Liechtensteiniana. Series Nova (od 2009 - člen redakční rady]
Vědecká a programová rada Muzea Těšínska (od 2013 - člen)
Vědecká Rada FF (FHV) Univerzity Mateja Bela, Bánská Bystrica (SR, od 2011 - člen)
Vědecká rada Ostravské univerzity v Ostravě (od 2011 - člen)
Vědecká rada Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (od 2005 - člen)
Grantová agentura ČR, podkomise 404 (2006-2009, člen)
Komise Bezpečná Evropa (od 2006 - člen)
 


Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Hana Šústková, Tomáš W. Pavlíček
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Toni Pierenkenper, Aleš Zářický
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Rok: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 

Rok: 2023, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita - Fundacja Silva rerum polonarum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2022, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Aleš Zářický, Monika Saczyńska-Vercamer
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy
 
Aleš Zářický, Ryszard Kaczmarek
Rok: 2021, Leipziger Universitätsverlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Matice moravská
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Aleš Zářický, Jarosław Klaczków
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Zbigniew Gyrziński, Jarosław Kłaczków, Aleš Zářický
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Zářický, Jana Bolková, Dagmar Grossmannová, Artur Lubos
Rok: 2018
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Marek Vařeka, Aleš Zářický, Peter Caban, Drahomír Suchánek, Marek Šmíd, Krzysztof Czajkowski, Jan Saheb, Lenka Nováková, Kateřina Tvrdá, Marzena Agnieszka Bogus, Janusz Jan Spyra, Mikolaj Czajkowski, Pavel Marek, Jan Županič, Jitka Jonová, Václav Hořčička, Václav Horák, Michal Pehr, Beata Kempná, Eva Richtrová ... další autoři
Rok: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Vlastivědné muzeum v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Österreich: Geschichte, Literatur, Geographie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Aleš Zářický, Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec, Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Hana Šústková, Aleš Zářický
Rok: 2014, Dokořán - Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Barbora Štolleová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Zářický, Janusz Spyra
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eduard Kubů, Hana Šústková, Torsten Lorenz, Aleš Zářický, Uwe Müller, Jiří Šouša ... další autoři
Rok: 2013, Dokořán
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Petr Hájek, Jindřich Soukup
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Kadlec, Svatava Urbanová, Aleš Zářický, Jan Malura, Lumír Dokoupil, Milan Myška, Jindřich Ondruš, Daniel Drapala ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Aleš Zářický, Radomír Seďa
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Aleš Zářický, Ivana Fialová, Radoslav Ragač, Marek Vařeka
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Jiří Malíř, Aleš Zářický
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Igrar Aliev, Aleš Zářický
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Aleš Zářický, Bogusław Czechowicz, Jiří Brňovják
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Zářický, Josef Bartoš, Jindřich Schulz, Miloš Trapl
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Aleš Zářický, Drahomír Jančík, Eduard Kubů
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Dvořák, Jana Geršlová, Ivan Jakubec, Václav Jurečka, Eduard Kubů, Zdeněk Mikoláš, Milan Myška, Jiří Novotný, Milan Sekanina, Aleš Zářický ... další autoři
Rok: 2010, Professional Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Aleš Zářický, Milan Myška, Zdeněk Jindra, Pavel Šopák
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, Montanex
odborná kniha
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Aleš Zářický, Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Hana Šústková, Tomáš W. Pavlíček
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Pavla Vošahlíková, Marie Makariusová
Rok: 2010, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Toni Pierenkenper, Aleš Zářický
Rok: 2009, Shaker Verlag
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Ivo Cerman, Luboš Velek
Rok: 2009, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Zářický, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Rok: 2009, Dokořán
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Martin Rája
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek, David Pindur
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
odborná kniha
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Jiří Malíř, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Zářický, Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Zářický, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize
 
Michael Viktořík, Aleš Zářický
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007, Libri
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Libri
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Janusz Spyra, Aleš Zářický
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Dokořán
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Libri
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Libri
kapitola v odborné knize
 
Hana Šústková, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Marzena Bogus, Aleš Zářický
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
 
Aleš Zářický, Lenka Králová
Rok: 2005, Montanex
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2005, Genealogické a heraldické informace 2004
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Aleš Zářický, Jindřich Bilan
Rok: 2004, Uhlí, rudy, geologický průzkum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, European Business History Association Newsletter
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2003, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Autorský Kolektiv, Aleš Zářický
Rok: 2003, Anagram
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
 
Rok: 2002
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Ostravská univerzita - Filozofická fakulta - Ústav pro regionální výzkum
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Hana Šústková
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
 
Rok: 2001
působení v zahraničí
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1999
 
Rok: 1999
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Dulatov Berik
Historie a politický osud Čechů na území Ruska (1914-1925)
disertační
2022
Závodná Michaela
Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918
disertační
2015
Jung Jiří
Karl Max von Lichnowsky (1860-1928) Život a životní styl vysokého pruského aristokrata ve Slezsku na přelomu 19. a 20. století
disertační
2010
Šústková Hana
Poslanci Rakouského Slezska na zemském sněmu 1861-1918 (Slezské hospodářské, intelektuální a politické elity)
disertační
2010
Uvíra Vítězslav
Legionářský tisk mezi lety 1914-1920
diplomová
2023
Gromnica Jan
Vývoj chemického průmyslu na Ostravsku do znárodnění.
diplomová
2016
Melena Jan
Kulturněhistorické aspekty působení spiritistů v rakouském Slezsku před druhou světovou válkou
diplomová
2014
Stařinská Lucie
"Lánská akce" v Ostravsko-karvinském revíru (1949-1953)
diplomová
2012
Jordánová Eva
Pohled do historie věznic v českých zemích do roku 1938. (Na příkladu Moravské Ostravy a Opavy)
diplomová
2010
Dučková Markéta
Historie čokoládovnického a cukrovinkářského průmyslu v Opavě do znárodnění
diplomová
2007
Kubová Kateřina
Historie stavební firmy "Grossmann a Fiala" v epoše urbanistického rozmachu Ostravska v 1. třetině 20. století
diplomová
2007
Sikorová Barbora
Historie šlechtění vinné révy ve Znojemské vinařské oblasti
diplomová
2006
Plaskura Šimon
Bombardování Ostravy v průběhu druhé světové války
bakalářská
2024
Bělicová Martina
Historie volejbalu ve městě Orlová v letech 1945 - 1990
bakalářská
2023
Pokluda Matouš
Dějiny textilní továrny Aloise Lembergera v Místku mezi lety 1893-1945
bakalářská
2023
Blahová Martina
Historie sklárny ve Květné 1794 - 1945
bakalářská
2022
Uvíra Vítězslav
Zlomové momenty na stránkách legionářského tisku 1918-1919
bakalářská
2020
Gromnica Jan
Ostravská rafinerie minerálních olejů (1888-1948)
bakalářská
2013
Palata Pavel
Česká maloobchodní železářská firma Šafrata v Moravské Ostravě v letech 1918 - 1948
bakalářská
2011
Medveďová Soňa
Dějiny firmy Bubela a spol., továrna na zboží nožířské, Vsetín (1901-1948)
bakalářská
2010
Smetková Jana
Hnědouhelné doly Baťova koncernu v Ratíškovicích (1927-1948)
bakalářská
2010
Stařinská Lucie
"Lánská akce" v pramenech Archivu OKD, a. s.
bakalářská
2010
Laryš Marek
Historie jámy Michal od jejího založení do rozpadu první Československé republiky
bakalářská
2009
Ryšavá Lenka
Historie kloboučnické firmy Janyška a spol. ve Valašském Meziříčí (1921-1946)
bakalářská
2009
Bžatek Jakub
Historie Rolnického akciového pivovaru v Záhlinicích na Kroměřížsku v letech 1895-1925
bakalářská
2008
Honová Jana
Historie továrny na výrobu šicích strojů Minerva v Opavě v letech 1888-1945
bakalářská
2008
Lukešová Hana
Historie keramických závodů Ditmar-Urbach ve Znojmě od roku 1878 do znárodnění The history of the ceramics manufactories Ditmar-Urbach from 1878 tu nationalization in Znojmo
bakalářská
2008
Materna Aleš
Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo (1893 - 1918)
bakalářská
2008
Vaculík Lukáš
Historie výroby likérů v Opavě do znárodnění
bakalářská
2007
Alsharif Jana
Historie báňského záchranářství v ostravsko-karvinském revíru
bakalářská
2006
Janulíková Lenka
Historie firmy Jan Pivečka, továrna na kůže a obuv ve Slavičíně (do roku 1948)
bakalářská
2006
Šebáková Jana
Podnikatelské aktivity stavitelské rodiny Böhmů v Moravské Ostravě a okolí ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
bakalářská
2005
Šebková Dominika
Stratifikace studentů německého státního reálného a českého Matičního gymnázia v Moravské Ostravě dle místa narození a bydliště, původu, vyznání a obcovací řeči v letech 1897-1918
bakalářská
2005Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2024
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
4/2022 - 6/2024
Poskytovatel
MŠMT
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
7/2022 - 6/2024
Poskytovatel
MŠMT
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
4/2023 - 11/2023
Poskytovatel
Nezařazené projekty
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
3/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Fond vzdělávací politiky MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
4/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Fond vzdělávací politiky MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2022 - 9/2022
Poskytovatel
Fond vzdělávací politiky MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2022 - 9/2022
Poskytovatel
Fond vzdělávací politiky MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
10/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Fond vzdělávací politiky MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Centrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Statutární město Ostrava
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Fond vzdělávací politiky MŠMT
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
2/2013 - 12/2017
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2017
Poskytovatel
Centrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
3/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Sponzorské dary
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
8/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Centrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Ministerstvo zahraničních věcí
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
9/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Ostatní projekty ze zahr. prostředků
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
3/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
10/2011 - 9/2014
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
9/2010 - 8/2013
Poskytovatel
OP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
8/2012 - 12/2012
Poskytovatel
Centrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
1/2007 - 12/2009
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období
9/2002 - 12/2005
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
social hub