Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Pavel Pumpr


titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:koordinátor pro zahraniční mobility
obor činnosti:české dějiny raného novověku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:

Vzdělání

2001 – 2009
FF MU v Brně - doktorské studium v oboru Historie - české dějiny (Ph.D.)
1996 – 2001
FF MU v Brně - magisterské studium oborů Historie - Archivnictví (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
Katedra historie FF OU - vědecký pracovník
2012 – 2015
Historický ústav FF MU v Brně - odborný asistent
2009 – 2016
výkonný redaktor Časopisu Matice moravské
2005 – 2011
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura - výzkumný a vývojový pracovník, pracovník edičního centra
 

Odborné zaměření

Hospodářské a sociální dějiny 16. - 18. století
Dějiny církevní správy v raném novověku
Sociální dějiny kléru v 16. - 18. století
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Matice moravská (člen výboru, 2009 - dosud
Časopis Matice moravské (člen redakční rady 2009 - 2016)
 


Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí. Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2020, Matice moravská
odborná kniha

Proces vyřizování kněžských pozůstalostí v olomoucké (arci)diecézi v druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2018, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku

Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století
Pavel Pumpr, Bronislav Chocholáč, Tomáš Borovský
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
odborná kniha

"De pecunia inventi sunt..." Písemnosti finanční povahy v pozůstalostních spisech moravského kléru z let 1741-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí. Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2020, Matice moravská
odborná kniha

Klérus nižší, farní, diecézní nebo patronátní? K výzkumu kariér kněží olomoucké diecéze 1745-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces vyřizování kněžských pozůstalostí v olomoucké (arci)diecézi v druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2018, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Brixen, Freie Universität Bozen, aktivní účast na konferenci 19.-21. 4. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Oddělen od lidu? K postavení farního kléru ve společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozůstalostní písemnosti kněží olomoucké (arci)diecéze z druhé poloviny 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, badatelský pobyt, 18.-21. 9. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 13.-16. 11. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny
Pavel Pumpr
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Nižší klérus na Moravě v 18. století jako badatelské téma
Pavel Pumpr
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-10. 11. 2016
Pavel Pumpr
Rok: 2016
působení v zahraničí

Girona, University of Girona, aktivní účast na konferenci, 7.-10. 9. 2015
Pavel Pumpr
Rok: 2015
působení v zahraničí

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries
Pavel Pumpr
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku

Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi
Pavel Pumpr
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2008
stať ve sborníku

Farní klérus
Pavel Pumpr
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
kapitola v odborné knize

Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století
Pavel Pumpr, Bronislav Chocholáč, Tomáš Borovský
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
odborná kniha

Osobnosti moravských dějin (1)
Pavel Pumpr, Libor Jan, Demeter Malaťák, Zdeněk Drahoš
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Černý MarcelEkonomické zázemí opavské jezuitské koleje v 18. stoletíbakalářská 2018 


Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí
Hlavní řešitelMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
social hub