Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Pavel Pumpr


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 520, budova DM
funkce:
koordinátor pro zahraniční mobility
obor činnosti:
české dějiny raného novověku
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1979
e-mail:

Vzdělání

2001 – 2009
FF MU v Brně - doktorské studium v oboru Historie - české dějiny (Ph.D.)
1996 – 2001
FF MU v Brně - magisterské studium oborů Historie - Archivnictví (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2019 – dosud
Katedra historie FF OU - odborný asistent
2015 – 2019
Katedra historie FF OU - vědecký pracovník
2012 – 2015
Historický ústav FF MU v Brně - odborný asistent
2009 – 2016
výkonný redaktor Časopisu Matice moravské
2005 – 2011
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura - výzkumný a vývojový pracovník, pracovník edičního centra
 

Odborné zaměření

Hospodářské a sociální dějiny 16. - 18. století
Dějiny církevní správy v raném novověku
Sociální dějiny kléru v 16. - 18. století
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Matice moravská (člen výboru, 2009 - dosud
Časopis Matice moravské (člen redakční rady 2009 - 2016)
 


Rok: 2023, Archivní časopis
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Matice moravská
odborná kniha
 
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha
 
Pavel Pumpr, Bronislav Chocholáč, Tomáš Borovský
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
odborná kniha
 

Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Archivní časopis
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Matice moravská
odborná kniha
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
kapitola v odborné knize
 
Pavel Pumpr, Bronislav Chocholáč, Tomáš Borovský
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
odborná kniha
 
Pavel Pumpr, Libor Jan, Demeter Malaťák, Zdeněk Drahoš
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Špačková Kristýna
Sociálně-majetkové poměry a hmotná kultura obyvatel Štramberka kolem roku 1800 ve světle pozůstalostních inventářů a testamentů
bakalářská
2024
Telecký Daniel
Srovnání reflexe náboženských poměrů v předbělohorských Čechách v Životech posledních Rožmberků Václava Březana a v deníku Adama mladšího z Valdštejna
bakalářská
2023
Černý Marcel
Ekonomické zázemí opavské jezuitské koleje v 18. století
bakalářská
2018Hlavní řešitel
Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2018
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
social hub