Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Robert Antonín

Robert Antonín

titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 521, budova DM
funkce:
děkan FF OU
garant hlavního vědeckého směru
obor činnosti:
dějiny českého středověku
telefon, mobil:
553 46 1971
553 46 1801
e-mail:

Vzdělání

2015
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - docent
2002 – 2008
FF MU v Brně, HÚ - doktorské studium v oboru české dějiny (Ph.D.), Disertační práce: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
1996 – 2002
FF MU v Brně, HÚ - magisterské studium obor historie-filosofie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
OU, FF, KHI - docent
2013 – dosud
FF OU v Ostravě VIVARIUM, Centrum pro výzkum středověké společnosti a kultury - vědecko-výzkumný pracovník
2013 – dosud
FF OU v Ostravě, KH - odborný asistent pro dějiny středověku
2008 – 2013
FPF DU v Opavě, UHV - odborný asistent pro dějiny středověku
2005 – 2011
FF MU v Brně, HÚ - vědecko-výzkumný pracovník výzkumného záměru Masarykovy University v Brně MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosud
Vědecká rada OU
2017 – dosud
Studia z Dziejów Średniowiecza (člen redakční rady)
2017 – dosud
Oborová rada oboru Kulturní dějiny
2017 – dosud
člen Rady pro vnitřní hodnocení OU
2016 – dosud
Slezský sborník (člen redakční rady)
2016 – dosud
Vědecká rada FF OU
2016 – dosud
Oborová rada oboru České a československé dějiny FF OU
2015 – dosud
Panel 405: Archeologie a starší dějiny - Grantová agentura ČR (do r. 2017 předseda panelu)
2010 – dosud
Centrum medievistických studií (Praha) - fellow
2010 – 2015
Časopis Slezského zemského muzea, řada B (člen redakční rady)
2008 – dosud
Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis (člen redakční rady)
 

Základní výzkumné zaměření

dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14. století
česko-polské vztahy ve středověku
středověké narativní prameny
politické myšlení středověku.
kulturně-antropologické přístupy ve výzkumu středověkých dějin
 


Rok: 2023, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Brill
odborná kniha
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, Böhlau
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2023, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Anna Pumprová, Libor Jan, Robert Antonín, Demeter Malaťák, Libor Švanda, Zdeněk Žalud ... další autoři
Rok: 2022, Harrasowitz Verlag
odborná kniha
 
Rok: 2022, Brepols
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Przemysl Wiszewski
Rok: 2021, Passés/Composés
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Przemyslaw Wiszewski, Enikő Csukovits
Rok: 2021, Passés/Composés
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Brill
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Brill
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2018, PRAEHISTORICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Uniwersytet Gdański
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Herder Institut
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017, Mediaevalia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Brill
odborná kniha
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Böhlau
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Filosofia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Antonín Kalous
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Statutární město Brno
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Český lid: Etnologický časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Czech and Slovak Journal of Humanities, Historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Filosofia
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Studia Mediaevalia Pragensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012,
odborná kniha
 
Robert Antonín, Michaela Malaníková
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 120
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Kolektiv Autorů, Dalibor Prix, Pavel Kouřil
Rok: 2012, NLN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne/Časopis historický 1
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Český časopis historický
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Robert Antonín, Jan Libor, Jiří Kacetl, A Kol.
Rok: 2010,
kapitola v odborné knize
 
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009,
odborná kniha
 
Robert Antonín, Tomáš Borovský
Rok: 2009, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009,
odborná kniha
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Slepička Martin
Symbolická role francouzských světců v českém středověku v kontextu česko-francouzských kulturních vztahů
disertační
2023
Vlk Robert
Milites ducatus Bohemiae
disertační
2023
Vonderková Anna
Starost o spásu duše v českých vrcholně středověkých testamentech
diplomová
2024
Lipowczan Ondřej
Moravský markrabě Přemysl
diplomová
2023
Škorníková Gabriela
Eliška Rejčka - obraz české královny v narativních pramenech a historiografii
diplomová
2022
Sedlačík David
Společensko-hospodářská situace na jihovýchodní Moravě v 17. století
diplomová
2021
Kabelková Nela
Vývoj kláštera v Orlové v letech 1227-1696 ve světle žaloby opata Lamberta z roku 1735
diplomová
2018
Chmelařová Kateřina
Města na hukvaldském panství od jejich počátku do poloviny 17. století
diplomová
2017
Hoduláková Nikol
Judaismus a Židé v českých zemí za vlády Přemyslovců
bakalářská
Holubová Klára
Jan Lucemburský a církevní řády v českých zemích
bakalářská
2024
Churý Filip
Kláštery v českých zemích za vlády Přemysla Otakara II.
bakalářská
2023
Janírková Tereza
Karel IV. jako moravský markrabě (1333-1349)
bakalářská
2023
Koudar Jakub František
Lidé na cestách v letech 1250 - 1378 ve středoevropském kontextu
bakalářská
2023
Lysek Tomáš
Přemysl Otakar II. a zvolení římskoněmečtí panovníci doby "velkého interregna"
bakalářská
2023
Medvěd Matěj
Role pražských a olomouckých biskupů za vlády Vladislava II.
bakalářská
2023
Mudriková Dominika
Přemysl Otakar II. a zeměpanská města v letech 1253-1278
bakalářská
2023
Zapletalová Eva
Salcburský arcibiskup Vojtěch III.
bakalářská
2023
Němec Lukáš
České země a Asie ve vrcholném středověku
bakalářská
2022
Vonderková Anna
Zádušní mše v kontextu vnímání smrti v českých zemích ve vrcholném středověku
bakalářská
2021
Blizňáková Barbora
Moravský markrabě Prokop
bakalářská
2020
Lipowczan Ondřej
Přemyslovci a Wettinové v letech 1197-1306
bakalářská
2019
Škorníková Gabriela
Liber certarum historiarum Jana z Viktringu jako pramen k poznání vývoje v českých zemích ve druhé polovině 13. a první polovině 14. století
bakalářská
2019
Sedlačík David
Rozbor hospodářské situace panství Světlov ve středověku
bakalářská
2018
Kolda Jan
Vévoda Mikuláš II. Opavský v politice a diplomacii Jana Lucemburského a Karla IV.
bakalářská
2017
Dostálová Kristýna
Hospodářský život města Přerova do roku 1475
bakalářská
2016
Glogarová Anna
Obraz Václava IV. v české historiografii od 14. do 19. století
bakalářská
2016
Kolenko Jakub
Obraz římskoněmeckých panovníků v českých kronikách 12. a 13. století
bakalářská
2016
Trávníčková Nela
Rod z Hückeswagenu a jejich působení na severní Moravě
bakalářská
2016
Chmelařová Kateřina
Městská práva na severní Moravě do roku 1526
bakalářská
2015
Kabelková Nela
Formování vesnické sítě na středověkém Ostravsku
bakalářská
2015
Uhríková Kristýna
Ohlas křížových výprav do Levanty v českých zemích
bakalářská
2015
Vargová Veronika
Vláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictví
bakalářská
2015Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Děkanát FF, Statutární město Ostrava
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
6/2017 - 12/2022
Poskytovatel
Filozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
1/2021 - 12/2021
Poskytovatel
Děkanát FF, Statutární město Ostrava
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
1/2020 - 3/2021
Poskytovatel
Děkanát FF, Statutární město Ostrava
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
10/2017 - 8/2020
Poskytovatel
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2017
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
3/2015 - 12/2017
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
social hub