Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Tomáš Krejčík


titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
místnost, podlaží, budova:
DM 523, budova DM
funkce:
obor činnosti:
dějiny středověku, pomocné vědy historické
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1978
e-mail:

Vzdělání

2013
Univerzita Komenského, prof.
2000
Karlova univerzita, Doc.
1992
FF UJEP Brno, CSc.
1974
FF UJEP Brno, rigorózní řízení (PhDr.)
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
OU, FF, CHSD - samostatný vědecký pracovník
1993 – dosud
OU, FF, KHI - vysokoškolský pedagog
1991 – 1993
Historický ústav ČSAV Brno - odborný pracovník
1977 – 1991
Moravské zemské muzeum - odborný pracovník
1974 – 1977
JME Brno - podnikový archivář
 

Odborné zaměření

Dějiny šlechty
Vývoj peněžně-ekonomických vztahů
Pomocné vědy historické
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Numismatik
Genealogicko-heraldické informace
Nobilitas in historia nova
Národní komitét historiků
Vědecká rada FF Univerzity Pardubice
Moravská genealogická a heraldická společnost (předseda)
 


Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, Univerzita Pardubice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Statutární město Brno; Archiv města Brna
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Muzeum města Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Selbstverlag des Herold
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Historica. revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Richard Psík, Pavol Černý, Jerzy Hauziński, Lukáš Hlubek, Peter Kováč, Libor Kovář, Tomáš Krejčík, Zdeňka Měchurová, Zbyněk Moravec, Jan Šmerda, Martin Wihoda, Marek Zágora, Josef Žemlička ... další autoři
Rok: 2012, Ostravské muzeum
odborná kniha
 
Tomáš Krejčík, František Šmahel, Lenka Bobková
Rok: 2012, Lidové nakladatelství
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík, Michal Fiala, Jakub Hrdlička
Rok: 2011, Archiv hlavního města Prahy, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Theatrum historiae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
 
Tomáš Krejčík, Petr Sommer, Josef Žemlička, Dušan Třeštík
Rok: 2009, Lidové nakladatelství
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské unicerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Elka Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, GHI
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Heraldik-Bildende Kunst-Literatur, Jahrbuch de Heraldich-genealogischen Gesellschaft Adler
článek v odborném periodiku
 
Lumír Dokoupil, Tomáš Krejčík, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2002, Moravská expedice
kapitola v odborné knize
 
Lumír Dokoupil, Tomáš Krejčík, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2002, Moravská expedice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Genealogické a heraldické informace 2000
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Lumír Dokoupil, Tomáš Krejčík, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2000, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, ČČH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Rok: 1998, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci č. 276
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Tomáš Krejčík, Jan Štefan
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1995, Optys
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1993
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Polášek Adam
První pozemková reforma v Československu a její dopad na společensko-hospodářské postavení bývalé šlechty (na příkladě vybraných rodů na Moravě)
disertační
2015
Hruboň Pavel
Papežské listiny pro moravské kláštery v období vrcholného středověku (Na příkladech vybraných moravských řeholních institucí od počátku pontifikátu Inocence III. do roku 1431.)
disertační
2013
Macháň Radim
Soužití města a armády na přelomu 19. a 20. století (Sociální postavení důstojníků rakousko-uherské armády v olomoucké aglomeraci v letech 1886-1914)
disertační
2010
Žouželka Zbyněk
České nobilitace Marie Terezie v letech 1740-1762 (na základě analýzy svazků Salbuchů číslo 174, 192, 204 a 209)
disertační
2009
Foltýnková Martina
Sociální postavení úředníků na velkostatcích olomouckého arcibiskupství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století
disertační
2006
Parchanský Daniel
Státní symbolika na území Československa, Česka, Slovenska a Polska po roce 1918
diplomová
2022
Valníčková Iva
Genealogická analýza vypracovaného vývodu doplněného o další příbuzenské vazby
diplomová
2019
Hasalíková Sylvie
Léta 1918-1938 v obecních kronikách ve vybraných obcích na Přerovsku a Novojičínsku
diplomová
2017
Maloušková Ivana
Pozemková reforma v československém Slezsku v letech 1919-1938 na příkladu vybraných velkostatků
diplomová
2016
Šlechtová Petra
Válečná léta 1939-1941 v korespondenci a deníku hrabat Antonína, Viléma a Ferdinanda Magnisů.
diplomová
2013
Knapiková Jana
Deníky urozených dívek. Životní sny i zklamání mladých šlechtičen 19. a počátku 20. století.
diplomová
2012
Lunga Václav
Mešní a dobročinné fundace z let 1724 - 1943 jako jeden z projevů zbožnosti farnosti Milotice
diplomová
2012
Šuláková Kateřina
Deníky hraběnky Gabriely z Žerotína. Život šlechtičny v polovině 19. století.
diplomová
2012
Mojžíšek Václav
Artikule kroměřížských cechů jako vzor pro ostatní cechy měst olomouckého biskupství
diplomová
2011
Řeha Tomáš
Edice rukopisu Beschreibung der Gegend und Garten um Teschen
diplomová
2011
Vogeltanzová Věra
Členky světské nadace šlechtičen Mariánská škola v Brně v letech 1792-1868
diplomová
2011
Polášek Adam
Nobilitace vydané Českou dvorskou kanceláří za vlády Josefa I. (1705-1711)
diplomová
2010
Zalabáková Zuzana
Nově přijatí šlechtici na Moravě v letech 1773-1815
diplomová
2010
Čápová Veronika
Osudy moravské šlechty v 18. století (na příkladech několika vybraných rodů)
diplomová
2009
Mandát David
Příspěvky k personálnímu stavu představitelů klášterního duchovenstva v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918
diplomová
2009
Ochodková Lucie
Moravský královský kvatern Majestátu léta 1700-1716
diplomová
2009
Jarmarová Jana
Dějiny farnosti Hranice v letech 1850-1918
diplomová
2007
Stošková Lucie
Knižní pozůstalost valašskomeziříčského děkana Davida J. H. Láníka a její význam pro historický fond piaristické knihovny v Příboře
diplomová
2006
Tomášová Veronika
Vývoj místeckého děkanátu v letech 1848-1918
diplomová
2006
Parchanský Daniel
Vývoj polské státní symboliky ve středověku
bakalářská
2020
Hennhofer Dennis
Vybrané šlechtické rody z Rakouského Slezska a jejich vzájemné genealogické vazby od 17. do 19. století
bakalářská
2016
Hykel Tomáš
Rozbor Gruntovní knihy města Štramberka z let 1672-1824
bakalářská
2016
Valníčková Iva
Genealogická analýza na příkladu vývodu zvolené osoby
bakalářská
2016
Fialková Barbora
Osudy rodu Dubských, Zdislavice v 19. století
bakalářská
2015
Hoppová Martina
Dějiny farnosti Březová v letech 1900-1945
bakalářská
2015
Mácha Vítězslav
Habsburské nobilitace v letech 1805-1807
bakalářská
2015
Řezáčová Helena
Historie farnosti Jinošov v letech 1848-1948 v kontextu s náměšťským panstvím
bakalářská
2015
Davidová Tereza
Dějiny římskokatolické farnosti v Příboře v letech 1848-1946
bakalářská
2014
Hasalíková Sylvie
Ivan Krška (1932-2009)
bakalářská
2014
Jindrová Petra
Šlechtické rody držící Porubu ve 14.-19.století
bakalářská
2014
Merta Zdeněk
Vojenská symbolika v Republice československé v letech 1918 - 1938
bakalářská
2014
Zapletal Martin
Heraldické zhodnocení šlechtického erbovníku z 19. století
bakalářská
2014
Liška Marek
Rod Barrata Dragonů v 19 století
bakalářská
2013
Maloušková Ivana
První pozemková reforma na příkladu velkostatků Razumovských z Vikštejna
bakalářská
2013
Pezda Jan
Každodennost poutníka na cestách v 2. pol. 19. stol. na příkladu chalupníka Josefa Stříže
bakalářská
2013
Tomaštíková Nikol
Farní síť kostelů po vzniku Velkého Brna 1919 - 1939
bakalářská
2013
Gilíková Kateřina
Povýšování do šlechtického stavu ve Velké Británii a ve Španělsku v 19.století
bakalářská
2012
Slezáková Monika
Dějiny farnosti Polešovice v letech 1750 - 1945
bakalářská
2012
Kaloč Lukáš
Návštěvy císaře Františka Josefa I. na Moravě a jejich ohlas v dobovém tisku
bakalářská
2011
Šlechtová Petra
Rodinné vztahy hrabat Seilernů ve světle jejich korespondence v 1. polovině 20. století
bakalářská
2011
Frélichová Daniela
Dějiny farnosti v Lipníku nad Bečvou v letech 1848-1914
bakalářská
2010
Kabrhelová Adéla
Soupis heraldických památek v bývalém okrese Litomyšl
bakalářská
2010
Kulhavá Zdeňka
Soupis erbovních památek v bývalém okresu Nové Město nad Metují
bakalářská
2010
Kyselá Hana
Zpráva o životě Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích v letech 1918 - 1938
bakalářská
2010
Lunga Václav
P. Vincenc Janalík, administrátor farnosti Milotice v letech 1827 - 1855
bakalářská
2010
Bartoníčková Lenka
Soupis heraldických památek v bývalém okrese Hořice.
bakalářská
2009
Bartošíková Magda
Genealogický rozbor rodu Serényi
bakalářská
2009
Bogačová Aneta
Těšínská větev rodu Beessů z Chrostiny
bakalářská
2009
Knapiková Jana
Denní život na Vizovickém zámku v 19. a 20. století
bakalářská
2009
Stonišová Mariana
Život a působení Karla Emanuela z Žerotína. (Poslední člen rodu a moravský místodržící.)
bakalářská
2009
Šuláková Kateřina
Deníky Jana Jáchyma z Žerotína, jako pramen pro život šlechtice na počátku 18. století
bakalářská
2009
Míchalová Jana
Historie rodu Auerspergů na našem území v průběhu 18. a 19. století
bakalářská
2008
Řezáčová Helena
Možnosti využití písemných pozůstalostí pro poznání života šlechty v 17.-18. století na Moravě.
bakalářská
2008
Čanecký Pavel
GENEALOGICKÝ ROZBOR ŠLECHTICKÉHO RODU SEDLNICKÝCH Z CHOLTIC
bakalářská
2007
Čápová Veronika
Nová šlechta na Moravě v letech 1766-1772
bakalářská
2007
Hermanová Michaela
Soupis heraldických památek na architektuře v Kroměříži do pol. 20. století (The list of heraldic monuments on the buildings in Kroměříž to the half of the 20th century)
bakalářská
2007
Mandát David
Příspěvky k personálnímu stavu představitelů katolického duchovenstva v olomoucké arcidiecézi v letech 1848-1918
bakalářská
2007
Mojžíšek Václav
Písemné prameny k dějinám cechů na severní Moravě a ve Slezsku
bakalářská
2007
Włochová Markéta
Biogramy vybraných nobilitovaných civilních osob z českých zemí
bakalářská
2007
Zalabáková Zuzana
Moravská šlechta 17.-19. století ve světle knih Majestátu Desk zemských moravských
bakalářská
2007
Beloritová Markéta
Dějiny farnosti Šenov do roku 1848
bakalářská
2006Hlavní řešitel
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období
1/2008 - 12/2011
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období
1/2006 - 12/2008
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
social hub