Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Petr Popelka

Petr Popelka

titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 519, budova DM
funkce:
vedoucí KHI
obor činnosti:
hospodářské a sociální dějiny novověku, novověká historiografie
telefon, mobil:
553 46 1965
e-mail:

Vzdělání

2004
OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
2002 – 2005
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
1997 – 2002
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
OU, FF, KHI - docent
2008 – dosud
OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008 – 2014
OU, FF, KHI - odborný asistent
 

Odborné zaměření

Hospodářské a sociální dějiny 18. - 20. století
Dějiny dopravy v českých zemích v 19. století
Business History
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (člen redakční rady)
Časopis Slezského zemského muzea, série B (člen redakční rady)
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (člen redakční rady)
Acta historica Neosoliensia (člen redakční rady)
Montánna história (člen redakční rady)
Matice moravská (řádný člen)
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutor
Název práce
Typ
Rok
Pezda Jan
Turismus a časoprostorová imaginace měšťanů a venkovanů v 19. století: turistický pohled, životní světy, sociální praktiky
disertační
2021
Šebáková Jana
Osudy sakrálních objektů na území "Velké Ostravy" v letech 1948 - 1968
diplomová
Patera Lukáš
Železorudná baňa Bindt v ére Kniežacej Těšínskej komory (1854 - 1905)
diplomová
2020
Debrecenyi Jan
Ostrá hůrka jako místo paměti českého Slezska
diplomová
2018
Kolenko Jakub
Jan Klepl (1907-1965) a jeho přínos v oblasti hospodářských dějin a archivnictví
diplomová
2018
Krsková Leontina
Městský syndik éry regulovaného magistrátu. Příklad Kašpara Hauka, moravskoostravského syndika
diplomová
2018
Asadova Shabnam
Vznik Ázerbájdžánské demokratické republiky 1918 - 1920
diplomová
2016
Pezda Jan
Cestování a mobilita ve venkovském a maloměstském prostředí druhé poloviny 19. století ve světle vybraných ego-dokumentů.
diplomová
2016
Maňas Miroslav
Socializace tradiční řemeslné výroby na příkladu papučářství na Valašskokloboucku (1948 - 1989)
diplomová
2014
Švábová Klára
Podnikatelské a společenské aktivity rodiny Bartoňů z Dobenína
diplomová
2014
Materna Aleš
ZBROJNÍ VÝROBA VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN V LETECH 1891-1938
diplomová
2012
Štarman Ondřej
Úspěchy a neúspěchy v budování lokální železniční sítě na Moravě do roku 1914
diplomová
2012
Kočí Iveta
Vývoj společnosti Duchcovsko-podmokelská dráha, a.s. do jejího zestátnění v roce 1886
diplomová
2009
Malík Drahoslav
Činnost správní komise v Ostravě v letech 1918 - 1924
diplomová
2009
Moravcová Jana
Středoevropské cestování na přelomu 18. a 19. století (na základě dobových tištěných pramenů)
diplomová
2008
Závodná Michaela
Role městské dopravy při budování moderního industriálního velkoměsta (na příkladu Ostravy)
diplomová
2008
Dobešová Tereza
Delikty proti náboženství před krajským soudem v Olomouci v letech 1918-1921
bakalářská
2022
Kociánová Aneta
Hanobení republiky a urážka prezidenta na Hlučínsku mezi lety 1923 - 1938.
bakalářská
2021
Zuchnický Jan
Alois Kacíř a jeho význam pro organizaci slezského zemědělství v první polovině 20. století.
bakalářská
2019
Musilová Monika
Proměny společnosti v Bruntále v letech 1945 - 1948
bakalářská
2018
Patera Lukáš
Železorudná baňa Bindt v ére Banskej a hutnej spoločnosti (1906-1939)
bakalářská
2018
Buroňová Zuzana
Obecní kroniky jako pramen pro poznání environmentálních dějin průmyslového centra 20. století
bakalářská
2014
Přendík Petr
Rukopisné silniční mapy v Moravském zemském archivu Brno jako pramen pro poznání vývoje silniční sítě 18. a první poloviny 19. století
bakalářská
2014
Slavíková Ivana
Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. století
bakalářská
2013
Maňas Miroslav
Řemeslná výroba papučí ve Valašských Kloboukách v první polovině 20. století
bakalářská
2012
Braná Zuzana
Historie těžby a zpracování vápence ve Vitošově (okres Šumperk)
bakalářská
2011
Kuthanová Lenka
Životní osudy Dr. Josefa Hartmanna
bakalářská
2011
Zais Jakub
Historie dědičné pošty ve Svitavách v kontextu vývoje poštovnictví v českých zemích v 18. a 19. století
bakalářská
2011
Štarman Ondřej
Role zemské samosprávy v procesu budování lokální železniční sítě Moravy (do roku 1918).
bakalářská
2009
Řeha Tomáš
Edice cestovního deníku Jana Nepomuka Mitrovského
bakalářská
2008Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2021
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2014
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2008 - 12/2010
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
social hub