Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Petr Popelka

Petr Popelka

titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 519, budova DM
funkce:
vedoucí KHI
obor činnosti:
hospodářské a sociální dějiny novověku, novověká historiografie
telefon, mobil:
553 46 1965
e-mail:

Vzdělání

2004
OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
2002 – 2005
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
1997 – 2002
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
OU, FF, KHI - docent
2008 – dosud
OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008 – 2014
OU, FF, KHI - odborný asistent
 

Odborné zaměření

Hospodářské a sociální dějiny 18. - 20. století
Dějiny dopravy v českých zemích v 19. století
Business History
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (člen redakční rady)
Časopis Slezského zemského muzea, série B (člen redakční rady)
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (člen redakční rady)
Acta historica Neosoliensia (člen redakční rady)
Montánna história (člen redakční rady)
Matice moravská (řádný člen)
 


článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Moderní dějiny/Modern History
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Lit Verlag
kapitola v odborné knize
 
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Petr Popelka, Eduard Kubů, Barbora Štolleová
Rok: 2017, Český časopis historický
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2024, Statutární město Brno, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Národní technické muzeum - Karlova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Petr Popelka, Anton Hruboň
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Pavel Cibulka, Milan Řepa
Rok: 2021, Ostravská univerzita - Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
odborná kniha
 
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2021, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Národní technické muzeum
kapitola v odborné knize
 
Petr Popelka, Ewald Hiebl, Judit Pál, Lukáš fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, LIT Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Moderní dějiny/Modern History
článek v odborném periodiku
 
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Historický ústav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Lit Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Petr Popelka, Eduard Kubů, Barbora Štolleová
Rok: 2017, Český časopis historický
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl, Oswald Überegger
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, NLN
odborná kniha
 
Rok: 2016, NLN
odborná kniha
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Hungarian Historical Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Petr Popelka, Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša
Rok: 2015, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize
 
Petr Popelka, Pavel Mücke
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Śląski kwartalnik historyczny Sobótka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Petr Popelka, Jiří Dvořák
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Petr Popelka, Lukáš Fasora
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Časopis Matice motavské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Historická geografie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2012, Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Časopis matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011, Lit Verlag
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Slovak Academy of Sciences
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009, Severní Morava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Neuveden
odborná kniha
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Jihočeská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2008
 
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Jesenicko. Vlastivědný sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Střední Morava. Vlastivědná revue.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Jesenicko. Vlastivědný sborník.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Severní Morava. Vlastivědný sborník.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2004, Severní Morava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2001, Severní Morava
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Pezda Jan
Turismus a časoprostorová imaginace měšťanů a venkovanů v 19. století: turistický pohled, životní světy, sociální praktiky
disertační
2021
Šebáková Jana
Osudy sakrálních objektů na území "Velké Ostravy" v letech 1948 - 1968
diplomová
Kociánová Aneta
Trestní delikty spáchané na Hlučínsku podle zákona č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky do roku 1938.
diplomová
2024
Patera Lukáš
Železorudná baňa Bindt v ére Kniežacej Těšínskej komory (1854 - 1905)
diplomová
2020
Debrecenyi Jan
Ostrá hůrka jako místo paměti českého Slezska
diplomová
2018
Kolenko Jakub
Jan Klepl (1907-1965) a jeho přínos v oblasti hospodářských dějin a archivnictví
diplomová
2018
Krsková Leontina
Městský syndik éry regulovaného magistrátu. Příklad Kašpara Hauka, moravskoostravského syndika
diplomová
2018
Asadova Shabnam
Vznik Ázerbájdžánské demokratické republiky 1918 - 1920
diplomová
2016
Pezda Jan
Cestování a mobilita ve venkovském a maloměstském prostředí druhé poloviny 19. století ve světle vybraných ego-dokumentů.
diplomová
2016
Maňas Miroslav
Socializace tradiční řemeslné výroby na příkladu papučářství na Valašskokloboucku (1948 - 1989)
diplomová
2014
Švábová Klára
Podnikatelské a společenské aktivity rodiny Bartoňů z Dobenína
diplomová
2014
Materna Aleš
ZBROJNÍ VÝROBA VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN V LETECH 1891-1938
diplomová
2012
Štarman Ondřej
Úspěchy a neúspěchy v budování lokální železniční sítě na Moravě do roku 1914
diplomová
2012
Kočí Iveta
Vývoj společnosti Duchcovsko-podmokelská dráha, a.s. do jejího zestátnění v roce 1886
diplomová
2009
Malík Drahoslav
Činnost správní komise v Ostravě v letech 1918 - 1924
diplomová
2009
Moravcová Jana
Středoevropské cestování na přelomu 18. a 19. století (na základě dobových tištěných pramenů)
diplomová
2008
Závodná Michaela
Role městské dopravy při budování moderního industriálního velkoměsta (na příkladu Ostravy)
diplomová
2008
Wójtowicz Marek
Lichva po první světové válce a její stíhání. Příklad lichevního soudu v Olomouci.
bakalářská
2024
Kesová Marie Anna
Obraz podnikatele na přelomu 19. a 20. století na stránkách vybraného českého sociálnědemokratického tisku
bakalářská
2023
Dobešová Tereza
Delikty proti náboženství před krajským soudem v Olomouci v letech 1918-1921
bakalářská
2022
Kociánová Aneta
Hanobení republiky a urážka prezidenta na Hlučínsku mezi lety 1923 - 1938.
bakalářská
2021
Zuchnický Jan
Alois Kacíř a jeho význam pro organizaci slezského zemědělství v první polovině 20. století.
bakalářská
2019
Musilová Monika
Proměny společnosti v Bruntále v letech 1945 - 1948
bakalářská
2018
Patera Lukáš
Železorudná baňa Bindt v ére Banskej a hutnej spoločnosti (1906-1939)
bakalářská
2018
Buroňová Zuzana
Obecní kroniky jako pramen pro poznání environmentálních dějin průmyslového centra 20. století
bakalářská
2014
Přendík Petr
Rukopisné silniční mapy v Moravském zemském archivu Brno jako pramen pro poznání vývoje silniční sítě 18. a první poloviny 19. století
bakalářská
2014
Slavíková Ivana
Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. století
bakalářská
2013
Maňas Miroslav
Řemeslná výroba papučí ve Valašských Kloboukách v první polovině 20. století
bakalářská
2012
Braná Zuzana
Historie těžby a zpracování vápence ve Vitošově (okres Šumperk)
bakalářská
2011
Kuthanová Lenka
Životní osudy Dr. Josefa Hartmanna
bakalářská
2011
Zais Jakub
Historie dědičné pošty ve Svitavách v kontextu vývoje poštovnictví v českých zemích v 18. a 19. století
bakalářská
2011
Štarman Ondřej
Role zemské samosprávy v procesu budování lokální železniční sítě Moravy (do roku 1918).
bakalářská
2009
Řeha Tomáš
Edice cestovního deníku Jana Nepomuka Mitrovského
bakalářská
2008Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2024
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2021
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2012 - 12/2014
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období
1/2008 - 12/2010
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
social hub