Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Jiří Brňovják


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 504, budova DM
funkce:pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
obor činnosti:sociální dějiny novověku, pomocné vědy historické
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1968
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002 - 2005 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 - 2002 OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe

2008 - dosud OU, FF, KHI - odborný asistent
2008 - dosud OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008 Zemský archiv v Opavě - odborný archivář
2005 - 2007 Archiv města Ostravy - odborný archivář

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • NAKI II
   Velký historický atlas českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (spoluřešitel)
  • GAČR 13-28086S
   Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)
 • Granty neaktivní:
  • GAČR, P405/11/1450
   Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
  • GAČR č. 404/06/0810
   Nová šlechta v českých zemích v 18.-19. století (spoluřešitel)
  • IGS OU č. 25/1061
   Diplomatický rozbor nobilitačních písemností Karla IV. (2003)
  • FRVŠ 2004 č. 25800/1117/1181
   Nobilitační politika Karla VI. v zemích Koruny české 1712-1740

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Základní výzkumné zaměření

 • Dějiny habsburské monarchie v raném novověku
  politické dějiny, struktura stavovské (šlechtické) společnosti, nobilitace a stavovství, dějiny správy, regionální dějiny, dějiny habsburského a rakouského Slezska, česká novověká šlechtická a komunální heraldika


Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej
Jiří Brňovják
Rok: 2018, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
kapitola v odborné knize

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740-1918)
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

In vim sanctionis pragmaticae
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Historický ústav SAV
kapitola v odborné knize

Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
kapitola v odborné knize

Stopy polské šlechty mezi pozemkovými vlastníky v rakouském Slezsku ( rody Sulkowski, Renard, Klobassa-Zrencki, Potocki).
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Herold-Jahrbuch
článek v odborném periodiku

AKTION
Jiří Brňovják
Rok: 2014
působení v zahraničí

AKTION
Jiří Brňovják
Rok: 2012
působení v zahraničí

Lichnovští na cestě za knížecími tituly
Jiří Brňovják
Rok: 2019, Slezská univerzita v Opavě, Togga
kapitola v odborné knize

Lichnovští z Voštic, jejich prusko-rakouská identita a genealogicko-heraldická legenda knížete Eduarda (1789-1845).
Jiří Brňovják
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize

Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands
Jiří Brňovják, Marek Starý
Rok: 2019
stať ve sborníku

Spuren (früh)neuzeitlichen neuen Adels in moderner tschechischer, bzw. mitteleuropäischer Geschichtsschreibung
Jiří Brňovják
Rok: 2019
stať ve sborníku

????????? ?????????? ???? ?????? ????????? ??????? ? ??? ????? ? ??????????-??????????? ???????? ?????? ???????? XVIII ?.
Jiří Brňovják
Rok: 2018, ?????????? ??? ? ??????? ???????????. Slavic World in the Third Millennium
článek v odborném periodiku

Ennoblement and New Nobility in the Estate Society of the Bohemian Lands in the 18th Century
Jiří Brňovják
Rok: 2018
stať ve sborníku

Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej
Jiří Brňovják
Rok: 2018, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
kapitola v odborné knize

Česká šlechta, nobilitace, inkolát a stavovská společnost v období od porážky stavovského povstání do prvních tereziánských reforem
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Es ist nicht leichters als diese Difficultät zu heben...
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století
článek v odborném periodiku

ES IST NICHT LEICHTERS ALS DIESE DIFFICULTÄT ZU HEBEN
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi Polskem, Rakouskem a Pruskem: hrabata Renardové a jejich osudy v Horním Slezsku
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezi Rakouskem a Pruskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta v rakouském Slezsku v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitace duchovních hodnostářů a jejich heraldika v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primi oder ultimi inter pares?
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Studia historica Brunensia
článek v odborném periodiku

Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v 16.-20. století. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej od XVI do XX wieku
Jiří Brňovják
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Szlachta na Czechosłowackim Śląsku w pierwszej połowie XX wieku - uwagi o problematyce
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Katowicach
kapitola v odborné knize

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii
Jiří Brňovják
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740-1918)
Jiří Brňovják
Rok: 2017, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize

Cizinci v Rakouském Slezsku. Proměny šlechtické společnosti Rakouského Slezska (na příkladu pozemkových vlastníků)
Jiří Brňovják
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erasmu+ staff training
Jiří Brňovják
Rok: 2016
působení v zahraničí

Erasmus+ staff training
Jiří Brňovják
Rok: 2016
působení v zahraničí

In vim sanctionis pragmaticae
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Historický ústav SAV
kapitola v odborné knize

Nobilitace v období vlády Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Slovenská pošta, a. s., Poštové muzeum
kapitola v odborné knize

Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
kapitola v odborné knize

Stopy polské šlechty mezi pozemkovými vlastníky v rakouském Slezsku ( rody Sulkowski, Renard, Klobassa-Zrencki, Potocki).
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize

Udílení šlechtických titulů v Českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Mesto Holíč, Nadácia MeAM Stiftung
kapitola v odborné knize

Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
Jiří Brňovják
Rok: 2016, Herold-Jahrbuch
článek v odborném periodiku

Aus Böheimischer Königlicher Macht und Vollkommenheit
Jiří Brňovják
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku

Císařský generál a diplomat Jindřich Vilém hrabě Vlček (1665-1739). Ke vlivu vojenské a diplomatické kariéry na sociální vzestup jednotlivce i celého rodu
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cizinci v Rakouském Slezsku. Nové šlechtické rody v rakouské části Slezska v letech 1740-1918
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České a říšské šlechtické tituly Alexandra Josefa Sułkowského (1733, 1752 a 1754)
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ennoblement between Personal and State Interest. The Ennoblement as Especial Way of Social Increase (Rise) on Example of the (Early) Modern Ages Czech Lands
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hrabě - kníže - vévoda
Jiří Brňovják
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Nobilitace duchovních v 18. století a na počátku 19. století - sociální vzestup nebo úřední povinnost?
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poštmistři s erbem. Nobilitovaní poštmistři v českých zemích v (raném) novověku
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stopy polské šlechty v Rakouském Slezsku (1740-1918)
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šlechticem z moci úřední
Jiří Brňovják
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

The Bohemian New Nobility of the 18th - 19th and its Traces in the Historiography of the Elites
Jiří Brňovják
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

AKTION
Jiří Brňovják
Rok: 2014
působení v zahraničí

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 5, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy

Ke kontextu zisku knížecího titulu a Opavského knížectví Karlem z Lichtenštejna v ?nobilitační? politice Habsburků v 17.-18. století
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opavsko mezi Moravou a Slezskem
Jiří Brňovják, Boguslaw Czechowicz
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Překračování hranic v druhé polovině 17. století na příkladu opavsko-těšínkého rodu Skrbenských z Hříště
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Taaffové - irská stopa v dějinách Těšínska
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Integration of Irish Aristocratic Émigré Families in the Czech Lands, c. 1650-1945
Jiří Brňovják
Rok: 2014, Peter Lang Intenational Academic Publishers
kapitola v odborné knize

Z periferie na kraj světa - z centra dění na periferii. Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry příslušníků šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17.-19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 4, č. 2
Jiří Brňovják
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Keeping Up an Old Tradition? Grants Of Arms as Specific Sources for Promotion to Higher Ranks of Nobility in the Bohemian Lands during the (Early) Modern Period
Jiří Brňovják
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moravské kvaterny Majestátů
Jiří Brňovják
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na prahu industrializace, 1763-1828
Jiří Brňovják
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Ostrava
Hana Šústková, Radoslav DANĚK, Jozef Šerka, Blažena Przybylová, Jiří Brňovják, Martin Juřica, Antonín Barcuch, Šárka Glombíčková, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Eva Rohlová, Michal Zezula ... další autoři
Rok: 2013, Nakladatelství Lidových novin
odborná kniha

Stavovství z moci úřední - formalizace přístupu do stavovské korporace v pobělohorském období na příkladu Moravského markrabství
Jiří Brňovják
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Taaffe z Carlingfordu
Jiří Brňovják
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

AKTION
Jiří Brňovják
Rok: 2012
působení v zahraničí

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 3, č. 1
Jiří Brňovják
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, roč. 3, č. 2
Jiří Brňovják
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Hrabata Taaffové (z Carlingfordu)
Jiří Brňovják
Rok: 2012, Těšínsko : vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku

Christoph Bernhard Skrbenský von Hříště (1615-1686)
Jiří Brňovják
Rok: 2012, Verlag Degener et Co.
kapitola v odborné knize

Irish emigrant families in eighteenth-century Upper Silesia and Moravia.
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Irové na Těšínsku. K historii rodu Taaffe v Horním Slezsku v 18. století
Jiří Brňovják, Antoni Barciak, Aleš Zářický
Rok: 2012, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

Kryštof B. Skrbenský z Hříště (1615-1686). Barokní aristokrat a jeho doba
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvaterny majestátů moravských desk zemských jako pramen k poznání nových členů moravské stavovské obce od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rod Taaffe a Těšínsko.
Jiří Brňovják
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uherská vyšší šlechta v moravských kvaternech majestátů a slibů věrnosti od poloviny 17. do poloviny 19. století
Jiří Brňovják
Rok: 2012, Slovenská genealogická a heraldická spoločnost
kapitola v odborné knize

Šlechtic podnikatelem / podnikatel šlechticem
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI.
Jiří Brňovják
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Kubica MichalRakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804diplomová 2016 
Pantálek JáchymDějiny rodu Zeisbergerů ze Suchdola nad Odrou a jejich emigracebakalářská 2020 
Drahotušský JiříUrbář panství Hošťálkovy z roku 1667. Edice a obsahová analýzabakalářská 2019 
Rumanová NikolaŠlechta ve správním aparátu Rakouského Slezska 1868-1918bakalářská 2017 
Swienczyk FilipMoravský Kvatern slibů věrnosti č. 73 (1670-1704). Regestář a obsahová analýzabakalářská 2016 
Táborský PavelKnížecí rod Blücherů na Opavsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2015 
Kočí JiříDějiny Valštejna od jeho počátků až do současnostibakalářská 2014 
Kubica MichalHraběcí rod Arco na Hošťálkovech 1837-1945bakalářská 2014 
Malíková KristinaSpens-Boodenové v Horním Slezsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2014 
Zajícová PetraHraběcí rod Stolbergů na Severní Moravě a v Rakouském Slezsku v 19.-20. stoletíbakalářská 2014 
Žebroková JanaRegesty kvaternu slibu věrnosti moravských desk zemských z let 1721-1734bakalářská 2011 


Nobilitační politika habsburských panovníků v českých zemích v 18. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Nobilitační politika Karla IV. v zemích Koruny české 1712-1740
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
social hub