Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Jiří Brňovják


titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 504, budova DM
funkce:
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
obor činnosti:
sociální dějiny novověku, pomocné vědy historické
telefon, mobil:
553 46 1968
e-mail:

Vzdělání

2018
MU, FF, ÚPVHA - habilitační řízení v oboru pomocných věd historických (doc.)
2002 – 2005
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 – 2002
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
OU, FF, KHI - odborný asistent
2008 – dosud
OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008
Zemský archiv v Opavě - odborný archivář
2005 – 2007
Archiv města Ostravy - odborný archivář
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Nobilitas in historia moderna (publikační řada)
Slezský sborník
Muzeum Těšínska
 

Základní výzkumné zaměření

Dějiny habsburské monarchie v raném novověku, pomocné vědy historické; politické dějiny, struktura stavovské (šlechtické) společnosti, nobilitace a stavovství, dějiny správy, raně novověké a moderní regionální dějiny, dějiny habsburského a rakouského Slezska, česká novověká diplomatika a sfragistika, šlechtická a komunální heraldika
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutor
Název práce
Typ
Rok
Kubica Michal
Stavovská společnost Opavského a Krnovského knížectví v období vlády Marie Terezie
disertační
2021
Pantálek Jáchym
Via exulantis. Cestami náboženských emigrantů z Kravařska
diplomová
2022
Gajdorus Filip
Stavovská společnost Opavského knížectví ve světle jednání zemských sněmů z let 1698-1704
diplomová
2021
Kubica Michal
Rakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804
diplomová
2016
Novák Marek
Markýz de Lafayette a jeho stopy ve francouzské, americké a české historiografii
bakalářská
2022
Roščáková Monika
Šlechtický rod Rothschildů jako příklad vzestupu židovské rodiny mezi šlechtice a majitelé velkostatků
bakalářská
2022
Gurecká Kristina
Povýšení obce Mariánské Hory na město a udělení obecního/městského znaku
bakalářská
2021
Kramná Sabina
Centrum Moravské Ostravy na prahu 20. století
bakalářská
2021
Pantálek Jáchym
Dějiny rodu Zeisbergerů ze Suchdola nad Odrou a jejich emigrace
bakalářská
2020
Drahotušský Jiří
Urbář panství Hošťálkovy z roku 1667. Edice a obsahová analýza
bakalářská
2019
Rumanová Nikola
Šlechta ve správním aparátu Rakouského Slezska 1868-1918
bakalářská
2017
Swienczyk Filip
Moravský Kvatern slibů věrnosti č. 73 (1670-1704). Regestář a obsahová analýza
bakalářská
2016
Táborský Pavel
Knížecí rod Blücherů na Opavsku v 19.-20. století
bakalářská
2015
Kočí Jiří
Dějiny Valštejna od jeho počátků až do současnosti
bakalářská
2014
Kubica Michal
Hraběcí rod Arco na Hošťálkovech 1837-1945
bakalářská
2014
Malíková Kristina
Spens-Boodenové v Horním Slezsku v 19.-20. století
bakalářská
2014
Zajícová Petra
Hraběcí rod Stolbergů na Severní Moravě a v Rakouském Slezsku v 19.-20. století
bakalářská
2014
Žebroková Jana
Regesty kvaternu slibu věrnosti moravských desk zemských z let 1721-1734
bakalářská
2011Hlavní řešitel
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2013
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období
1/2004 - 12/2004
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
social hub