Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Jiří Brňovják


titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 504, budova DM
funkce:
pedagogický poradce, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
obor činnosti:
sociální dějiny novověku, pomocné vědy historické
telefon, mobil:
553 46 1968
e-mail:

Vzdělání

2018
MU, FF, ÚPVHA - habilitační řízení v oboru pomocných věd historických (doc.)
2002 – 2005
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1996 – 2002
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
OU, FF, KHI - odborný asistent
2008 – dosud
OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008
Zemský archiv v Opavě - odborný archivář
2005 – 2007
Archiv města Ostravy - odborný archivář
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Nobilitas in historia moderna (publikační řada)
Slezský sborník
Muzeum Těšínska
 

Základní výzkumné zaměření

Dějiny habsburské monarchie v raném novověku, pomocné vědy historické; politické dějiny, struktura stavovské (šlechtické) společnosti, nobilitace a stavovství, dějiny správy, raně novověké a moderní regionální dějiny, dějiny habsburského a rakouského Slezska, česká novověká diplomatika a sfragistika, šlechtická a komunální heraldika
 


článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Historický ústav SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Herold-Jahrbuch
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 

Rok: 2024, Statutární město Brno, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Jiří Brňovják, Jaroslav Polách, Jaroslav Zezulčík
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022, Szkice archiwalno-historyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Munipress
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Archivní časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2020, Genealogické a heraldické informace 2019
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2020, Múzeum mesta Bratislavy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Slezská univerzita v Opavě, Togga
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, neuvedeno
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Jiří Brňovják, Marek Starý
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Marek Vařeka, Jiří Brňovják, Marek Starý, Boguslaw Czechowicz, Jan Kilián, Radek Polách, Jana Janišová, Ewelina Mika, Krzysztof Czajkowski, Jan Hruboš ... další autoři
Rok: 2019, Fundacja Silva Rerum Polonarum
odborná kniha
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Univerzita Komenského v Bratislave
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy, Institut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzial w Katowicach
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Historický ústav SAV
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Slovenská pošta, a. s., Poštové muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Fundacja Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Mesto Holíč, Nadácia MeAM Stiftung
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Herold-Jahrbuch
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Brňovják, Boguslaw Czechowicz
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Peter Lang Intenational Academic Publishers
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Hana Šústková, Radoslav DANĚK, Jozef Šerka, Blažena Przybylová, Jiří Brňovják, Martin Juřica, Antonín Barcuch, Šárka Glombíčková, Vladimír Maňas, Zbyněk Moravec, Eva Rohlová, Michal Zezula ... další autoři
Rok: 2013, Nakladatelství Lidových novin
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita, Filozofická a fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2012, Těšínsko : vlastivědný časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Verlag Degener et Co.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Slovenská genealogická a heraldická spoločnost
kapitola v odborné knize
 
Aleš Zářický, Bogusław Czechowicz, Jiří Brňovják
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Brňovják, Tomáš Krejčík, Michal Fiala, Jakub Hrdlička
Rok: 2011, Archiv hlavního města Prahy, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, OU, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Jiří Brňovják, Jan Al Saheb, Jiří Stibor, Karel Müller
Rok: 2010, Ostravská univerzita, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska
odborná kniha
 
Rok: 2010, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogörskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Wacław Gojniczek, David Pindur
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské unicerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, SOkA Břeclav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Sborník archivních prací
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Kubica Michal
Stavovská společnost Opavského a Krnovského knížectví v období vlády Marie Terezie
disertační
2021
Franc Jan
Tadeusz Kościuszko a jeho stopy v polské, americké a české historiografii
diplomová
2024
Pantálek Jáchym
Via exulantis. Cestami náboženských emigrantů z Kravařska
diplomová
2022
Gajdorus Filip
Stavovská společnost Opavského knížectví ve světle jednání zemských sněmů z let 1698-1704
diplomová
2021
Kubica Michal
Rakouskoslezští příjemci habsburských nobilitačních privilegií v letech 1780-1804
diplomová
2016
Greń Jakub
Život a filozofie exkomunikovaného kněze Augustina Smetany (1814-1851)
bakalářská
2024
Kupka Jakub
Obec Bravantice v první polovině 20. století
bakalářská
2024
Pszczolková Tereza
Zámek ve Frýdku a jeho stavební vývoj v kontextu rezidenční strategie jeho majitelů od raného novověku do současnosti
bakalářská
2024
Stařinský Daniel
Vetterové von der Lilie a jejich panství a zámek Nová Horka
bakalářská
2024
Steffan Filip
Panství a zámek Slatina a jejich majitelé od 15. století do současnosti
bakalářská
2024
Burdová Jana
Šlechta, stavy a sociální vzestup ve Francii od 17. století do počátku 19. století
bakalářská
2023
Kuzníková Barbora
Kulturní dědictví zámeckých sídel mikroregionu Hvozdnice
bakalářská
2023
Maňasová Lenka
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dějiny a současnost vlastivědné muzejní instituce v kontextu vývoje českého muzejnictví a vlastivědy v 19. a 20. století
bakalářská
2023
Morysová Marie
Budování majetkové základny řádu německých rytířů na moravsko-hornoslezském pomezí v 17. století
bakalářská
2023
Pochyla Ondřej
Historie rodu Collalto na Moravě 1623-1945
bakalářská
2023
Szkwara Adrian
Proměny regionálního pivovarnictví na příkladu městských pivovarů v Moravské Ostravě a ve Fryštátu a vrchnostenského pivovaru v Karviné v 18. - 20. století
bakalářská
2023
Novák Marek
Markýz de Lafayette a jeho stopy ve francouzské, americké a české historiografii
bakalářská
2022
Roščáková Monika
Šlechtický rod Rothschildů jako příklad vzestupu židovské rodiny mezi šlechtice a majitelé velkostatků
bakalářská
2022
Gurecká Kristina
Povýšení obce Mariánské Hory na město a udělení obecního/městského znaku
bakalářská
2021
Kramná Sabina
Centrum Moravské Ostravy na prahu 20. století
bakalářská
2021
Pantálek Jáchym
Dějiny rodu Zeisbergerů ze Suchdola nad Odrou a jejich emigrace
bakalářská
2020
Drahotušský Jiří
Urbář panství Hošťálkovy z roku 1667. Edice a obsahová analýza
bakalářská
2019
Rumanová Nikola
Šlechta ve správním aparátu Rakouského Slezska 1868-1918
bakalářská
2017
Swienczyk Filip
Moravský Kvatern slibů věrnosti č. 73 (1670-1704). Regestář a obsahová analýza
bakalářská
2016
Táborský Pavel
Knížecí rod Blücherů na Opavsku v 19.-20. století
bakalářská
2015
Kočí Jiří
Dějiny Valštejna od jeho počátků až do současnosti
bakalářská
2014
Kubica Michal
Hraběcí rod Arco na Hošťálkovech 1837-1945
bakalářská
2014
Malíková Kristina
Spens-Boodenové v Horním Slezsku v 19.-20. století
bakalářská
2014
Zajícová Petra
Hraběcí rod Stolbergů na Severní Moravě a v Rakouském Slezsku v 19.-20. století
bakalářská
2014
Žebroková Jana
Regesty kvaternu slibu věrnosti moravských desk zemských z let 1721-1734
bakalářská
2011Hlavní řešitel
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období
1/2011 - 12/2013
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Období
1/2004 - 12/2004
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 

facebook
social hub