Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Andrea Pokludová

Andrea Pokludová

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 521, budova DM
funkce:
obor činnosti:sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1967
e-mail:

Vzdělání

1999 – 2002
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 – 1999
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
UK, FHS, habilitační řízení v oboru Sociální a kulturní antropologie (doc.)
OU, KHI, státní rigorózní zkouška (PhDr.)
 

Zaměstnání, praxe

2008 – dosud
OU, CHSD - samostatná vědecká pracovnice
2006 – dosud
OU, FF, KHI - odborná asistentka
2003 – 2009
Slezské zemské muzeum, pracoviště Slezský ústav - samostatná vědecká pracovnice
 

Odborné zaměření

Formování inteligence v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Vybrané aspekty modernizačních tendencí komunální samosprávy 1850-1914
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2014
European Association for Urban History - International Committee
Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis - členka redakčního kruhu
Sekce pro dějiny advokacie ČAK
Kultúrne dejiny (SR) - členka redakční rady
Mesto a dejiny (SR) - členka redakční rada
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava - členka redakční rady
Česká společnost pro urbánní studia
 


Änderung in der Stadtverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg in Troppau und Olmütz
Andrea Pokludová
Rok: 2019, Klartext
kapitola v odborné knize

The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2019, Austrian Academy of Science Press
kapitola v odborné knize

Národnostní poměry Slezska a Ostravska
Andrea Pokludová
Rok: 2018, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století Významný aktér modernizace venkovské společnosti
Andrea Pokludová
Rok: 2018, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Matice Slezská ? Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Sviadnov v letech 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Obec Sviadnov
kapitola v odborné knize

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Akademie věd ČR
kapitola v odborné knize

CULTURAL HERITAGE OF THE POST-TOTALITARIAN CITIES: 20TH AND 21ST CENTURIES. FOREWORD
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Rok: 2016, Mesto a dejiny
článek v odborném periodiku

The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910?1930
Andrea Pokludová
Rok: 2016, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
článek v odborném periodiku

From the ?steel heart of Czechoslovakia? to post-industrial space: Boom, crisis and the cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district
Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2022, De Gruyter Oldenbourg
kapitola v odborné knize

NEOLAiA History Workshop, Research Table
Andrea Pokludová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Brněnské školství v kontextu lex Perek
Andrea Pokludová
Rok: 2021, Historica
článek v odborném periodiku

Čas změny : Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Pavel Cibulka, Milan Řepa
Rok: 2021, Ostravská univerzita - Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
odborná kniha

Identita a místa pěmti českého Slezska. Mizející těžní věže.
Andrea Pokludová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Postoje JUDr. Richarda Fischera k Moravskému paktu: limity občanských práv a svobod v řešení národnostních otázek na Moravě v předvečer Velké války
Andrea Pokludová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Stances of JUDr. Richard Fischer on the Moravian Pact: The Limits of Civil Rights and Liberties in Dealing with the National Issues in Moravia on the Eve of the Great War
Andrea Pokludová
Rok: 2021, Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
kapitola v odborné knize

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

Hospodářský spolek pro severovýchodní Moravu: významný aktér v modernizačním procesu rolnictva Pobeskydí v letech 1862-1914
Andrea Pokludová
Rok: 2020, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

The Concept of Everyday Life and History Teaching
Blažena Gracová, Andrea Pokludová
Rok: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

The Role of Teachers and Parish Priests as Agents of Economic, Social and Cultural Change in Rural Areas 1861-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2020, Harrasowitz
kapitola v odborné knize

Änderung in der Stadtverwaltung nach dem Ersten Weltkrieg in Troppau und Olmütz
Andrea Pokludová
Rok: 2019, Klartext
kapitola v odborné knize

Stáž - Leeds Beckett University
Andrea Pokludová
Rok: 2019
působení v zahraničí

The Legally trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2019, Austrian Academy of Science Press
kapitola v odborné knize

TOMÁŠ W. PAVLÍČEK, Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914)
Andrea Pokludová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

BETWEEN THEORY AND PRACTICE. FROM THE INDUSTRIAL CITIES OF CZECOSLOVAKIA TO THE POSTINDUSTRIAL SPACE. BOOM - CRISIS - INDUSTRIAL HERITAGE. CASE STUDY OSTRAVA-KARVINA MINING DISTRICT AND HIS INDUSTRIAL HERITAGE.
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From the 'steel heart of Czechoslovakia' to the postindustrial space. Boom, crisis and cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district (1945-2017)
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně
Andrea Pokludová, Blažena Gracová
Rok: 2018
ostatní

Národnostní poměry Slezska a Ostravska
Andrea Pokludová
Rok: 2018, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Recenzja wewngtrzna numeru 9(12)22019 cz.1. rocznika naukowego Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
Andrea Pokludová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Session SS21 - Old and New Industrial Cities: Rise, Fall and Resurgence in a Global Perspective
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Session The Urban Elite at Breaking Points in the Political History of Small European Nations in the 19th and 20th Centuries
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Spolková činnost v multietnickém regionu ?českého? Slezska v předvečer Velké války
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Jewish Participation in Municipal Self-Government in Opava-Olomouc-Frýdek-Ostrava/Vítkovice (Troppau- Olmutz-Friedek-Ostrau/Witkowitz).
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Role of the Intelligentsia (Teachers, Lawyers, Doctors, Priests) as an Agent of Economic, Social and Culural Change in Rural Areas.
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

urbanHIST
Andrea Pokludová
Rok: 2018
působení v zahraničí

V záři miliónů i ve stínu těžních věží. Moravská Ostrava v letech 1918-1938 / Im Glanz der Millionen und im Schatten der Fördertür- me. Mährisch Ostrau in den Jahren 1918-1938
Andrea Pokludová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století Významný aktér modernizace venkovské společnosti
Andrea Pokludová
Rok: 2018, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Ženy za první republiky
Andrea Pokludová
Rok: 2018
rozhlasové a televizní relace

Koncepty, bilance, perspektivy výzkumu formování inteligence 1848 -1938
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní dějiny společnosti v procesu modernizace druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lékař ve službách veřejného zdravotnictví v druhé polovině 19. a na počátku 20. století: prevence, profylaxe a praxe
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matice opavská v kontextu formování občanské společnosti Rakouského Slezska 1848-1914
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Matice Slezská ? Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Park / SAD DR MH
Jiří Havlíček, Filip Nerad, Jakub Ivánek, Andrea Pokludová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová, Kateřina Sidiropulu Janků ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Perspektivy českých sociálních dějin
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sviadnov v letech 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Obec Sviadnov
kapitola v odborné knize

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace v čase 'dlouhého' 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2017, Akademie věd ČR
kapitola v odborné knize

CULTURAL HERITAGE OF THE POST-TOTALITARIAN CITIES: 20TH AND 21ST CENTURIES. FOREWORD
Andrea Pokludová, Martin Pekar
Rok: 2016, Mesto a dejiny
článek v odborném periodiku

Did the Great War Change the Living Conditions, Career, Social Status and Development of the high-ranking Civil Servants? The Example of the North Moravia and Silesia Cities
Andrea Pokludová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EAUH 2016 - Session S24: Cultural heritage of the Post-totalitarian cities: 20th and 21st Centuries
Andrea Pokludová
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

The Czech/Czechoslovak National Council and the censuses in the period 1910?1930
Andrea Pokludová
Rok: 2016, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
článek v odborném periodiku

Židovské elity v modernizačním procesu moravských a slezských měst. Moravská Ostrava, Olomouc, Opava a Frýdek
Andrea Pokludová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Änderungen in der Stadtverwaltung von Troppau und Olmütz nach dem Ersten Weltkrieg und die Wahrnehmung von Ethnizität/Identität in der Volkszählung 1921
Andrea Pokludová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kreativní město
Andrea Pokludová, Andrea KOZLOVÁ, Martina ŠIMÍKOVÁ, Tereza Čapandová, Agáta ŠEBESTOVÁ, Miroslav MAŇAS, Petr ZATLOUKAL, Tereza STŘELCOVÁ ... další autoři
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

"Obranné" spolky - viditelní i nezpozorovatelní aktéři při sčítání lidu 1890-1930
Andrea Pokludová
Rok: 2015, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava
Andrea Pokludová
Rok: 2015
stať ve sborníku

The Development and Role New Elites in the Era of Modernation: The case of Industrial City Ostrava
Andrea Pokludová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Law-Trained Civil Servants in Moravia and Silesia 1848-1918
Andrea Pokludová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universita Pavala Josefe Šafaříka v Košicích
Andrea Pokludová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Frýdek a Místek v letech 1848-1918.
Andrea Pokludová
Rok: 2014, NLN, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Guardians of the Nation in Action. Reconstruction of the Background of the Population Census in Opava in the years 1880-1930
Andrea Pokludová
Rok: 2014, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Ivan Pfaff, Francie a Čechy v Evropě národních států. Francouzská politika F. L. Riegra 1867-1878.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Dokončený/nedokončený projekt urbánních dějin.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opava na přelomu 19. a 20. století. Nedobytná bašta němectví v regionu.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petr Kadlec, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Andrea Pokludová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pomníky - místa kolektivní paměti, zapomnění i smíření s minulostí
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní peripetie advokátů a lékařů na Moravě a ve Slzesku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Strážci národa v akci. Rekonstrukce pozadí sčítání lidu v Opavě v letech 1880-1930
Andrea Pokludová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

S18: City as a Factory Yard
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

My a "naši" chudí.
Andrea Pokludová
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Opava
Andrea Pokludová
Rok: 2013, Moravské zemské muzeum
kapitola v odborné knize

Opieka zdrowotna
Andrea Pokludová, Michael Morys-Twarowski
Rok: 2013, Cieszyn : Starostwo Powiatowe
kapitola v odborné knize

Profesní peripetie představitelů inteligence na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Life and Professional Wanderings of Advocates and Physicians in Moravia and Silesia at the Turn of the 20th Century
Andrea Pokludová
Rok: 2013, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
článek v odborném periodiku

Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Harald Christian Scheu, Zuzana Jurková (Eds.). MÝTUS - ?REALITA? - IDENTITA: STÁTNÍ A NÁRODNÍ METROPOLE PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Blanka Soukupová, Miroslav Hroch, Peter Salner, Róża Godula-Węcławowicz), (Eds.). Úvod do urbánní antropologie
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2012, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku

Hans Kudlich (1823-1917)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

?My a naši chudí?: zavádění nástrojů moderní sociální péče v Opavě a. Olomouci
Andrea Pokludová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Session B-2 - ELI03: The Self-presentation of Political Elites in Agrarian Regions of Central Europe, 19th to beginning of 20th Century
Andrea Pokludová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

The Self-presentation of the German Political Elite in Rural Areas of the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century: Public Celebrations, Commemorations, Monuments
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Die Rolle der Erinnerungskultur für das Kollektivgedächtnis der Einwohner aus den multiethnischen Regionen am Ende des 19. Jahrhunderts
Andrea Pokludová
Rok: 2011, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Mediální obraz osobnosti Hanse Kudlicha v jeho rodném regionu v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2011, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Pomníky rozdělující a spojující
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2011, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Pozůstalosti Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Trennende und verbindende Denkmäler
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evropské malířství a sochařství 19. století
Andrea Pokludová, Marie Šťastná
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Forming Intelligence in Moravia and Silesia in the 2nd Half of the 19th and at the Beginning of the 20th Century
Andrea Pokludová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kulturní dějiny v české historiografii
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obnova kulturních památek
Andrea Pokludová, Alena Borovcová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény
Andrea Pokludová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Public street lighting in Moravian and Silesian towns in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Rok: 2010, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku

Public street lighting in Moravian and Silesian towns in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Revitalizace a konverze průmyslových objektů
Andrea Pokludová, Jiří Merta
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Session S8: Xth International Conference on Urban History
Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Slezský konzulát v Praze.
Andrea Pokludová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Turneři, sokolové a obecní samospráva (Opava, Olomouc, Praha).
Andrea Pokludová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Urbanizace II
Andrea Pokludová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výroční zprávy měst druhé poloviny 19. a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Dějiny a kultura - CD
Andrea Pokludová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava
Andrea Pokludová
Rok: 2009, K výsledkům výzkumu inteligence a obecních samospráv ve Slezském ústavu SZM Opava
článek v odborném periodiku

Každodennost studentů na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2009, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
kapitola v odborné knize

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... další autoři
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Opava - zemské hlavní město rakouského Slezska (1849-1918)
Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opava a Olomouc na cestě z maloměsta v moderní město 1848-1918: determinanty, paralely, fenomény
Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Publicita průmyslového dědictví
Andrea Pokludová, Alena Borovcová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Andrea Pokludová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Universität zu Köln, Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte
Andrea Pokludová
Rok: 2009
působení v zahraničí

VETERINÁŘI VE SLUŽBÁCH OBECNÍCH SAMOSPRÁV V POLOVINĚ 19. A NA POČÁTKU
Andrea Pokludová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zpráva o projektu "Lesk a bída obecních samospráv"
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Forming intelligentsia in Moravia and Silesia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Historical Social Research/ Historische Sozialforschung
článek v odborném periodiku

Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

Irena Homola Skąpska: Dole i niedole śląskiego studenta w Krakowie. 25 s. rkp.
Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

KLADIWA, PAVEL. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. I. díl, Vývoj legislativy. Vyd. 1. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 160 s
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

KNAPÍKOVÁ, JAROMÍRA. Matice opavská. Spolek, osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877-1948. Vyd. 1. Opava : Matice slezská, 2007. 261 s. ISBN 978-80-86887-08-1.
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lékař - Příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek I. Muži z radnice
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Městské adresáře
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Opava (Troppau) - von einer Provinzkleinstadt zur modernen Metropole des österreichischen Schlesiens
Andrea Pokludová, Jiří Malíř, Jiří Hanuš, Lukáš Fasora
Rok: 2008, Matice moravská
kapitola v odborné knize

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Richard Assmann, Plakat für das 11. Kreis-Turnfest in Troppau 1911
Andrea Pokludová
Rok: 2008, K. u. k. Archiv - Lebenswelt der Menschen
článek v odborném periodiku

Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka.
Andrea Pokludová
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

ŠTAIF, Jiří (ed.). Moderní podnikatelské elity - metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007. 439 s. ISBN 978 80-7363-153-6.
Andrea Pokludová, Andrea Pokludová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

University of  Helsinki
Andrea Pokludová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Advokát
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... další autoři
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Intellectuals and Educated Middle Classes in Moravia and Silesia around 1900.
Andrea Pokludová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturněhistorické pozadí Keltičkovy pověsti o nalezení uhlí
Andrea Pokludová
Rok: 2007, Časopis Slezského zemského muzea. Série B. Vědy historické
článek v odborném periodiku

Lékař
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Obecní rada Opavy 1850-1912.
Andrea Pokludová
Rok: 2007, Slezské zemské muzeum
odborná kniha

Stav a perspektivy výzkumu bydlení a života v dělnických sídlištích v českých zemích a na Ostravsku.
Andrea Pokludová, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Učitel
Andrea Pokludová, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Vývoj veřejné zdravotní péče v Opavě v druhé polovině 19. a na počátku 20. století ze zpráv úřadu starosty
Andrea Pokludová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zprávy o zdravotních poměrech opomenutý pramen k poznání vývoje veřejné zdravotní péče v rakouském Slezsku na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Emancipovaná a přesto nešťastná. Sebereflexe začínající učitelky z počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Metody, stav a výhledy bádání.
Andrea Pokludová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Socioprofesní stratifikace představitelů komunální samosprávy v statutáním městě Opavě (1850-1918)
Andrea Pokludová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vilém Jičinský. životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvnickém revíru
Andrea Pokludová, Milan Myška
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace
Andrea Pokludová, Radim Prokop
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 1. konference o dějinách advokacie konané dne 11.11. 2004 v Praze
Andrea Pokludová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Angažovanost opavských advokátů v komunální a zemské politice v druhé polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Karel Jaromír Bukovanský
Andrea Pokludová
Rok: 2005, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Karel Jaromír Bukovanský - zakladatel prvního muzea na Ostravsku
Andrea Pokludová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 1. díl (A-M), 2. díl (N-Ž)
Andrea Pokludová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Městská nemocnice Ostrava v proměnách času 1848-1998
Andrea Pokludová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obraz Opavy na přelomu 19. a 20. století na základě zpráv úřadu starosty a městských adresářů
Andrea Pokludová
Rok: 2005, Časopis slezského zemského muzea (série B)
článek v odborném periodiku

Rothschildové a ti druzí
Andrea Pokludová, Aleš Zářický
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

The development public health In Ostrava (industrial city of the Hapsburg Monarchy) in the stage of industrialization. (sekce Urban Public Health until the Early 20th Century)
Andrea Pokludová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život v Těšíně na přelomu 19. a 20. století. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst
Andrea Pokludová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Život v Těšíně v roce 1913. Možnosti využití městských adresářů k poznání dějin měst
Andrea Pokludová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advokáti v Moravské Ostravě před 100 lety
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Bulletin Advokacie
článek v odborném periodiku

Karel Jaromír Bukovanský, významný představitel českého národního hnutí na Ostravsku (k 160. výročí narození)
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Lékař - příklad Františka Boučka a Nikodéma Kroczka
Andrea Pokludová, Lukáš Fasora, Jiří Malíř , Jiří Hanuš
Rok: 2004, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Městské adresáře:zrcadlo socioprofesní městských struktur na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Časopis Matice Moravské
článek v odborném periodiku

Opavská advokacie ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Role inteligence v kultivačním procesu městské společnosti na přelomu 19. a 20. století (Moravská Ostrava a Opava)
Andrea Pokludová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Současné trendy migrací v Evropské unii a možnosti využití dat EUROSTATU při jejich postižení
Andrea Pokludová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Soukromý úředník - příklad bratří Krämmerových a J. Dworzaka
Andrea Pokludová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Život na Ostravsku na konci 19. století. (Pracovní sešit)
Andrea Pokludová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Advokacie v Opavě v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003, Bulletin advokacie
článek v odborném periodiku

Formování pedagogických profesí v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století
Andrea Pokludová, Milan Myška, A. Kol
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podíl vysokoškolských vzdělaných mužů židovského vyznání v socioprofesní skupině svobodná povolání v Moravské Ostravě a Opavě na přelomu 19. a 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Podíl židovské komunity na formování sociální skupiny Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Představitelé židovského Bildungsbürgertum v Moravské Ostravě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sňatková politika představitelů inteligence v Opavě na přelomu 18. a 19. století
Andrea Pokludová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století I.
Andrea Pokludová
Rok: 2003, Slezský sborník 1
článek v odborném periodiku

Vývoj obecní samosprávy a obecní volby v Opavě v 20. polovině 19. a na počátku 20. století II.
Andrea Pokludová
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Advokáti - nejvýznamnější představitelé vzdělaných vrstev občanů v Moravské Ostravě a v Opavě na přelomu 19. a 20.století
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Formování Bildungsbürgeturm - vzdělanostních vrstev občanstva v Moravské Ostravě a v Opavě v letech 1890-1910
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Mezigenerační mobilita vzdělaných občanů na přelomu 19. a 20. století v Opavě na základě církevních matrik sňatků
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vytváření vzdělaných vrstev občanů na severní Moravě a ve Slezsku v 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Život v 19. století. Sbírka dokumentačních materiálů
Andrea Pokludová, J. Englová
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Formování technické inteligence v Moravské Ostravě na konci 19. století a počátku 20. století
Andrea Pokludová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Představitelé technické inteligence jako specifická skupina Bildungsbürgertum - vzdělanostních vrstev
Andrea Pokludová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Baníctvo na Slovensku v rokoch 1854-1938. Hospodárský, sociálny a politický vývoj
Andrea Pokludová, Jaroslav Mazůrek
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DIPS2Diplomový seminář 2
DKDDějiny každodennosti
IHMI1Indus. a hosp. migrace (procesy modern.)
KMMKulturologie, muzeologie a monumentika
MMKKulturologie, muzeologie a monumentika
ODEXOdborná exkurze
SDDMSociální dějiny a dějiny mentalit
9DZGSDějiny žen a gender studies
DKDZDějiny každodennosti
GHGender history
IHM1Industrializace a hospodářská migrace 1
IHP2Industrializace a hospodářská migrace 2
MIKRSMikrodějiny, kulturní dějiny
UR1Urbanizace I
UR2Urbanizace II
ZZZŽidovský způsob života ...
3DKDSDějiny každodenosti 19. a 20. st.
3DMD2Dějiny materiální a duchovní kultury 2
3HKDEHistoriografie kulturních dějin
3KOMPKomparativní dějiny Evropy
3PRAKPrameny ke studiu kulturních dějin
3URB1Urbanizace 1
3URB2Urbanizace 2
4DKDSDějiny každodenosti "dlouhého" 19. st.
4DKPADějiny kolektivní paměti
4UDKDÚvod do studia kult. dějin a antropolog.
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5MEKDMetodologie kulturních dějin
5PTKDPropedeutika a aktuální témata KD
5SKANKulturně-sociální antropologie
6DZGSDějiny žen, gender studies
6URHIUrbánní historie
7GEHIGender history
7IHM1Indus. a hosp. migrace - Svět v pohybu 1
7IHM2Industrializace a hospodářská migrace 2
7KVSPKaždodennost venkova 19. a 20. st.
7MSMSMěsto a měst. spol. v minulosti a souč.
7ZZPZŽidovský způsob života
9DSKDěj. každoden., mentalit a kolekt. pam.
9HTPHistoriogr., akt. témata a problémy KD
9SKAKulturně-sociální antropologie


AutorNázev práceTypRok
Tomanová TamaraObraz každodennosti meziválečného ČSR v české filmové a seriálové produkci s přihlédnutím k didaktickému aspektu prácedisertační 2022 
Kravčíková AgátaObraz kulturního života ostravského dělníka (1850-1950)disertační 2020 
Kos LukášVize poválečné brněnské architekturyrigorózní 2019 
Koždoň FilipObraz militarizace společnosti optikou periodika "Naše Vojsko"diplomová 2022 
Čížová LenkaZobrazení vypálení Ploštiny ve filmovém zpracování románu "Smrt si říká Engelchen"diplomová 2021 
Macura MarekUdálosti v Těšínském Slezsku (1918-1938) optikou polských novindiplomová 2021 
Musilová MonikaVývoj českého pohraničí po roce 1945 na příkladu vybraných obcí Bruntálska.diplomová 2021 
Zberovský LukášKapitoly z dějin tělovýchovných a hasičských spolků na Frýdecko-Místecku a jejich zprostředkování ve výuce dějepisu na středních školáchdiplomová 2021 
Sochorek JiříJosef Pergl: život a dílodiplomová 2020 
Kaděrová RadmilaKaždodennost obyvatel Čeladné na pozadí vývoje obce od 60. let 20. stoletídiplomová 2017 
Klvačová MarkétaZávodní klub Vítkovických železáren Klementa Gottwalda od konce 60. let do konce 80. let 20. století.diplomová 2017 
Ondruchová LenkaHistorie elementárního školství v Horní Bečvě v letech 1792-1990diplomová 2017 
Folwarczná KristýnaTělovýchovné spolky a jejich vliv na kulturní život na Karvinsku a Orlovsku v období První republiky (1918 ? 1938).diplomová 2016 
Kočenda FrantišekLesk a bída obecních samospráv Moravy v letech 1918-1938. Olomoucdiplomová 2015 
Kubějová HelenaKulturně - historický pohled na dění ve Valašském Meziříčí na počátku 20. století z regionálního tiskudiplomová 2015 
Valouchová HanaObraz ženy a módy v 70. letech 20. století v Československu na základě dobových periodik a vyprávění pamětnicdiplomová 2015 
Fatrdlová VeronikaReflexe kulturního dění na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století z pohledu českého regionálního tiskudiplomová 2014 
Konečná VeronikaMediální obraz městských festivit na stránkách Opavského Týdenníku na přelomu 19. a 20. století. diplomová 2014 
Chvasteková DenisaObraz dámské módy 50. let v Československé republice a její vliv na ženu jako nositelku.diplomová 2013 
Jaroschová DenisaKulturněhistorický obraz hornických slavností ve veřejném prostoru Ostravskadiplomová 2013 
Karafiátová MarkétaUlice Svatopluka Čecha v Kroměříži. Kultura bydlení elit kroměřížské společnosti.diplomová 2012 
Myška JanZprostředkování historie a provozu kamenouhelného dolu dětemdiplomová 2011 
Ponzerová PetraŽena v ostravském regionálním tisku v letech 1948 - 1958 a odraz skutečnostidiplomová 2010 
Gavlíková LenkaČeský spolkový život v Olomouci v druhé polovině 19. a na počátku 20. stoletídiplomová 2008 
Sulovská EvaPřínos podnikatelské rodiny Hucklů v rozvoji kulturního života v Novém Jičíně v 19. stoletídiplomová 2008 
Švédová ZuzanaHistorie a současnost hornických slavností na Ostravskudiplomová 2008 
Svačková IvaŠkolství v Brumově v druhé polovině 19. a na počátku 20. stoletídiplomová 2006 
Fabián PatrikZikmund Witt, život a dílobakalářská 2022 
Fabiánová KláraVliv ideologie státního socialismu na mateřství a výchovu dětí na Ostravsku v letech 1969-1989bakalářská 2022 
Moravcová SabrinaRole a funkce periodika Lidové Noviny v osvětě a edukaci čtenářů v letech 1894-1934bakalářská 2022 
Szkanderová VeronikaChudým dětem: ročenka Dobročinného komitétu v Brně 1892-1948bakalářská 2022 
Vajsová VeronikaDějiny školství v meziválečných letech v Petřvaldě na Karvinskubakalářská 2022 
Jochimová KarolínaAktivita žen v Dámském odboru Matice místeckébakalářská 2020 
Vašková KateřinaHistorie a každodennost výroby textilky Slezan ve Frýdku-Místkubakalářská 2020 
Koždoň FilipTělovýchovné organizace v obci Šenov a jejich vliv na politický a kulturní život v obci v letech 1918-1950.bakalářská 2019 
Zberovský LukášSociální a kulturní dění v okrese Místek v předvečer Velké války optikou Úředního listu c. k. okresního hejtmanství a okresní školní rady.bakalářská 2019 


Moravský pakt jako laboratoř etnizace politiky a práva: národnostní rozdělení moravských měst v letech 1905-1914
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Továrna ve městě - město v továrně
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Veřejný prostor moravských a slezských měst v letech 1848-1938
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace studijního předmětu Gender history - Gender, sex a historie
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Symbolická moc veřejného prostoru: éra První republiky
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub