OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie > Personální složení

Personální složení

hierarchické členění

Abecední členění
Antonín Robert, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12.-14.století
e-mail:
telefon: 553 46 1804
553 46 1971
Antonín Malaníková Michaela, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Brňovják Jiří, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro KHI
činnost: hospodářské a sociální dějiny, dějiny Slezska
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Carbol Pavel, PhDr., Ph.D.
činnost: soudobé československé dějiny
e-mail:
telefon:
Cerman-Štefanová Dana, Univ.-Doz. Mag. Dr.
hostující profesor z Universität Wien
e-mail:
telefon:
Dokoupil Lumír, prof. PhDr., CSc.
činnost: historická demografie, světová historiografie
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Gracová Blažena, doc. PhDr., CSc.
činnost: didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1979
Grollová Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: křesťanská duchovního hnutí do 15. století, český utrakvismus a světová reformace, motivy a dobové vnímání svaté války
e-mail:
telefon: 553 46 2005
Hruboň Pavel, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny středověku, papežská diplomatika
e-mail:
telefon: 553 46 2011
Janiš Dalibor, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1975
Kladiwa Pavel, prof. PhDr., Ph.D.
činnost: české a obecné dějiny 18. a 19. století
e-mail:
telefon: 553 46 1968
Knob Stanislav, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny industrializace v českých zemích, Homo faber
e-mail:
telefon: 553 46 1966
724 073 028
Krejčík Tomáš, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny středověku, PVH
e-mail:
telefon: 553 46 1978
Lipovski Radek, Mgr., Ph.D.
tajemník KHI
činnost: historická demografie, kulturní dějiny 19. století
e-mail:
telefon: 553 46 1974
Macháček Martin, prof. Ing., Ph.D. et Ph.D.
činnost: dějiny ekonomických teorií
e-mail:
telefon:
Markowski Arkadiusz Blažej, Mgr., Ph.D.
činnost: Polsko ve 20. století
e-mail:
telefon:
Medveďová Zuzana, Mgr.
činnost: aktivizující metody ve výuce dějepisu, základy praxe pro učitele českého jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 1861
Nesládková Ludmila, doc. PhDr., CSc.
činnost: gender studies
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Pavelčíková Nina, prof. PhDr., CSc.
činnost: nejnovější české a československé dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1967
Pokludová Andrea, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální a kulturní dějiny 19. století, dějiny ženy, historiografie kulturních a sociálních dějin
e-mail:
telefon: 553 46 2004
Popelka Petr, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHI
činnost: hospodářské a sociální dějiny, novověká historiografie
e-mail:
telefon: 553 46 1965
Pumpr Pavel, Mgr., Ph.D.
vědecký pracovník, koordinátor programu Erasmus+, správce knihovny KHI
činnost: české dějiny raného novověku
e-mail:
telefon: 553 46 1979
Reichová Vendula, Mgr.
činnost: sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Saheb Jan, PhDr., Ph.D.
činnost: metodika výzkumu církevních dějin českých zemí, předbělohorská Morava (1526-1620)
e-mail:
telefon: 553 46 1966
Soukupová Věra, Mgr. e-mail:
telefon:
Srodecki Paul, Dr. phil. e-mail:
telefon:
Škvarna Dušan, prof. PhDr., Ph.D.
hostující profesor z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
e-mail:
telefon:
Vlček Vojtěch, Mgr.
činnost: církve a totalitarismus ve 20. století, protikomunistický odboj a perzekuce
e-mail:
telefon:
Vojtal Petr, PhDr.
činnost: základy muzeologie
e-mail:
telefon:
Zářický Aleš, prof. PhDr., Ph.D.
činnost: hospodářské a sociální dějiny
e-mail:
telefon: 553 46 1801
553 46 1974
Zezula Michal, Mgr.
činnost: archeologie, dějiny pravěku
e-mail:
telefon:
facebook
social hub