Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Dalibor Janiš


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 524, budova DM
funkce:
projektový koordinátor
ředitel centra
obor činnosti:
dějiny středověku a raného novověku (13. – 16. století)
telefon, mobil:
553 46 1975
e-mail:

Vzdělání

1996 – 2000
PrF MU v Brně - int. doktorské studium v oboru Teoretické právní vědy (Ph.D.)
1991 – 1996
PrF MU v Brně - magisterské studium oboru Právo (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
FF, OU, KHI - odborný asistent
2015 – 2017
FF, OU, KHI - vědecký pracovník
2012 – 2015
FPF SU, ÚHV - odborný asistent
2000 – 2012
HÚ AV ČR, Brno - vědecký pracovník
 

Odborné zaměření

dějiny středověku a raného novověku (13.-16. století) se zaměřením na právní dějiny
edice pramenů zemského práva
dějiny šlechty a šlechtických sídel
památková péče
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Časopis Východní Morava (tajemník redakce)
Matice moravská (člen)
Klub Augusta Sedláčka (člen)
International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (člen)
 


Rok: 2021, Acta Musealia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Acta Musealia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Peeters
kapitola v odborné knize
 
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jan Štětina, Jana Langová, Jiří Holík, Zdeněk Vácha, Zdeněk Schenk ... další autoři
Rok: 2018, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha
 
Rok: 2017, Tabularium Historiae
článek v odborném periodiku
 
Dalibor Janiš, Jiří Holík, Jana Langová, Radim Vrla
Rok: 2015, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha
 

Rok: 2023, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Dalibor Janiš, Jana Janišová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita - Scriptorium
odborná kniha
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2023, Statutární město Zlín
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Brno v minulosti a dnes
článek v odborném periodiku
 
Dalibor Janiš, Jana Janišová, Martin Aschenbrenner, Jan Štětina, Jan Rucz
Rok: 2021, Římskokatolická farnost - děkanství Zákupy
odborná kniha
 
Rok: 2021, Munipress
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Acta Musealia
článek v odborném periodiku
 
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2020, Archiv města Brna
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Nakladatelství Lidové noviny
odborná kniha
 
Rok: 2020, Matice moravská
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Acta Musealia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Acta Musealia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Národní památkový ústav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Dějiny a současnost
článek v odborném periodiku
 
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Petr Mikota
kapitola v odborné knize
 
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2019, Matice moravská
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Peeters
kapitola v odborné knize
 
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2019, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jan Štětina, Jana Langová, Jiří Holík, Zdeněk Vácha, Zdeněk Schenk ... další autoři
Rok: 2018, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018, Město Holešov
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Tabularium Historiae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Dalibor Janiš, Jan Štětina
Rok: 2017, Castellologica Bohemica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Dalibor Janiš, Zdeněk Štaffen, Radim Vrla
Rok: 2017, Průzkumy památek
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Księżi młyn
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Dalibor Janiš, Radim Vrla, Jana Langová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016, Studie o rukopisech
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016, Centrum medievistických studií AV ČR a UK při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Obec Hvozdná
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Dalibor Janiš, Jana Janišová
Rok: 2015, Římskokatolická farnost Chvalnov
odborná kniha
 
Dalibor Janiš, Jiří Holík, Jana Langová, Radim Vrla
Rok: 2015, Spolek přátel hradu Lukova
odborná kniha
 
Dalibor Janiš, Zdeněk Vácha, Radim Vrla
Rok: 2015, Archaeologia historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Czopik Lukáš
Páni z Miličína, jejich genealogie a majetková držba
diplomová
2023
Hermanová Barbora
Manželství v normativních pramenech a praxi moravského zemského práva v letech 1480-1550 a možnosti využití tématu ve výuce dějepisu
diplomová
2022
Kocourek Tomáš
Oldřich II. z Rožmberka - politická kariéra a vztah k Zikmundovi Lucemburskému
diplomová
2021
Lančová Kateřina
Města na severovýchodní Moravě jako součást dominia olomouckého biskupství v letech 1496-1564
diplomová
2021
Sikorová Anna
Velkomoravské lokality na Uherskohradišťsku a jejich využití v praktické výuce dějepisu
diplomová
2021
Niklasch Ondřej
Páni ze Šelmberka a jejich majetková držba v pozdním středověku
bakalářská
2024
Rusoň Jan
Opavský kníže Jan II. a jeho majetkové zázemí a politická činnost
bakalářská
2024
Vidlička Marek
Zbroj a zbraně na pozdně středověkých a renesančních šlechtických náhrobnících na Moravě a v českém Slezsku
bakalářská
2024
Hrochová Helena
Morové epidemie v narativních pramenech v českých zemích v 15. a 16. století
bakalářská
2023
Vašková Kateřina
Raně středověký chorvatský stát v 10. a 11. století
bakalářská
2023
Pěgřím Marek
Osobnost Zikmunda Korybutoviče a jeho působení v českých zemích
bakalářská
2022
Kania Kryštof
Tvorkovští z Kravař, jejich genealogie a majetková držba do roku 1620
bakalářská
2021
Augustinová Klára
Jihovýchodní Morava jako komunikační prostor v 11. až 14. století
bakalářská
2020
Czopik Lukáš
Olomoucký biskup Pavel z Miličína, jeho život a působení
bakalářská
2020
Lindovská Simona
Panství Bílovec, jeho držitelé a vývoj ve středověku
bakalářská
2020
Macáková Naděžda
Moravská větev pánů z Landštejna, jejich genealogie a majetková držba
bakalářská
2020
Cabák Ondřej
Vývoj poddanských měst v horním Pobečví ve středověku
bakalářská
2019
Čerevková Radka
Usazování cizí šlechty v českých zemích ve 13. a 14. století
bakalářská
2019
Gajdorus Filip
Rod Donátů z Velké Polomi, jejich genealogie a majetková držba do roku 1620
bakalářská
2019
Hermanová Barbora
Sňatková politika Lucemburků na příkladu potomků Karla IV.
bakalářská
2019
Kocourek Tomáš
Rožmberkové a jejich postavení v zemských a dvorských strukturách středověkých Čech
bakalářská
2019
Korbelka Jan
Rod Sedlnických z Choltic a jeho majetková držba na severovýchodní Moravě
bakalářská
2019
Krausová Tereza
Panství Hranice, jeho držitelé a vývoj ve středověku
bakalářská
2019
Kubiczek Michal
Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, český šlechtic pohusitské a poděbradské doby
bakalářská
2019
Lančová Kateřina
Středověké osídlení Brušperska
bakalářská
2019
Sikorová Anna
Historie Velké Moravy a její odraz v muzejních expozicích a výstavách Slováckého muzea
bakalářská
2019
Zajícová Adéla
Hrad jako šlechtická rezidence na příkladu pánů z Kravař
bakalářská
2019
Žákovčíková Alžběta
Úloha koní v prostředí české a moravské šlechty ve středověku
bakalářská
2019
Křižková Michaela
Rod Rájeckých z Mírova, jejich genealogie a majetková držba
bakalářská
2018Hlavní řešitel
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2024
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2021
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
social hub