Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Účast na kurzu umožní uchazečům lépe se orientovat v požadavcích na uchazeče a připravit se na přijímací zkoušku na základě konkrétních požadavků. Absolvování kurzu není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, či přijetí ke studiu.

Univerzita třetího věku – Moravskoslezský region a jeho společnost v proměnách posledních tří století
V tomto dvousemestrálním kurzu bude pozornost přednášejících věnována regionu českého Slezska a přilehlému severomoravského pomezí a proměnám zdejší společnosti v průběhu posledních tří století, tj. od poloviny 18. století až po současnost. Posluchači se budou moci seznámit se čtyřmi vybranými tématy, jež jim budou představeny odborníky z Katedry historie FF OU. Jiří Brňovják bude hovořit o šlechtě a šlechtické společnosti zdejšího regionu od vzniku Rakouského Slezska roku 1742 do poloviny 20. století. Pavel Kladiwa se zaměří na moderní národní vývoj v Rakouském Slezsku v 19. a 20. století, přičemž detailnější pozornost věnuje specifické oblasti Hlučínska. Andrea Pokludová představí historii zdravotní péče, hygieny a lidového léčitelství v rakouském Slezsku v „dlouhém 19. století“ a na počátku 20. století a pozastaví se rovněž u proměn kulturního a národnostního života v Opavě jako tehdejším zemském hlavním městě. Václav Kaška posluchače provede turbulentním vývojem Ostravska v dějinách lidově-demokratického, socialistického a postsocialistického Československa.