Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Přípravný kurz pro uchazeče o studium historie
Účast na kurzu umožní uchazečům lépe se orientovat v požadavcích na uchazeče a připravit se na přijímací zkoušku na základě konkrétních požadavků. Absolvování kurzu není podmínkou, ani předpokladem úspěšného vykonání přijímací zkoušky, či přijetí ke studiu.

Univerzita třetího věku – Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska
Kurz Místa paměti a paměť míst regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska se bude zaměřovat na témata spojená s hmotnými památkami jako doklady dějinných procesů i dílčích událostí, které se udály v regionu českého Slezska a přilehlé severovýchodní Moravy a které v něm mnohdy zanechaly hlubokou stopu. V jednotlivých přednáškách se budeme zabývat také stopami po historických událostech či procesech, které již dnes nejsou patrné a bez práce vědeckých pracovníků by upadly v zapomnění. Stejně tak budou zmíněni známí i neznámí aktéři, kteří se událostí a procesů účastnili a dokázali je svou činností ovlivňovat a určovat jejich charakter. Obsah obou semestrů je koncipován tak, aby jednotliví přednášející provedli posluchače kurzu našim regionem napříč staletími, od středověku až po současnost.