OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Pavel Carbol

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:soudobé československé dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

2007 - 2013Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie, doktorské studium oboru České a československé dějiny (Ph.D.)
2002Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, rigorózní řízení (PhDr.)
1998Cena Edvarda Beneše II. stupně za diplomovou práci Podíl Jana Masaryka a československé diplomacie na vzniku a činnosti OSN v letech 1945 až 1948
1998-2000Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, magisterské studium oboru dějepis-základy společenských věd (Mgr.)
1994-1998Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, magisterské studium oboru dějepis-občanská výchova (Mgr.)

Praxe:

2015 - dosudOstravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie, externí vyučující
2014 - dosudMF Dnes, externí spolupracovník
od 2006 – dosud
(nepravidelně)
Czechoslovak Government in Exile Research society-Chesham, England, spolupracovník
2006 - 2013VOŠ Goodwill Frýdek-Místek
2006 - 2008Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, katedra historie, externí vyučující
2006 - 2007Asociace pro mezinárodní otázky na Pražském modelu OSN, odborná příprava studentských delegací za Frýdek-Místek
2000 - dosudGymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

  • Předseda Společnosti Edvarda Beneše
  • Předseda redakční rady Společnosti Edvarda Beneše

Výzkum a grantová činnost:

  • IGS, 2009, Zpracování a prezentace digitalizovaných archiválií z londýnského Ústavu Edvarda Beneše z let 1950 - 1964

Základní výzkumné zaměření:

  • Československá zahraniční politika, československý exil


Všechny publikace

Carbol, P. Antoine Marése Edvard Beneš od slávy k propasti - drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha 2016. 2017.
Carbol, P. Okolnosti vzniku Československé národní rady. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 30 . Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2017. s. 36-40.
Carbol, P. Společnost Edvarda Beneše a moderní dějiny versus současná média. In: Udržitelný rozvoj ? Evropa v reformním čase, sekce číslo VIII. Historická paměť, odkaz a současné otázky demokracie v České republice. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Jihočeský kraj, Konrad Adenauer Stiftung. 2017.
Carbol, P. Odkaz prezidenta Beneše v poúnorovém exilu. In: přednáška pro Masarykovu demokratickou akademii v Brně. Brno: Masarykova demokratická akademie v Brně. 2016.
Carbol, P. Odkaz prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše. In: veřejné vystoupení u pomníku TGM na Komenského náměstí. Brno: Čs. obec legionářská. 2016.
Carbol, P. Osmdesát let od počátku Benešova prezidentství. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 29 . Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2016. s. 17-20.
Carbol, P. Zdeněk Zikmund Na levém křídle Edvard Beneš. Prezident na hřišti a na Hradě. 2016.
Carbol, P. Husova tradice v aktivitách československého poúnorového exilu. In: Jan Hus 600 let: sborník příspěvků k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa . České Budějovice: INpress, 2015. INpress, 2015. s. 87-146. ISBN 978-80-903427-4-3.
Carbol, P. Odkaz Edvarda Beneše v poúnorovém exilu. Seminář Edvard Beneš - 80 let od volby prezidentem. In: přednáška pro Institut Václava Klause a Společnost Edvarda Beneše. Praha: Institut Václava Klause a Společnost Edvarda Beneše. 2015.
Carbol, P. Petr Zídek, Hana Benešová. Neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta (1885-1974). In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 28 . Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2015. Společnost Edvarda Beneše, 2015. s. 35-37.
Carbol, P. ÚSTAV EDVARDA BENEŠE V LETECH 1950-1964. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 282 s. ISBN 978-80-7464-495-5.
Carbol, P. Vzpomínka na Věru Olivovou. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2015, roč. 6, č. 1, s. 118-120. ISSN 1803-7550.
Carbol, P. a Šrámek, V. František Smetánka a ?balkánská cesta? z Protektorátu do zahraničního odboje. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 27. s. 38-41.
Carbol, P. Politické osobnosti Londýnského Ústavu Edvarda Beneše. In: Cyklus přednášek Společnosti Edvarda Beneše a FF UK v Praze. : Společnost Edvarda Beneše a FF UK v Praze. 2014.
Carbol, P. Spolupráce malíře F. Kupky s londýnským Ústavem E. Beneše. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 27. s. 34-37.
Carbol, P. Ústav Edvarda Beneše v Londýně. Centrum exilu Čechů a Slováků. Mezinárodní politika. 2014,
Carbol, P. Ústav Edvarda Beneše v Londýně v letech 1950-1964 a jeho podíl na formování poúnorového exilu. 2013.
Carbol, P. Vzpomínky Jaromíra Smutného na Jana Masaryka. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 26. s. 46-48.
Carbol, P. Meda a Jan Mládkovi - spolupracovníci Ústavu dr. Edvarda Beneše v Londýně. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 25. s. 47-50.
Carbol, P. Nadace Jana a Medy Mládkových. 2012.
Carbol, P. Vojta Beneš - vlastenec, pedagog, exulant. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 24. s. 46-48.
Carbol, P. Ústav dr. Edvard Beneše v Londýně - vzpomínka na Roberta Williama-Seton-Watsona. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 23. s. 17-19.
Carbol, P. Ústav Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století. In: Příběh je základ ? a lidé příběhy potřebují ? aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie. Sborník příspěvků z konference Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. s. 57-65. ISBN 978-80-87311-14-1.
Carbol, P. Londýnský Ústav Edvarda Beneše ke čtyřicátému výročí Československa roku 1958. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 22. s. 29-31.
Carbol, P. Publikační činnost Ústavu Edvarda Beneše v padesátých a šedesátých letech 20. století. In: Úsilí československého exilu o obnovu demokracie v Československu po únoru 1948. Sborník příspěvků z vědecké konference Univerzity obrany v Brně 2008. s. 44-48.
Carbol, P. Osobnosti londýnského Ústavu Edvarda Beneše. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 21. s. 11-12.
Carbol, P. Vznik Ústavu Edvarda Beneše jako exilového centra. In: Československý exil 1938-1989 v zahraničních archivech. Sborník příspěvků z vědecké konference Univerzity obrany v Brně 2007. s. 83-91. ISBN 978-80-7231-557-4.
Carbol, P. Ústav Edvarda Beneše v Londýně 1950-1964. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 20. s. 9-10.
Carbol, P. Odsun Němců z Frýdku-Místku. In: Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým čs. dějinám. s. 161-169.
Carbol, P. Slavnost Edvarda Beneše v Aston Abbotts 2005. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 19. s. 40-41.
Carbol, P. Ústav Edvarda Beneše v Londýně a Společnost Edvarda Beneše a jejich proměna v moderní zdroj informací. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. Moderní přístupy k soudobým dějinám. Sborník příspěvků z vědecké konference Univerzity Hradec Králové. s. 73-77. ISBN 80-86845-63-X.
Carbol, P. Diplomatické aktivity Jana Masaryka a jeho podíl na vzniku OSN po 2. světové válce. Mezinárodní politika. 2005, roč. 39, č. 10, s. 31-33. ISSN 0543-7962.
Carbol, P. Prezident Beneš za války v Anglii. In: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 18. s. 20-24.
Carbol, P. Postupimská dohoda. In: přednáška pro Čs. svaz bojovníků za svobodu. Ostrava: Čs. svaz bojovníků za svobodu. 2004.
Carbol, P. Edvard Beneš. In: přednáška pro Statutární město Karviná. Karviná: Statutární město Karviná. 2003.
Carbol, P. Edvard Beneš 28. 10. 1918 a 30. 9. 1938. In: přednáška pro Statutární město Havířov. Havířov: Statutární město Havířov. 2003.
Carbol, P. Vzpomínáme prezidenta osvoboditele?. In: přednáška pro Sdružení Jana Šrámka. Uherský Brod: Sdružení Jana Šrámka. 2003.
Carbol, P. Frýdecko v roce 1945. 2001.
Carbol, P. Podíl Jana Masaryka a československé diplomacie na vzniku a činnosti OSN v letech 1945-1948. 1998.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub