Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Blažena Gracová


titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
místnost, podlaží, budova:
DM 520, budova DM
funkce:
obor činnosti:
didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1979
e-mail:

Vzdělání

2015
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko
2014
Universytet Śląski, Katowice, Polsko - studijní pobyt
2014
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2011
Universytet Śląski, Katowice, Polsko - studijní pobyt
2011
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2009
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, SRN - studijní pobyt
2007
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2003
Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
2002
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2001
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2000
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
1997
FHV, UMB, Banská Bystrica, SR - docent, historie - teorie vyučování dějepisu
1996
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
1993
Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
1993
Hogeschool van Amsterdam, Nizozemí - studijní pobyt
1987
FF MU v Brně - kandidát věd, obor československé dějiny (CSc.)
1974
FF MU v Brně - doktorát filozofie
1973
FF MU v Brně - učitelství SŠ, obor dějepis-čeština
 

Zaměstnání, praxe

1997 – dosud
OU, FF, KHI - docentka
1991 – 1997
OU, FF, KHI - odborná asistentka
1988 – 1991
Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka
1984 – 1988
ŽDB, Bohumín - vedoucí podnikového muzea
1977 – 1984
Střední ekonomická škola v Ostravě - středoškolská profesorka
1973 – 1977
Gymnázium v Karviné - středoškolská profesorka
 

Odborné zaměření

Didaktika dějepisu: Výzkum českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, problematika etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu, výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na ZŠ a SŠ.
Nové a nejnovější dějiny: Historie první Československé republiky, tzv. Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, zejména problematika každodenního života. Česko-polské vztahy ve 20. století.
Regionální historie: 19.-20. století, Ostravsko, Těšínsko.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti (vedoucí české části, od 2013)
Členka redakční rady sborníku Ostrava (od 1993)
Členka redakční rady časopisu Těšínsko (od 1992)
Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (od 2003)
Vědecká a programová rada Muzea Těšínska
Členka česko-německé učebnicové komise (od 2006)
 Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2023, Society for Human Studies v Ružomberku
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Nakladatelství Pavel Mervart
odborná kniha
 
Rok: 2023, Ostravská univerzita, Pavel Mervart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021, Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, The Polish Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Studia historica Gedanensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Wiadomości historyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
kapitola v odborné knize
 
Blažena Gracová, Danuta Konieczka-Śliwińska
Rok: 2016, Historický ústav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2015, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize
 
Blažena Gracová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Rok: 2015, DiG
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, FF OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2011, Wochenschau Verlag
kapitola v odborné knize
 
Blažena Gracová, Z. Jirásek, Karolína Kubiková-Rosová
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, UJEP Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Wiadomości Historyczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Rok: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Rok: 2008, MŠMT
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Vratislav Čapek, Blažena Gracová, Tomáš Jílek, Helena Východská
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, -
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kotlán, Blažena Gracová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
M. Peterová, Blažena Gracová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, FF OU
odborná kniha
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1996, Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1996, Regionální revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996
stať ve sborníku
 
Rok: 1995, Optys Opava, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1995, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995
stať ve sborníku
 
Rok: 1994, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994
stať ve sborníku
 
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1993, Sfinga
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992
stať ve sborníku
 
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1990
stať ve sborníku
 
Rok: 1989
stať ve sborníku
 
Rok: 1988, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1985, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1984, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1981, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1981
stať ve sborníku
 
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1979
stať ve sborníku
 
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1978, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1977
stať ve sborníku
 
Rok: 1976, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1976, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Blažena Gracová, Andělín Grobelný
Rok: 1976
stať ve sborníku
 
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1974, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Zapletal Pavel
Vizuální prostředky ve výuce dějepisu a možnosti práce s nimi
závěrečná
Karen Jiří
Jak zapojení do projektu Dějepis+ ovlivnilo pohled učitelů na výuku historie a jejich epistemická přesvědčení?
disertační
2024
Kudelová Monika
Didaktické přístupy vybraných německých průmyslových muzeí, technických památek a science center v expozicích a edukačních programech pro školy jako inspirace pro české prostředí.
disertační
2023
Janková Julie
Místo pramenů a úloh v českých a zahraničních učebnicích a ve výuce dějepisu
disertační
2022
Kapustová Irena
Kánon velkých Čechů v učebnicích dějepisu od roku 1918 a způsoby formování historického vědomí mládeže v současnosti
disertační
2021
Baarová Barbara
Obraz USA v učebnicích zeměpisu a povědomí české společnosti od 19. století po současnost
rigorózní
2020
Hodulík Alexej
Proměna obrazu Ruska a Sovětského svazu v českých dějepisných učebnicích
diplomová
2024
Krčmářová Simona
Reflexe podoby výuky dějepisu na středních školách z hlediska využití didaktických medií
diplomová
2023
Plačková Nikola
Obraz protektorátní každodennosti v současných českých dějepisných učebnicích a možnosti využití odborné literatury k tematice ve školní výuce dějepisu
diplomová
2022
Skupieňová Petra
Obraz obtížné cesty k rozpadu tzv. východního bloku na stránkách českých dějepisných učebnic a učebnic našich sousedů.
diplomová
2022
Kubíčková Bára
Obraz T.G.M ve filmové a seriálové produkci, v dobových dokumentech a možnosti využití těchto pramenů ve výuce dějepisu
diplomová
2021
Przybyla Jiří
Mapy ve školní výuce dějepisu a zeměpisu
diplomová
2021
Jurkas Martin
Obraz dětství v českých zemích období 60. let a tzv. normalizace v české filmové produkci
diplomová
2020
Jurkasová Hana
Obraz ženy období tzv. normalizace v krásné literatuře
diplomová
2019
Větříšek Michal
Obraz ženy v totalitních systémech střední Evropy v českých dějepisných učebnicích a jeho komparace s učebnicovým obrazem sousedních zemí
diplomová
2019
Chalupová Kateřina
Vybrané kapitoly z historie školní matematiky v českých zemích od poloviny 19. století
diplomová
2018
Koplová Jaroslava
Obraz T. G. Masaryka v českých dějepisných učebnicích od roku 1919.
diplomová
2018
Tomanová Tamara
Obraz ženy 19. století v české seriálové produkci
diplomová
2018
Víšková Barbora
Využití map v dějepisném vyučování
diplomová
2018
Lokaj Martin
Velitelé Četnického oddělení v Moravské Ostravě a podřízených okresních četnických velitelství v letech 1918-1939
diplomová
2017
Owczarzová Lucie
Obraz období normalizace v českém filmu
diplomová
2017
Zajícová Petra
Obraz dětství na stránkách českých dějepisných učebnic a jeho srovnání s pojetím tematiky v učebnicích německých
diplomová
2016
Lisník Lukáš
Státní československá reálka v Moravské Ostravě do roku 1938
diplomová
2015
Slavíková Ivana
Alternativní verze vzdělávacího oboru dějepis pro gymnaziální vzdělávání a zkušenosti z jejího pilotního ověřování
diplomová
2015
Janková Julie
Funkčnost zařazení a míra využívání vybraných komponent současných dějepisných učebnic
diplomová
2014
Kozieł Beata
Obraz socialistické každodennosti na stránkách polských a českých dějepisných učebnic
diplomová
2014
Kudelová Monika
Mimoškolní vyučovací formy a jejich využití ve školním dějepise
diplomová
2014
Kyselá Hana
Předškolní výchova (jesle a mateřské školství) v Moravské Ostravě v letech 1945-1989
diplomová
2014
Gryžboň Jakub
Automobilismus na Ostravsku do roku 1950
diplomová
2013
Hulvová Hana
Školství v Hradci nad Moravicí ve 20. století
diplomová
2013
Jašek Martin
Obraz československé armády (1918 - 1968) v dějepisných učebnicích a v povědomí studující mládeže
diplomová
2013
Kabrhelová Adéla
Obraz doby císaře Františka Josefa I. v českých středoškolských učebnicích dějepisu
diplomová
2013
Němcová Eva
ŽIDÉ, HISTORIE ŽIDŮ A ŽIDOVSKÁ KULTURA. Židovská tematika na stránkách českých dějepisných učebnic vydaných po roce 1989 a její obraz ve vědomí studující mládeže.
diplomová
2013
Wawrzaczová Darina
Českoslovenští a čeští premiéři na stránkách českých učebnic dějepisu a ve světle empirického výzkumu
diplomová
2013
Kulišťáková Veronika
Možnosti využití komiksu ve výuce dějepisu
diplomová
2012
Richterová Zuzana
Formování historického vědomí české mládeže prostřednictvím nástěnných historických obrazů
diplomová
2012
Diviš Tomáš
Obrazy Čechů a Estonců, jejich minulosti a současnosti ve vědomí studující mládeže
diplomová
2011
Grussmannová Marianna
Zdravotní pojištění pracujících na Ostravsku do roku 1938 na příkladu vybraných pojišťovacích ústavů
diplomová
2011
Suchoňová Lenka
Vědomí evropanství u české studující mládeže po vstupu do Evropské unie
diplomová
2011
Pátíková Eva
Závažná trestná činnost v kompetenci Krajského soudu a Státního zastupitelství v Moravské Ostravě v letech 1922-1938
diplomová
2010
Pinkavová Romana
Obraz dětství a mládí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuře
diplomová
2010
Sedláčková Markéta
Obraz československých dějin v letech 1918-1992 na stránkách českých a slovenských učebnic a v myslích české a slovenské studující mládeže
diplomová
2010
Sentl Martin
Pohostinství na Babicku a okolí v letech 1850-1950 (Hostinec jako fenomén společenského života)
diplomová
2010
Bergerová Hana
Kulturní a společenský život v lázních Luhačovice v letech 1918-1939
diplomová
2009
Janulíková Lenka
Hostince, kavárny a hotely v lázních Luhačovice v období první republiky
diplomová
2009
Kloučková Marcela
Místo regionálních dějin ve výuce dějepisu (na příkladu ostravského regionu)
diplomová
2009
Kyjovská Kateřina
Možnosti využití českého hraného filmu ve výuce dějepisu. Reflexe významných událostí a mezníků moderních dějin v českém hraném filmu od roku 1989.
diplomová
2009
Lhotská Monika
Z historie živnostenského podnikání v Moravské Ostravě v letech 1918 až 1938
diplomová
2009
Chmelová Martina
Historie zlínské kinematografie v letech 1918-1945
diplomová
2008
Landsberger Adam
Systém zdravotní péče na Frýdecku v období První republiky
diplomová
2008
Miekischová Zuzana
Obraz ženy období okupace v krásné literatuře
diplomová
2008
Nogová Dominika
Historie skautingu v Moravské Ostravě (1919 - 1950)
diplomová
2008
Radiměřská Zuzana
Didaktická vybavenost současných německých dějepisných učebnic (komparace s didaktickou vybaveností současných českých dějepisných učebnic)
diplomová
2008
Straková Jitka
Fotografie v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisu
diplomová
2008
Březovják Jiří
Politický život ve Vsetíně v letech 1918-1938
diplomová
2007
Bulínová Petra
Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách a reálných znalostí studující mládeže s důrazem na klíčové události a osobnosti historie 20. století
diplomová
2007
Jansa Dorota
Česká témata na stránkách nejnovějších polských dějepisných učebnic určených základnímu a středoškolskému vzdělání (gimnazjum,liceum) a jejich dopad ve vědomí mládeže.
diplomová
2007
Jedličková Olga
Kulturní a dobročinné spolky v Přerově v éře První republiky
diplomová
2007
Vařacha Michal
Sonda do závažné trestné činnosti v místech působnosti Státního zastupitelství Moravská Ostrava v letech 1934-1938.
diplomová
2007
Bek Pavel
Politická činnost prof. Dr. Václava Černého v letech 1938 - 1948.
diplomová
2006
Čížová Lenka
Ovlivňování každodennosti obyvatelstva Ostravska prostřednictvím nedělních příloh novin České slovo a Moravskoslezský deník v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1935-1945)
diplomová
2006
Dominová Daniela
Možnosti entegrace témat dějepisu a občanské výchovy v projektovém vyučování na základní škole (na konkrétním příkladu) - vzdělávací oblast Člověk a společnost.
diplomová
2006
Karásková Nikol
Sportovní vyžití obyvatel Ostravska v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1930-1945)
diplomová
2006
Chvalová Eva
Nahlédnutí do obchodní sítě Moravské Ostravy v letech 1918-1938
diplomová
2005
Kobr Tomáš
Politický život v Náchodě v letech 1918-1938
diplomová
2005
Stránská Jana
Didakticko-historický obraz Německa a Němců v českých učebnicích dějepisu a ve vědomí studující mládeže.
diplomová
2005
Fojtík Jiří
Jaldut: Časopis židovské mládeže
bakalářská
2024
Krčmářová Simona
Problémy života české soudobé společnosti z pohledu filmové a seriálové produkce v období 1990-2020
bakalářská
2021
Skupieňová Petra
Romská tématika na stránkách českých dějepisných učebnic a učebnic našich sousedů
bakalářská
2020
Jurkasová Hana
Obraz období normalizace v krásné literatuře
bakalářská
2016
Tomanová Tamara
Obrazy okupačních tragédií v české filmové produkci
bakalářská
2016
Vojta Tomáš
Sonda do živnostenského podnikání ve Vítkovicích za první republiky
bakalářská
2016
Ptáček Jiří
Pohostinská a hostinská činnost ve vybraných obcích Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.
bakalářská
2015
Lokaj Martin
Československé četnictvo v Moravské Ostravě v letech 1918-1938
bakalářská
2014
Kufová Kateřina
Historie Obchodní akademie v Moravské Ostravě od roku 1919
bakalářská
2013
Lisník Lukáš
Ostravská gymnázia s českým vyučovacím jazykem do roku 1938
bakalářská
2013
Ondruchová Lenka
Historie pěveckého spolku a hudební školy Záboj ve Slezské Ostravě v letech 1908-1991
bakalářská
2013
Prudilová Michaela
Právní úprava rozluky manželství z roku 1919 a její odraz v časopisech pro ženy ve 20. letech 20. století
bakalářská
2013
Janková Julie
Komparace didaktické vybavenosti vybraných českých dějepisných učebnic s řadou rakouských učebnic dějepisu
bakalářská
2012
Kozieł Beata
Spor o Těšínsko v letech 1918 - 1920 na stránkách dobového regionálního českého, polského a německého tisku
bakalářská
2012
Wawrzaczová Darina
Proměna obrazu československých prezidentů v českých dějepisných učebnicích a povědomí o nich u dnešní studující mládeže
bakalářská
2011
Zvoníčková Petra
Odborné školy pro ženská povolání v Ostravě, jejich poslání a postavení v systému škol
bakalářská
2011
Grygier Zuzana
Karikatura v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisu
bakalářská
2009
Šimík Michal
Nahlédnutí do politického života Frýdku 1918-1938
bakalářská
2009
Pinkavová Romana
Obraz každodenního života dětí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuře
bakalářská
2007
Berecková Pavla
Vývoj tělovýchovných jednot Československého Orla na Uherskohradišťsku, Zlínsku, Vsetínsku a Kroměřížsku 1909-1948
bakalářská
2005Hlavní řešitel
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období
1/2019 - 12/2020
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období
1/2016 - 12/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období
1/2005 - 12/2005
Poskytovatel
Fond rozvoje vysokých škol
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období
1/1998 - 12/1999
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
social hub