Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra historie

Pavel Kladiwa


titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
DM 504, budova DM
funkce:
obor činnosti:
české a obecné dějiny novověku
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 1968
e-mail:

Vzdělání

2002
OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
1996 – 2001
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
1994 – 1996
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
1991 – 1994
OU, FF, KHI - bakalářské studium odborné historie (Bc.)
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
OU, FF, KHI - profesor
2008 – dosud
OU, CHSD - vedoucí vědecký pracovník
2008 – 2017
OU, FF, KHI - docent
1999 – 2008
OU, FF, KHI - odborný asistent
1998 – 1999
OU, FF, KHI - asistent
 

Odborné zaměření

Modernizační procesy s důrazem na městský prostor
Obecní samospráva v Předlitavsku
Národnostní konflikty ve městech v dlouhém 19. století
Fenomén spolčování
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen
Moderní české dějiny (ediční řada nakladatelství Academia, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.)
 


Rok: 2023, Peter Lang
odborná kniha
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, BOHEMIA. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Harrasowitz
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Opera historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, NLN
odborná kniha
 
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Peter Lang
odborná kniha
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, BOHEMIA. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Pavel Cibulka, Milan Řepa
Rok: 2021, Ostravská univerzita - Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
odborná kniha
 
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2021, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy
 
Rok: 2020, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019, Harrasowitz
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, NLN
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Vandenhoeck & Ruprecht
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Opera historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, NLN
odborná kniha
 
Rok: 2016, Romanian Journal of Population Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Český časopis historický
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Časopis Slezského zemského muzea, série B
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Historie, Otázky, Problémy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kladiwa, Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša
Rok: 2013, BWV - Dokořán
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, Historický ústav AV ČR, v.v.i
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Slovart
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Malíř, Jiří Hanuš
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Matice moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Historia Urbana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Renata Kafková, Eduard Kubů, Pavel Kladiwa, Jiří Šouša
Rok: 2008, Dokořán
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2006, East Central Europe/ECE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Muzeum Hlučínska
kapitola v odborné knize
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Rok: 2006, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize
 
Pavel Kladiwa, Milan Hlavačka
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Pamiętnik Cieszyński
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Kladiwa, Jiří Štaif
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Rok: 2004, Český časopis historický
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Pavel Kladiwa, Tomáš Jiránek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Pavel Kladiwa, Alain Soubigou
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Pavel Kladiwa, Renata Kafková
Rok: 2003, Časopis Matice moravské v Brně
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2002, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Moravec Richard
Dělnické tělocvičné jednoty v českých zemích od počátků do nuceného zániku
disertační
2022
Rataj Michael
Německá opavská žurnalistika v meziválečném období
disertační
2016
Brincko Juraj
Vývoj etnických a konfesionálnych pomerov v Spišskej stolici v 18. storočí.
disertační
2014
Janišová Jana
Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604
rigorózní
2017
Pokludová Andrea
Lesk a bída obecních samospráv Moravy 1850-1914. Olomouc
rigorózní
2010
Hudcová Veronika
Pomníková kultura a veřejný prostor v Moravské Ostravě jako výraz proměny politických režimů
diplomová
2021
Kocur Tomáš
Základní rysy společenského a politického života v Rožnově pod Radhoštěm v období 1945-1954
diplomová
2021
Huška Radek
Osídlovací politika ve Vítkově a okolí v letech 1945-1950
diplomová
2020
Březná Tereza
Odsun Němců z Bílovecka po druhé světové válce
diplomová
2019
Maňáková Kateřina
Život civilního obyvatelstva na Zlínsku za první světové války
diplomová
2019
Moravcová Jitka
Pohorská jednota Radhošť v letech 1884-1989
diplomová
2017
Garncarz Jiří
Protinacistický odboj na Vsetínsku
diplomová
2015
Zelená Marie
Význam okrašlovacích spolků pro kultivaci městského prostoru v Čechách a na Moravě ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.
diplomová
2012
Lipovská Jana
Přerov v éře komunální samosprávy 1850-1914
diplomová
2009
Alsharif Jana
Obecní samospráva Mariánských Hor v letech 1885-1914
diplomová
2008
Nenčevová Kristýna
Příbor v éře komunální samosprávy 1850-1914
diplomová
2008
Slezáčková Ivana
Frýdek v éře komunální samosprávy 1850-1914
diplomová
2008
Sojčák Michal
Nabývání československého státního občanství v letech 1918 - 1935 (na příkladu politického okresu Moravská Ostrava)
diplomová
2008
Bayer Michal
Pohled dělnického tisku na problematiku komunální politiky Moravské Ostravy 1890-1914
diplomová
2007
Kudělka Petr
Německý spolkový a kulturní život ve městě Opavě ve druhé polovině devatenáctého a na počátku dvacátého století
diplomová
2006
Žiška Ondřej
Hornická činnost a život horníků na Orlovsku v letech 1960-1989 a během restrukturalizace hornictví
bakalářská
2023
Martínková Iveta
Pomníky Josefa II. jako zrcadlo česko-německé kulturní války
bakalářská
2022
Olejáková Lucie
Několik fragmentů dějin meziválečného Hlučínska
bakalářská
2021
Berski Dalibor
Obecní kroniky a pamětní knihy z Frýdeckomístecka jako zdroj informací o životě obyvatelstva za I. světové války
bakalářská
2019
Řežábková Natálie
Internační tábory na Ostravsku po druhé světové válce
bakalářská
2019
Zogata Lukáš
Komunální elity Přívozu v letech 1850-1914
bakalářská
2019
Obalová Zuzana
České Občanské besedy v regionu severní Moravy a Slezska 1861-1938
bakalářská
2018
Huška Radek
Osud Němců na Vítkovsku po II. světové válce
bakalářská
2017
Kocur Tomáš
Rakouskouherští zajatci za 1. světové války v Rusku (příklad Karla Balcara)
bakalářská
2017
Rybář Jiří
Spolková činnost v Místku v předlitavském a prvorepublikovém období na příkladu vybraných spolků
bakalářská
2017
Zogata Lukáš
Komunální elity Přívozu v letech 1850-1914
bakalářská
2017
Březná Tereza
Národnostní vztahy v Přívoze před I. světovou válkou na příkladu analýzy spolkové činnosti a novin
bakalářská
2016
Černocká Gabriela
Spolková činnost ve Valašském Meziříčí v předlitavském a prvorepublikovém období na příkladu vybraných spolků
bakalářská
2016
Debrecenyi Jan
Komemorace Josefa II. na Moravě a ve Slezsku a její proměna
bakalářská
2016
Maňáková Kateřina
Obecní a školské kroniky jako zdroj informací o životě na Vsetínsku za I. světové války
bakalářská
2016
Moravcová Jitka
Beskydské spolky Klubu českých turistů v letech 1945-1989
bakalářská
2015
Beran Lukáš
Sportovní klub Moravská Ostrava 1918-1965
bakalářská
2012
Rak Lukáš
Ludgeřovičtí vojáci v německé armádě v letech 1939-1945 (vzpomínky pamětníků)
bakalářská
2010
Grussmannová Marianna
České dobročinné spolky na Ostravsku před I. světovou válkou
bakalářská
2009
Gryžboň Jakub
Tělesné tresty v císařsko-královské armádě v letech 1803-1868 se zaměřením na Rakouské Slezsko
bakalářská
2009
Herman Jan
Partyzánské hnutí na Zlínsku za II. světové války
bakalářská
2009
Peňázová Jarmila
Český spolkový život ve Vítkovicích do první světové války
bakalářská
2009
Karafiátová Markéta
Český pěvecký spolek Podhoran v Holešově a jeho činnost v letech 1861 - 1938
bakalářská
2006Hlavní řešitel
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2024
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2019
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období
2/2013 - 12/2016
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2015
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období
1/2010 - 12/2012
Poskytovatel
Standardní projekt GA ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období
1/2006 - 12/2008
Poskytovatel
Standardní grantový projekt GA AV
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období
1/2001 - 12/2004
Poskytovatel
Postdoktorský projekt GA ČR
Stav
ukončený
 

facebook
social hub