Ze života katedry

Publikací Rakouské Slezsko v procesu modernizace završuje katedra historie 60 let své badatelské činnosti

Obsahově hutná dvoudílná monografie Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914 uzavírá jednu důležitou kapitolu katedry historie a Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Odborné i laické veřejnosti se do rukou dostává zásadní historický přehled mapující nejvýznamnější období našeho regionu v širším kontextu evropských dějin.

Katedra historie členem České asociace orální historie

28. únor se pro katedru historie FF OU stal důležitým datem. Po letech profesní spolupráce se katedra stala institucionálním členem České asociace orální historie.

Reportáž z kulturně historické exkurze Po stopách starých rukopisů v Brně a okolí

3. - 7. října 2016.

Exkurze katedry historie

Fotografie, videa, itineráře, reportáže...