Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, PRAGER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALHISTORISCHE MITTEILUNGEN
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, - HISTORICA REVUE PRO HISTORII A PŘÍBUZNÉ VĚDY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba-Iulia
článek v odborném periodiku
 
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha
 
Rok: 2012, - Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Codices manuscripti. Supplement
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Czech and Slovak Journal of Humanities
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Pavol Černý, Klára Benešovská, Jan Chlibec
Rok: 2012, Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kol.
Rok: 2012, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Artefactum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, EN FACE
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Pavel Zatloukal, Marek Pedrůtka
Rok: 2012, Město Kroměříž
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Národní památkový ústav
odborná kniha
 
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Jarmila Plchová, Jan Kyselák
Rok: 2012, NPÚ ÚOP v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha
 
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kolektiv
Rok: 2012, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Chajejnu
článek v odborném periodiku
 
Pavol Černý, Kateřina Barcuchová, Zbyněk Moravec, Pavol Černý
Rok: 2012, Ostravské muzeum Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Muzeum umění
odborná kniha