Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008, FOIBOS
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008,
kapitola v odborné knize
 
Jiří Merta, D. Janová, K. Stránský
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Miloš Matěj, Věra Kučová
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, Central unit in Prague and Regional Department in Ostrava
odborná kniha
 
Miloš Matěj, Věra Kučová
Rok: 2007, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2007, Slezská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Vydavatelství ERA
kapitola v odborné knize
 
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jiří Klusoň, Martin Zídek
Rok: 2007, Veřejná správa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Jakubec, .. A Kol.
Rok: 2007, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc 2007
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Listy moravskoslezské
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Listy moravskoslezské 24.2.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Ondřej Jakubec, Marta Perútková
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku