Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Univerzita třetího věku – Velké epochy evropského umění
Vydejte se na poutavou cestu Evropou napříč staletími za poznáním fascinujícího příběhu výtvarného umění. Připravovaný dvouletý cyklus přednášek představí významné kapitoly z dějin umění od antiky po 20. století, ideová východiska jednotlivých slohů, jejich kulturní předpoklady a podstatu. Přiblíží osudy a tvorbu nejvýznamnějších umělců, ale i opomíjených tvůrců na okraji. Pomůže posluchačům porozumět obsahu prezentovaných děl a nahlédnout do vnitřního světa představ umělce, jehož imaginaci formovaly dobové filozofické názory i společenská situace. Jednotlivé kapitoly z dějin umění budou prezentovány výběrově, nikoliv chronologicky, a každý semestr tak nabídne pestré spektrum témat z umění antiky, středověku, renesance, baroku, 19. a 20. století.