Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Univerzita třetího věku – Umění pro elity a společnost
Cyklus přednášek s názvem Umění pro elity a společnost se zaměřuje na historické propojení umění se společenskými elitami. Přednášky budou mapovat historii mecenátu a jeho vliv na vývoj umělecké scény v období 19. a 20. století. Vedle výtvarného umění a sběratelství (konkrétně přednášející představí důležité sběratele z řad židovských podnikatelských elit) se bude letošní cyklus věnovat architektuře, užitému umění a designu. Dále se bude diskutovat o demokratizaci umění prostřednictvím iniciativ, jako jsou Wiener Werkstatte a Družstevní práce – Krásná jizba, a jak tyto společnosti přispěly k šíření umění mezi širší veřejnost. Posluchači budou postupně seznámeni s klíčovými koncepty a obrysy tématu, aby následně mohli proniknout do hlubších souvislostí. Cílem cyklu je nejen přiblížit posluchačům historický kontext mecenátu, ale také reflektovat na význam demokratizace umění a její dopady na společnost.