Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
rozhlasové a televizní relace
 
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře
 
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře
 
Daniela Rywiková, Andrea Kožuszníková, David Majer
Rok: 2014
libreta, scénáře
 
Rok: 2014, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku
 
Pavel Zatloukal, Lubomír Zeman
Rok: 2014, Foibos Books
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Opava: Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Miloš Matěj, Jaroslav KLÁT, Jarmila PLCHOVÁ, Jan KYSELÁK
Rok: 2013, Národní památkový ústav
odborná kniha
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Igor Kitzberger
odborná kniha
 
Rok: 2013, Vaduz
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Veduta
odborná kniha
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Historický ústav
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Vade Mecum Bohemiae
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Litomyšl: Paseka
odborná kniha
 
Rok: 2013, Moravské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Andrea Pokludová, Michael Morys-Twarowski
Rok: 2013, Cieszyn : Starostwo Powiatowe
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Print Quarterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Zatloukal, Simona Jemelková (ed)
Rok: 2013, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Muzeum Těšínska
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)