Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Daniela Rywiková, Jan Dienstbier
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Shanghai Jinxiu Wenzhang Publishing / Shanghai Joint Publishing House, Instytut Adama Mickiewicza, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Muzeum umění Olomouc
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2017, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Muzejní spolek ve Valašských Kloboukách
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Daniela Rywiková, Roman Lavička
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Národní památkový ústav
odborná kniha
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Brno v minulosti a dnes - příspěvky k dějinám a výstavbě Brna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Slezský sborník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
ostatní
 
Jiří NEMINÁŘ, Metoděj Chrástecký, Mgr.
Rok: 2016
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
výstavy samostatné a kolektivní, realizace