Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KDU
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2004
Sekretariát KDU
Mikšánková Tereza
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2002
Členové katedry
Profesoři
Deluga Waldemar Józef, prof. dr hab.
činnost: umění novověku, umění střední a východní Evropy, grafika
e-mail:
telefon: 553 46 2004
Matěj Miloš, Prof. PhDr. Ing. arch., Ph.D. et Ph.D.
činnost: heuristika památkové péče, technické památky
e-mail:
telefon: 553 46 2005
Zatloukal Pavel, prof. PhDr.
činnost: architektura a umění 18. až 20. století
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Docenti
Černý Pavol, doc. Ing., Dr.
činnost: umění raného středověku, středověká knižní malba
e-mail:
telefon: 553 46 2001
Odborní asistenti
Indrová Martina, PhDr., Ph.D.
činnost: kulturní památky, památková ochrana
e-mail:
telefon: 553 46 2006
Jordánová Květa, Mgr., Ph.D.
činnost: technické památky, památková ochrana
e-mail:
telefon:
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
činnost: odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
e-mail:
telefon: 553 46 2004
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: umění evropského a českého baroka, umění regionu
e-mail:
telefon: 553 46 2003
Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
e-mail:
telefon: 553 46 2001