Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedoucí katedry
553 46 2003
Stálý zástupce vedoucího katedry
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
553 46 2004
Pedagogický poradce
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
553 46 2004
Koordinátor pro zahraniční mobility
553 46 2003
Projektový koordinátor
Sekretariát
Mikšánková Tereza
sekretářka katedry
553 46 2002
 
Členové katedry
Profesoři
Deluga Waldemar Józef, prof. dr hab.
činnost: umění novověku, umění střední a východní Evropy, grafika
553 46 2004
Kozieł Andrzej Kazimierz, prof. dr hab.
činnost: umění raného novověku, barokní malířství ve Slezsku
553 46 2005
Matěj Miloš, Prof. PhDr. Ing. arch., Ph.D. et Ph.D.
činnost: heuristika památkové péče, technické památky
553 46 2005
Zatloukal Pavel, prof. PhDr.
činnost: architektura a umění 18. až 20. století
553 46 2003
Docenti
Černý Pavol, doc. Ing., Dr.
činnost: umění raného středověku, středověká knižní malba
553 46 2001
Rywiková Daniela, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: umění středověku, vizuální kultura pozdního středověku, křesťanská ikonografie
553 46 2001
Odborní asistenti
Indrová Martina, PhDr., Ph.D.
činnost: kulturní památky, památková ochrana
553 46 2006
Jordánová Květa, Mgr., Ph.D.
činnost: technické památky, památková ochrana
 
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry, tutor a pedagogický poradce
činnost: odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
553 46 2004
Olšovský Jaromír, PhDr. Ing., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: umění evropského a českého baroka, umění regionu
553 46 2003