Ze života katedry

Uskutečnil se workshop Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů

Ve čtvrtek 15. září 2016 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo jednodenní pracovní setkání, jehož námětem byly poutě - zejména v minulosti, ovšem i s přesahy do současného stavu některých poutních míst.

Exkurze KDU - Olomouc

1. května 2014.

Broumovské studentské jaro 2014 - Seminář I.

Studenti KDU FF OU: seminář a worskshop v cyklu MONUMENTA VIVA věnovaný skupině dientzenhoferovských kostelů 22. - 25. dubna 2014.

Studentská vědecká konference KDU FF OU 2014 - fotogalerie

26. března 2014.

Exkurze Brno 2012

Studenti KDU na trase po významných brněnských vilách.

Studenti katedry dějin umění ve Florencii

Ve dnech 5. až 12. února se v italské Florencii uskutečnil mezinárodní studentský seminář a workshop zaměřený na problematiku profánní a sakrální ikonografie v umění.

Slezská Odyssea: architektura a urbanismus průmyslových měst v polské části Slezska

Ve dnech mezi 28. října a 1. listopadu 2011 cestovali studenti dějin umění (a někteří z historie) se svými pedagogy po dnešní polské části Slezska.

Mezinárodní vědecká konference Král, který létal

Závěrečná konference projektu Památková péče (inovace studijních programů).

Exkurze katedry dějin umění a kulturního dědictví - Kutná Hora 2011

Mezi 10. a 12. květnem 2011 se uskutečnila odborná exkurze katedry dějin umění zaměřená na památky staroslavné Kutné Hory a jejího okolí.

Studentská vědecká konference KCL a KDU 2011

Dne 23. února 2011 se v místnosti E204 uskutečnila Studentská vědecká konference kateder české literatury a literární vědy a dějin umění a kulturního dědictví.

Výuka v Galerii výtvarného umění Ostrava

1. ročník bc. studia 16. listopadu 2010 na výstavě.

Seminář Socha – architektura – veřejný prostor

Dne 7. října 2008, 9.30 – 16.00 hodin, se na naší katedře ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Ostravě, konal jednodenní seminář na téma Socha – architektura – veřejný prostor.