Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
ostatní
 
Jiří NEMINÁŘ, Metoděj Chrástecký, Mgr.
Rok: 2016
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
výstavy samostatné a kolektivní, realizace
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku
 
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
kurátor výstavy
 
Martin Slepička, Jan Slepička
Rok: 2016
kurátor výstavy
 
Rok: 2016, Muzeum Hlučínska
odborná kniha
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
odborná kniha
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
odborná kniha
 
Rok: 2016, Silva Rerum Polonarum
kapitola v odborné knize
 
Daniela Rywiková, Waldemar Deluga
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Arbor Vitae
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
odborná kniha
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
ostatní
 
odborná kniha
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Jung, Jiří NEMINÁŘ, Aleš Binar, Veronika Marková, Marek Skupien
Rok: 2016, neuvedeno
odborná kniha