Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012, Artefactum. Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2012, Print Quarterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Chajejnu
článek v odborném periodiku
 
Marie Šťastná, Kolektiv Autorů
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
článek v odborném periodiku
 
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, .. A Kol.
Rok: 2012, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
ostatní
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Foibos Books
odborná kniha
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Jaromír Olšovský, Radek Fukala, Irena Korbelářová, Dušan Uhlíř, Rudolf Žáček
Rok: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Kultúrne dejiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostravské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Jaromír Olšovský, Dalibor Prix, Michal Zezula, Petr Kozák
Rok: 2011, Národní památkový ústav v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Časopis Společnosti přátel starožitnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jiří Jung, Z. Jirásek
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Jaromír Olšovský, Pavel šopák, A Kol.
Rok: 2011, Slezské zemské muzeum v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Jaromír Olšovský, Pavel šopák
Rok: 2011, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Ostravské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ostatní