Publikační činnost - IS PUBL
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Technické muzeum v Brně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Zprávy památkové péče - časopis státní památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
ostatní
 
Vladimír Slavík, Martin Slepička, Milan Slíva
Rok: 2015, Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová
odborná kniha
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Romana Rosová, Strakoš Martin
Rok: 2015, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Časopis Slezského zemského muzea - serie B
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015, Veduta
odborná kniha
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Římskokatolická farnost Ostrava-Hrabová
odborná kniha
 
Jiří NEMINÁŘ, Mgr. Radim Lokoč, PhD.
Rok: 2015, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)