Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Collegium Columbinum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Memoria
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Print Quarterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Veduta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2015, Brno v minulosti a dnes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
kurátor výstavy
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Hlučínsko, vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Series Byzantina
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Slezské zemské muzeum, Opava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Slezské zemské muzeum, Opava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Opava: Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Opava: Slezské zemské muzeum
kapitola v odborné knize