Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009, Industrie-Kultur
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Galerie výtvarných umění, SPOK - Spolek pro ostravskou kulturu
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
úvodní slovo k výstavě
 
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize
 
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009,
kapitola v odborné knize
 
Ondřej Jakubec, Pavel Zatloukal
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Miloš Matěj, Alena Borovcová, Jana Kynclová, Květa Jordánová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Bulletin Moavské galerie v Brně
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku
 
Ladislav Daněk, Pavel Zatloukal
Rok: 2009, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009, Muzeum umění Olomouc
odborná kniha